Niderlandy

Czytaj Dalej

Rewolucja w Niderlandach – znaczenie i rozwój reformacji na tle wydarzeń historycznych.

Rewolucja w Niderlandach (1556 – 1609) W roku 1556 doszło do przekazania władzy w Niderlandach nowemu władcy z dynastii Habsburgów Filipowi II, którego priorytetem w krótkim czasie stała się chęć przywrócenia obrządku katolickiego i zwalczanie panującej herezji, słowem bądź siłą.

Rewolucja w Niderlandach w XVI wieku

Pozostałe prowincje zawarły w Utrechcie unię, dzieląc tym samym Niderlandy na dwie części. W Niderlandach prawa polityczne były rozdzielone nierównomiernie.

Pierwsza republika burżuazyjna w Europie. Przyczyny powstania w Niderlandach.

Kolejne lata to okres ciągłych rozgrywek pomiędzy obiema stronami i narzucania przez Hiszpanie swojej polityki w Niderlandach.

Rewolucja w Niderlandach w II połowie XVI wieku

Niderlandy ogarnęła wojna domowa. Południowe Niderlandy zawarły w Arras pokój z Hiszpanią (17 V 1579) uznając, w zamian za amnestię i autonomię, władzę Filipa II.

Złoty wiek Niderlandów

Szesnastowieczne Niderlandy (obecnie Holandia, Belgia i Luksemburg) składały się z 17 oddzielnych prowincji.

Władcy Niderlandów i Skandynawii

Belgia W okresie średniowiecza Niderlandy Południowe, czyli dzisiejsza Belgia, podzielone były na kilka małych prowincji przechodzących kolejno pod władanie hiszpańskie, austriackie, francuskie i holenderskie.

Hiszpania i Niderlandy

Postępu kalwinizmu niezdołał powstrzymać Filip II (1556-1598), tym bardziej że w Niderlandach powstał polityczny ruch oderwaniasię od korony hiszpańskiej.

NIDERLANDY

Ofiarować Niderlandy uczynić komu podarek z rzeczy będącej cudzą własnością; wg powieści Potop, 3,3, Henryka. ) głośno doradza staroście: „Ofiaruj, wasza dostojność, królowi szwedzkiemu w zamian Niderlandy!

Kalwini i katolicy w Niderlandach

Katolików w Niderlandach było o wiele więcej niż w Anglii. W Niderlandach południowych zrodził się jansenizm, mając ujemny wpływ na katolików także w ichpółnocnej części.

Powstanie w Niderlandach

Kalwini francuscy podczas buntu w 1622 roku pragnęli uczynić swój kraj konfederacją na wzór Niderlandów,których północna część (kalwińska) zdołała już wyzwolić się spod hiszpańskiego panowania.

Zanim to nastąpiło, król hiszpański surowo przeciwstawiał się ich reformacji, bo jej nurt łączył...

WILHELM I (24 VIII 1772 - 12 XII 1843), ks. Oranii, pierwszy król Niderlandów i w.ks. Luksemburga od 1815

Ur. w Hadze, syn Wilhelma V Orańskiego, po zajęciu kraju w 1795 przez wojska franc. schronił się z ojcem w Londynie. Po traktatach pokojowych z Luneville i Amiens uznał Republikę Batawską w zamian za zachowanie ks. Nassau i odszkodowanie terytorialne (Fulda, Wein-garten, Dortmund). Złożył nawet...