Nic więcej

Czytaj Dalej

Udowodnij, że twórczość Jana Kochanowskiego była ilustracją hasła: „Nic co ludzkie nie jest mi obce”.

Jan Kochanowski urodził się w Sycynie w 1530 r. Powszechnie uznany za najwybitniejszego poetę Polski i Słowiańszczyzny aż do czasów Mickiewicza i Słowackiego , cieszył się tez wielka sławą u swych współczesnych , którzy nazywali go "kochaniem wieku" . Kochanowski studiował w Akademii Krakowskiej...

„Nowoczesność nie ma nic wspólnego z datą publikacji.” Czy podzielasz tę opinię? Odpowiedź uzasadnij przykładami literackimi.

Na wstępie moich rozważań na temat wpływu czasu na literaturę chciałabym wprowadzić zasadnicze rozróżnienie pojęć nowoczesność, a styl awangardowy, niekonwencjonalność czy nawet niezrozumiałość. Często bowiem, stykając się z pewnymi awangardowymi zjawiskami mającymi miejsce współcześnie...

Nic dwa razy

Powszechnie znany wiersz W. Szymborskiej z tomu Wołanie do Ye­ti z 1957 r. (popularny również w formie piosenki w dwu wersjach mu­zycznych – A. Mundkowskiego z repertuaru Ł. Prus oraz M. Jackowskiego w wykonaniu Kory) w prosty sposób komentuje oczywistą prawdę, że człowiek podlega biologicznemu prawu...

„Nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa” Adam Mickiewicz. Dlaczego ludziom tak trudno porozumieć się ze sobą?

Rację miał Adam Mickiewicz, pisząc, że szczera rozmowa między ludźmi jest bardzo ważna, chociaż najczęściej trudno im się porozumieć. Konwersacje ułatwiają życie, poprawiają stosunki między ludźmi, czasami są lekarstwem na problemy i zmartwienia. Szczera rozmowa z drugim człowiekiem, nawet...

„Nowoczesność nie ma nic wspólnego z datą publikacji.” Czy podzielasz tę opinię?

Na wstępie moich rozważań na temat wpływu czasu na literaturę chciałabym wprowadzić zasadnicze rozróżnienie pojęć nowoczesność, a styl awangardowy, niekonwencjonalność czy nawet niezrozumiałość. Często bowiem, stykając się z pewnymi awangardowymi zjawiskami mającymi miejsce współcześnie...

DEKADENT I JEGO OBRAZ ŚWIATA – „NIE WIERZĘ W NIC”

DEKADENTYZM – postawa światopoglądowa końca XIX w. wyrażająca przekonanie o schyłkowym charakterze kultury europejskiej [franc. Decadence – schyłek, upadek], znajdująca odzwierciedlenie w licznych utworach literackich tej epoki.

niewiarę w postęp cywilizacyjny,

odtrącały większość...

Ukryty wymiar - Dystans publiczny — faza dalsza (odległość od 7,5 m i więcej)

Ważne osobistości oddzielone są dystansem 10 metrów. Znakomity tego przykład napotykamy w książce Thedore'a H. White'a Making of the President 1960, w mo-mencie gdy nominacja Johna F. Kennedy'ego stała się pewnością. White opisuje zgromadzenie w ustronnym domku wiejskim, do którego wszedł Kennedy:...

Polityka wobec administracji - czyli więcej polityki

Istotą polityki wobec administracji jest to, że jest ona ustalana przez podmioty spoza administracji (podczas gdy polityka administracji jest „wytwarzana w samej administracji" i nie jest „bezpośrednim rozwinięciem treści polityki określonej z zewnątrz""). Mechanizm tworzenia tej polityki opiera się na...

Co to jest nić dentystyczna?

Używanie nici dentystycznej w połączeniu ze szczoteczką do zębów może pomóc w zachowaniu zdrowych zębów, ale jeśli będzie się to robić nieprawidłowo, może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Las - więcej niż drzewa

 

Drzewa są w miejskim i wiejskim środowisku równie ożywiającym, dobroczynnym dla oka i samopoczucia elementem, jak w otwartym krajobrazie. Rosnąc pojedynczo, w grupach, wzdłuż ulic, na placach, czy w obrębie terenów zielonych - drzewa zawsze wywierają swój zbawienny wpływ na życie wszystkich istot -...

NIC O NAS BEZ NAS

Łac. nihil de nobis sine nobis, zwrot prawniczy, mający wyrażać wolność szlachecką, zaczerpnięty ze statutów (przywilejów) nieszawskich z 1454; por. Liberum veto; Nieszawa.

NIĆ

Nici z tego (będą) pierw, z bajki Ezopa O ptakach i jaskółce: mądra jaskółka ostrzega inne ptaki, że z lnu, który zasiał, chłop będzie miał przędziwo, a z niego nici (z nich zaś robi się sidła na ptaki), ale nikt na jej wołania: „Będą z tego nici!

WSZYSTKO I NIC („Popiołów" - sprawa druga), fragment zamierzonej i nigdy nie napisanej powieści S. Żeromskiego

WSZYSTKO I NIC („Popiołów" - sprawa druga), fragment zamierzonej i nigdy nie napisanej powieści S. Żeromskiego, końcowy urywek ogł. w tyg. młodzieżowym „Z bliska i z daleka" 1913, całość w „Nowej Reformie" 1914. Powieść miała być drugim po Popiołach ogniwem cyklu utworów ilustrujących zasadnicze...

Dlaczego społeczeństwo to więcej niż rodzina?

 

Społeczeństwo obywatelskie jest przeciwieństwem społeczeństwa opartego na więzach pierwotnych, gdzie zobowiązania wobec poszczególnych osób zależą od przynależności do tej samej wielkiej rodziny, plenienia lub klanu.

W społeczeństwie obywatelskim kryterium udziału to zamieszkiwanie danego...

Nici metalowe

Cienka przeważnie srebrna lub złoconablaszka, owinięta na nitce lnianej albo jedwabnej;znana w Bizancjum od X w., w Europie w XIII—-XIV w. zastąpiona złotem cypryjskim; od poł. XVI w.stosowano też n. m. z ciągnionego drutu, od XVII w.z cienkiej płaskiej blaszki złotej lub srebrnej, od XVIII w.n.m. o...

NIC

 

NIC gr. ouden; łc. nihil; ang. nothing; fr. rien; nm. Nichts

Bezpośredni rezultat zaprzeczenia (prze­kreślenia) czegokolwiek w akcie intencjo­nalnym; pozytywne określenie negatywne­go wyniku takiego przekreślenia (tj. wyniku przekreślającej funkcji negacji). „Nic" (czyli „coś" przekreślone) nie...

Nić

Upaniszady mówią o nici, która łączy świat doczesny ze światem transcedentnym i wszystkie istoty między sobą.

Wojna jest złem i nigdy więcej nie może się powtórzyć.

Wojna towarzyszyła ludzkości od zawsze. Ludzie bili się między sobą jeszcze zanim nauczyli się mówić. Są różne opinie na temat wojny. Są jej zwolennicy i przeciwnicy. Była ona natchnieniem dla wielu pisarzy. O wydarzeniach wojennych możemy przeczytać w takich dziełach jak: Kamienie na szaniec czy Dywizjon 303. Możemy w nich przeczytać o bohaterskich czynach. Dowiadujemy się z nich też, że wojna to nie przelewki. Pewien bardzo mądry człowiek powiedział: "Wojna jest ...

Cnota jest wiedza; wiem, ze nic nie wiem. Czy te dwie maksymy Sokratesa są ze sobą zgodne, czy sprzeczne?

Sokrates urodził się w 469 r. p. n. e. w Atenach. Jest on chyba najbardziej zagadkową postacią w historii filozofii. Nie pozostawił po sobie żadnych pism. Całe swoje życie spędził w Atenach. Jego wielką pasją było nauczanie. Poświęcał temu cały swój wolny czas. Czerpał z tego przyjemność, dlatego w przeciwieństwie do innych sofistów nie pobierał opłat za udzielane lekcje. Swoją działalnością pragnął pomóc młodym ludziom w ich rozwoju. Nauczał ich sposobu ...

„Autorytet więcej niż rada a mniej niż rozkaz”

Współczesna cywilizacja stawia przed oświatą szereg złożonych i trudnych zadań. Analizując proces wychowania we współczesnej szkole, coraz wyraźniej zwraca się uwagę na rolę nauczyciela, któremu stawia się duże wymagania, nie tylko co do jego wiedzy i umiejętności pedagogicznych, ale również co do moralnego poziomu jego własnej osobowości. Przedmiotem moich rozważań jest nauczyciel, chodzi mi głównie o człowieka w wieku 35 – 60 lat, a więc znajdującego się w ...