Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Federacja Rodezji i Niasy

do życia Fede­rację Rodezji i Niasy (z potomkiem emigrantów żydowskich z Polski, Royem Welenskym jako premierem).