New York Herald

New York Herald

Czytaj Dalej

DUKE OF YORK - okręt

Trzeci pancernik typu *King Georg V służbę we Flocie Macierzy­stej *(Home Fleet) rozpoczął w listo­padzie 1941 r. W grudniu tego roku na jego pokładzie brytyjski premier Winston Churchill popłynął do Annapolis na konferencję z prezy­dentem Franklinem D. Rooseveltem. W 1942 r. Duke ofYork, skierowany na...

NEW JERSEY - okręt

 Pancernik amerykański zwodowa­ny 7 grudnia 1942 r. w Philadel-phia Navy Yard jako drugi okręt typu Iowa. Rozpoczął służbę w maju 1943 r. Od lutego do kwietnia 1944 r. jako okręt flago­wy adm. Raymonda *Spruan-ce'a uczestniczył w pierwszym rajdzie na Truk. Później walczył w osłonie desantów na...

NEW MEXICO - okręt

Pancernik amerykański zwodowa­ny 23 kwietnia 1917 r., w połowie lat trzydziestych przeszedł moder­nizacją, w której wyniku stał się najnowocześniejszym okrętem flo­ty amerykańskiej (przed wprowa­dzeniem do służby pancerników typu North Carolina). W chwili ja­pońskiego ataku na *Pearl Harbor 7 grudnia...

New Public Management

- Coraz częściej zaczyna się mówić o potrzebie głębokiej transformacji administracji publicznej i wprowadzeniu na szeroka skale podejścia określonego mianem "Nowego Zarządzania Publicznego" (ang. New Public Management) Stanowi ono próbę zastosowania zasad i modeli zarządzania znanych z działalności...

New Public Management - Model 1

Skierowany jest na zwiększenie efektywności administracji publicznej poprzez:

- nacisk na zarządzanie finansami: efektywność i rachunek kosztów;

- wyznaczenie celów i monitorowane wyników;

- bardziej elastyczny system płac, szczególnie dla kadry kierowniczej;

- odpowiedzialność dostarczyciela usług...

New Public Management - Model 2

Kojarzony jest z próbami zmniejszenia zakresu administracji publicznej w gospodarce, decentralizacji podejmowania decyzji oraz z dążeniem do stworzenia bardziej elastycznego systemu świadczenia usług publicznych

New Public Management - Model 3

Związane jest z kierunkiem dążenia do doskonałości w zarządzaniu i wskazuje na potrzebę nacisku na rozwój organizacji, kultury organizacyjnej, zarządzanie procesem zmiany, budowanie misji organizacji administracji publicznej

New Public Management - Model 4

Deklaruje bezpośrednio orientację na zapewnienie efektywnych usług publicznych poprzez m.in.:

- Osiągnięcie doskonałości w zakresie świadczenia usług publicznych

- Zainteresowanie potrzebami końcowego użytkowania w procesie świadczenia usług

- Przesunięcie władzy z organów mianowanych na...

Australia - STANY: Nowa Południowa Walia - New South Wales

Stan we wschodniej części Australii.

Główne miasta: Newcastle, Wollongong, Broken Hill.

Warunki naturalne: wschodnią część zajmują Wielkie Góry Wododziałowe z Alpami Australijskimi oraz ich najwyższym szczytem Górą Kościuszki 2228 m n.p.m. Góry opadają na wschód ku wybrzeżu Morza Tasmana stromymi...

How people can spend New Years Eve, how would I like to spend it?

The New Years Eve is in night between thirty first of December of old year and first of January new year. There are many ways to spend New Years Eve. For Example there is a carnival parade in Rio de Janeiro, Brazil. In France there is a big party under the Eiffel Tower. Most of people go abroad from their country...

My hopes and fears for the future with the approach of new era mankind

Large metropolises like New York City and LA and London will start building skyscrapers in harmony with nature.

Starting a new hobby or sport - CAE test answer

Starting a new hobby or sport

The hobby I want to tell you about is making Web Pages. I've been doing them for two years and I really enjoy it!

A Web Page is a graphic presentation of an idea, company or anything else that you can access through the Internet simply by entering its URL address. I'm an author of...

Program New Deal

Nowy Ład (ang. New Deal) to program reform ekonomiczno-społecznych wprowadzonych w USA przez prezydenta Roosevelta. Po objęciu urzędu prezydenta gospodarka amerykańska znajdowała się w krytycznej fazie kryzysu. W celu przezwyciężenia depresji gospodarczej Kongres uchwalił za sprawą Roosvelta różne...

New Deal

Charakterystyka

Projekt reform odbudowy gospodarki USA po Wielkim Kryzysie, wprowadzane za prezydentury Franklina Delano Roosevelta.

Na program zbudowane byłe z dwóch części - New Deal I (1933 - 1935/36) i New Deal II - (l935/36 - 1939). Pojedyncze reformy tworzyły jeden wielki projekt, które skierowane...

RYSZARD II YORK

1367-1400, Król ang. 1377-99, syn Edwarda Czarnego Księcia; zmuszony do abdykacji na rzecz Henryka IV Lancastra; zamordowany w więzieniu.

Tragedia Ryszarda II tragedia hist. (ok. 1595, wyd. 1597) Williama Szekspira, oparta na Kronikach Holinsheda.

YORK

York Minster, na miejscu drewnianego kościoła, w. York dynastia panująca w Anglii w 1461-70 i 71-85, boczna linia Plantagenetów z białą różą w herbie (zob.

DELHI, New Delhi

Metropolia w Indii eryg. 4 VI 1959 z sufr. Dżalandhar i Simla—Czandigarh; od 1911 stolica Indii.

Miasto powstało w XI w.; po podboju 1193 przez muzułmanów stało się centrum ich władzy w Indiach (1206-1526 stolica sułtanatu delhijskiego, nast. państwa Wielkich Mogołów); 1803 opanowane przez ang. Kompanię...

New Age

New Age - to nieformalny, wielopostaciowy i wielowymiarowy, alternatywny ruch kulturowy, który narodził się umownie w latach 60. XX wieku w USA, a następnie zdobył liczne grono zwolenników na całym świecie. Obecnie, w pierwszej dekadzie XXI wieku, zdobywa coraz więcej zwolenników i tendencja ta wzrasta. Przez chrześcijan, zwłaszcza przez katolików, ruch New Age jest uważany za sektę. Część zwolenników ruchu New Age uważa, że dzisiejsze czasy mogą być ostatnimi czasami ...

New Age jako rezultat współczesnych przemian kulturowych , nowa religia dla mas?

„New Age jako rezultat współczesnych przemian kulturowych , nowa religia dla mas? ” W ostatnich klikudziesieciu latach pojawiło się na świecie wiele nowych ruchow religijnych , parareligijnych i społecznych. pod koniec lat sześćdziesiątych naszego stulecia dołączył do niech dynamicznie już dziś rowijajacy się NEW AGE – określany jako nowa religia , nowy ruch parareligijny , nowy ruch panteistyczny , nowa filozofia zycia , nowy fenomen społeczny. „Ruch Nowej Ery ...