Neville

Czytaj Dalej

Neville George Clevely HEATH

Gdy o godzinie czternastej 21 czerwca 1946 roku lokator pokoju nr 4 w Pembridge CourtHotel w londyńskiej dzielnicy Notting Hill nadal nie odpowiadał na pukanie pokojówki,zaniepokojona dziewczyna zawiadomiła dyrektora. Pokój, wynajęty tydzień wcześniej przezosobnika, który podał nazwisko „pułkownik Heath”...

NEVILLE'S CROSS, BITWA POD NEVILLE'S CROSS 1346.

Gdy angielscy łucznicy króla Edwarda III (1312-1377) pokonali w 1346 Francuzów pod Grecy, Francja zwróciła się do Szkocji z prośbą o związanie sił angiel­skich. W odpowiedzi na ten apel szkocki król Dawid II (1324-1371) rozpoczął wojnę z Edwardem III, wkroczył do Yorkshire, ale 17 października 1346...

CHAMBERLAIN NEVILLE (1869-1940) - polityk

Premier rządu brytyjskiego w latach 1937-40, zapisał się w historii ja­ko polityk bojaźliwy, ustępującyHitlerowi. Stanowisko premiera rządu brytyj­skiego objął w maju 1937 r. z ra­mienia Partii Konserwatywnej.Przekonany o potędze militarneji gospodarczej Rzeszy, wybrał po­litykę ustępstw...

CHAMBERLAIN NEVILLE (1869-1940) - polityk

Premier rządu brytyjskiego w latach 1937-40, zapisał się w historii ja­ko polityk bojaźliwy, ustępujący Hitlerowi. Stanowisko premiera rządu brytyj­skiego objął w maju 1937 r. z ra­mienia Partii Konserwatywnej. Przekonany o potędze militarnej i gospodarczej Rzeszy, wybrał po­litykę ustępstw...

WALLIS BARNES NEVILLE (1887-1979) - konstruktor

Brytyjski inżynier lotniczy, w 1919 r. opracował bardzo wytrzymałą geo-detyczną konstrukcję samolotów, stosowaną później w bombowcach * Wellington. W czasie II wojny światowej zajął się konstruowaniem bomb lotniczych.

Szczególne uzna­nie zyskały tzw. odbijające się bom­by (Bouncing bombs) użyte w...