Neurologia

Neurologia

Czytaj Dalej

Czym różni się psychologia kliniczna od psychiatrii i neurologii ?

PSYChOLOGIA KLINICZNA Czym różni się psychologia kliniczna od psychiatrii i neurologii ? Neurologia Zajmuje się przede wszystkim konkretnymi chorobami wynikłymi z uszkodzenia centralnego (mózg , rdzeń kręgowy) i obwodowego układu nerwowego .

Neurologia

Neurologia ( z greckiego neuron = nerw) jest to dział medycyny klinicznej, który zajmuje się rozpoznaniem i leczeniem chorób układu nerwowego.

Bruceloza w neurologii

(brucellosis}, choroba odzwierzęca przenoszona z mlekiem lub produktami zwierzęcymi. Objawy: gorączka, bóle stawowe i mięśniowe. Może prowadzić też do procesów zlokalizowanych i wywodzących się wyłącznie z ośrodkowego układu nerwowego. Jest to przeważnie podostre lub ostre zapalenie opon...