Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Nepal

  W Nepalu w latach 50-tych ówczesny monarcha król Mahendra, obalił władzę dynastii Ranów - dziedzicznych premierów związanych z Indiami i rozpoczął erę eksperymentów zwanych demokracją panczajatów, mających stworzyć sa­morządowe zaplecze dla autorytarnej władzy królewskiej.