Nazwisko

Czytaj Dalej

Ustalenie nazwiska dziecka oraz nadanie mu imienia

Dziecko nieznanych rodziców – nazwisko nadaje mu sąd W przypadku zaprzeczenia ojcostwa dziecko traci nazwisko ojca i nabywa nazwisko matki, jakie nosiła w chwili urodzenia.

ZMIANA NAZWISKA – PRZESŁANKI I PROCEDURA

Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu: gdy zachodzi uzasadniona obawa, że wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska w zamiarze ułatwienia sobie działalności przestępczej albo uchylenia się od odpowiedzialności cywilnej lub karnej, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym ...

NAZWISKO

, jednak pierwsza Rzplita nie wprowadziła przepisów o obowiązku posiadania nazwiska, uczynili to dopiero zaborcy i władze Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, w latach 1787-1821 w postaci szeroko zakrojonej, jednorazowej akcji nadania nazwisk i założenia rejestrów zapobiegających samowolnym zmianom.

BOLESKI ANDRZEJ, pierwotne nazwisko Baumfeld

BOLESKI ANDRZEJ, pierwotne nazwisko Baumfeld, ur.

BRZECHWA JAN, nazwisko pierwotne Lesman

BRZECHWA JAN, nazwisko pierwotne Lesman, ur.

HELSZTYŃSKI STANISŁAW, pierwotne nazwisko Skorupka

HELSZTYŃSKI STANISŁAW, pierwotne nazwisko Skorupka, ur.

JASIEŃSKI BRUNO, nazwisko pierwotne Wiktor Bruno Zysman

JASIEŃSKI BRUNO, nazwisko pierwotne Wiktor Bruno Zysman, ur.

JELLENTA CEZARY, nazwisko pierwotne Napoleon Hirschband

JELLENTA CEZARY, nazwisko pierwotne Napoleon Hirschband, ur.

KOLBUSZEWSKI KAZIMIERZ, nazwisko pierwotne Kobzdaj

KOLBUSZEWSKI KAZIMIERZ, nazwisko pierwotne Kobzdaj, ur.

KRZEMIENIECKA LUCYNA, pierwotne nazwisko Wiera Zeidenberg

KRZEMIENIECKA LUCYNA, pierwotne nazwisko Wiera Zeidenberg, ur.

LEC STANISŁAW JERZY, pierwotne nazwisko de Tusch-Letz

LEC STANISŁAW JERZY, pierwotne nazwisko de Tusch-Letz, ur.

Wyjaśnij istotę dialektyki heglowskiej, jakie nazwiska możesz wymienić z heglistów XIX wieku niemieckich i polskich

W znaczeniu heglowskim dialektyka była swoistym mechanizmem walki sprzecznych idei, będącym podstawowym motorem rozwoju świata i postępu historycznego. Mechanizm ten polegać miał na ciągłym i samoistnym procesie ścierania się sprzecznych idei wg tzw. praw dialektyki. Prawa te można w skrócie ująć w...

Nazwiska XV - XVI w.

Bodin Jean - "Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej (1576)

Erazm z Rotterdamu (1467-1536); najwybitniejszy humanista w Europie poza Włochami, wielki miłośnik antyku i jego kultury. "Pochwałą Głupoty", "Podr. Bojownika chrześci."

Giorgio Vasari - malarz i architekt florencki; po raz pierwszy posłużył się...

Wymień imiona i nazwiska 6 prezesów Rady Ministrów z lat 1989 - 2008

• Tadeusz Mazowiecki 12.09.1989-12.01.1991 

• Jan Krzysztof Bielecki 12.01.1991-23.12.1991

• Jak Olszewski 23.12.1991-10.07.1992

• Hanna Suchocka 11.07.1992-26.10.1993 

• Waldemar Pawlak 26.10.1993-6.03.1995 

• Józef Oleksy 7.03.1995-7.02.1996 

• Włodzimierz Cimoszewicz 7.02.1996-31.10.1997 

• Jerzy Buzek...

MIESZCZANIN Z HAMBURGA, właśc. prof miejscowego liceum o nazwisku Suhr

Który w 1806-1815 wykonał 482 rysunki i akwarele żoł. i ofic. WA, a także armii sprzymierzonych, jakich widział w swym mieście. Rysunki te przechowywane są w Bibliotece Handlowej w Hamburgu i prywatnej kolekcji Bois-Lecomte’a. Znakomite źródło poznania mundurów epoki...