Nawadnianie

Czytaj Dalej

Czym jest nawadnianie gleby?

Już trzy tysiące lat przed naszą erą nawadniano tereny w dolinie Nilu w Egipcie, w dorzeczach Tygrysu i Eufratu w Mezopotamii (obecnie Irak), a także w Chinach i Indiach. Najprostszą metodą nawadniania jest dopro­wadzanie wody kanałami z jej naturalnych źró­deł, takich jak rzeki.

Chemigacja (ang. chemigation = ros. chemizacija chemizacja + ang. irrigation - nawadnianie)

Zależnie odpotrzeb wraz z wodą do nawadniania możliwejest podawanie nawozów (fertygacja), herbicydów,insektycydów, fungicydów, nematocydówlub regulatorów wzrostu.

Fertygacja (ang. fertigation = fertilization - nawożenie + irrigation - nawadnianie)

W ogrodnictwie, nawadnianie kroplowe z równoczesnymnawożeniem.

Nawadnianie

stosujesię prawie wyłącznie na użytkach zielonych; 9) nawożące, zasilające glebę rozpuszczonymiw wodzie nawadniającej nawozamiminer. lub żyznymi namułami rozpuszczonymiw wodzie nawadniającej; 10) ogrzewające – n.