Navy Cross

Navy Cross

Czytaj Dalej

ROYAL NAVY - brytyjska marynarka wojenna

Brytyjska marynarka wojenna w chwil i wybuchu 11 wojny świato­we j była najpotężniejszą siłą morską świata.

Royal Navy miała jednak wiele słabych stron: w 1918 r. utraciła zwierzchność nad lotnictwem morskim, które wróciło w jej skład dopiero w 1936 r., zbyt późno, aby nastąpiła pełna...

US NAVY - marynarka wojenna Stanów Zjed­noczonych

Trzonem amerykańskiej marynarki wojennej w 1939 r. było 15 pancer­ników, 5 lotniskowców, 18 krążow­ników ciężkich, 19 krążowników lekkich; ogółem siły morskie dys­ponowały 372 okrętami bojowymi o łącznej wyporności 1 227 290 t, wśród których było wiele jednostek starych. Okręty wybudowane w...

NEVILLE'S CROSS, BITWA POD NEVILLE'S CROSS 1346.

W odpowiedzi na ten apel szkocki król Dawid II (1324-1371) rozpoczął wojnę z Edwardem III, wkroczył do Yorkshire, ale 17 października 1346 pod Neville's Cross został pobity przez znacznie silniejszą armię angielską.

Test skrzyżowanego przywodzenia (cross body action - objaw Dugasa)

Wykonanie: Stojący lub siedzący pacjent prowadzi chorą i zgiętą do 90° kończynę w kierunku przeciwnego barku.

Interpretacja: Bóle w stawie barkowo-obojczykowym przemawiają za jego schorzeniem (zmiany zwyrodnieniowe, niestabilność, uszkodzenie krążka, infekcja). Konieczne jest wykonanie różnicowania...

Test zgięcia w płaszczyźnie poziomej Thompsona i Kopella (cross body action)

Wykonanie: Pacjent stoi. Chory kończyną górną odwiedzioną do kąta 90° w stawie ramiennym wykonuje maksymalne zgięcie w płaszczyźnie poziomej przed tułowiem.

Interpretacja: Tępe, zlokalizowane głęboko bóle nad górnym brzegiem łopatki w dole nadgrzebieniowym i tylno-boczne łopatki, promieniujące do...

CPM (Cross Phase Modulation)

CPM (Cross Phase Modulatioń) - niepożądane zjawisko skrośnej modulacji fazy pojawiające się we włóknie światłowodowym podczas jednoczesnej transmisji więcej niż jednego kanału optycznego (transmisje wielofalowe WDM) w pojedynczym włóknie.

DCS (Digital Cross-connect System)

DCS (Digital Cross-connect System) - technika oznaczana również jako DXC, stosowana w sieciach synchronicznych SDH w celu bezpośredniego dostępu, krosowania lub wydzielania kanałów cyfrowych o niskim poziomie przepływności (od 64 kb/s w górę) z transportowych strumieni cyfrowych o przepływnościach Tl (1544 kb/s), El (2048 kb/s) lub wyższych.

DXC (Digital Cross Connect)

DXC (Digital Cross Connect) - nowoczesna krosowa przełącznica cyfrowa do dowolnego przełączania strumieni binarnych o dużych przepływnościach, stosowana w nadrzęd- nych warstwach szybkich sieci telekomunikacyjnych.

Krotnica synchroniczna DXC (Digital Cross Connect)

Krotnica synchroniczna DXC (Digital Cross Connect) - urządzenie stosowane w synchronicznych sieciach cyfrowych SDH, łączące hierarchicznie wiele interfejsów komunikacyjnych o różnych przepływnościach.

OXC (Optical Cross Connect)

OXC (Optical Cross Connect) - węzeł przełączający optycznej sieci szkieletowej lub telekomunikacyjnej sieci pierścieniowej o mniejszej przepływności, najczęściej pozbawiony mechanizmów do korekcji błędów transmisji.

SDXC (Synchronous Digital Cross Connect)

SDXC (Synchronous Digital Cross Connect) - synchroniczna przełącznica cyfrowa telekomunikacyjnej sieci transportowej, zwykle wyposażona w algorytmy automatycznej protekcji.

MEDAL ZŁOTY I KRZYŻ ARMII (Army Gold Medal and Cross)

Odznaczenie przeznaczone dla ang. sił lądowych, ustanowione w 1806 z okazji zwycięstwa pod Maidą, które przez ang. propagandę zostało wydźwignięte do rangi Trafalgaru. Potem przyznawano je także za udział w bitwach pod Rolicą, Vimeiro, Sahagun, Benavente, La Coruną, Talaverą, za zdobycie Martyniki...

MEDAL ZŁOTY MARYNARKI BRYTYJSKIEJ (Navy Gold Medal)

Odznaczenie ang., przyznawane za udział w wojnach morskich 1794--1815. Ustanowiony z okazji zwycięstwa lorda Howe nad Francuzami 1 VI1794. Otrzymywali go tylko adm. (duży medal) i kapitanowie - dow. okrętów (mały). Dwa razy dostali go porucznicy, dowodzący okrętami po śmierci kapitana.

Przyznawany za...