Naukowcy

Czytaj Dalej

BRAUN WERNHER von (1912-1977) - naukowiec

Ten sukces otworzył przed młodym naukowcem (w kwietniu 1934 r.

CHERWELL Frederick Alexander Lindemann lord Cherwell (1886-1957) - naukowiec

Brytyjski uczony - nazwisko rodowe Frederick Alexander Lindemann -jako naukowy doradca premiera Winstona Churchilla i jego przyjaciel (od 1921 r.) miał istotny wpływ na wiele decyzji brytyjskiego rządu. Pracując na uniwersytecie w Oxfor-dzie zajmował się problemami awiacji i w czasie I wojny światowej...

FRIEDMAN WILLIAM FREDERICK (1891-1969) - naukowiec

Wybitny kryptolog amerykański, autor książek na temat krypto logi i i wynalazca wielu maszyn szyfrują­cych, objął w 1929 r. stanowi­sko dyrektora Signal Intelligence Service, której zadaniem było przy­gotowywanie szyfrów i kodów dla armii oraz łamanie szyfrów uży­wanych przez wojska i placówki...

OPPENHEIMER ROBERT (1904-1967) - naukowiec

Fizyk nuklearny, jeden z twórców amerykańskiej bomby *atomowej. Od 1927 r. pracował na University of California w Berkeley i Califor-nia Institute of Technology w Pa­sadenie, gdzie prestiż zapewniły mu odkrycia z dziedziny kwanto­wej teorii atomu oraz fizyki jądro­wej. Od lipca 1943 r. jako dyrektor...

SZILARD LEO (1898-1964) - naukowiec

Amerykański fizyk nuklearny wę­gierskiego pochodzenia, studio­wał fizykę w Berlinie, a następnie w latach 1925-32 pracował na tamtejszym uniwersytecie. Po doj­ściu Adolfa Hitlera do władzy w styczniu 1933 r. wyemigrował do Wielkiej Brytanii, a następnie do Stanów Zjednoczonych.

Rozu­miejąc groźbę...

Typy relacji polityk - naukowiec w ujęciu C. Wright Millsa

Koncepcja wg Millesa – mówi o tym, dlaczego by nie badać polityki.

3 warianty wg Millesa:

- klasyczny („król filozof”), najlepiej, żeby ci, którzy władają, byli też mądrzy, jest niedemokratyczny

- „doradca króla” – czyli filozofowie doradzają, a nie rządzą, ale filozofowie są związani z królem, wiec...