NASYP

NASYP — budowla ziemna, np. ; przy wznoszeniu nasypówtrzeba przestrzegać przepisów, które normująsposób wykonania zależnie od rodzajugruntu, stopnia jego zagęszczenia itp.

Nasyp

Warstwa lub specjalnie ukształtowana → budowla ziemna z → materiału gruntowego powstała w wyniku działalności człowieka.