Następca

Następca

Czytaj Dalej

NASTĘPCY OCKHAMA

krytyka filozofii i teologii, powszechny sceptycyzm, rozwój poglądów epistemologicznych (dążenie do upraszczania obrazu świata i upraszczania procesu poznawczego, obrona empiryzmu)

Piotr z Ailly (mało samodzielny)

Jan z Mirecourt – istnieją dwa rodzaje poznania, najwyższy stopień poznania...

NASTĘPCY ECKHARTA (praktycy – kaznodzieje)

XIV n.e.: Jan Tauler , Henryk Suso (Niemcy), Jan Ruysbroek (ok. Bruklseli), Tomasz a Kempis (ok. Koloni) (cechy – panteizm, introspekcja i poszukiwanie bytu na dnie swojej duszy) XVI n.e.: Jakub Boehme („dno” Boże pojęte woluntarystycznie, świat – antropomorficznie, jako działanie woli i zmaganie się sił;...

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Wybór następcy Augusta III

Śmierć Augusta III wzmogła obawy o możliwości wybuchu kolejnej wojny o tron polski. Familia, chcąc zapewnić zwycięstwo swego kandydata (Augusta Aleksandra Czartoryskiego, bądź jego synowi Adamowi Kazimierzowi Czartoryskiemu), poprosiła Rosję o pomoc. Rosja poparła w końcu kandydaturę Stanisława...

Mongołowie - PODBOJE NASTĘPCÓW CZYNGIS - CHANA

Czyngis- chan zmarł w 1227r., ale jego śmierć nie położyła kresu ekspansji mongolskiej. swoje państwo podzielil między swoich synów. Ugedej dostał Mongolię Zachodnią, Tuluj - Mongolię wschodnią, Czagataj - Turkiestan. Czwartą część obejmującą Chorezm i Step Kipczacki otrzymał wnuk Temudżyna...

Podboje następców Czyngis - chana. Mongołowie a Europa

 

Śmierć Czyngis- chana w 1227 r. nie położyła kresu ekspansji mongolskiej. Na zachodzie ekspansję podjął Batu- chan, mający do dyspozycji znakomitego wodza Subedeja, właściwego przywódcę wypraw.

W 1236 r. Mongołowie zniszczyli państwo Bułgarów nadwołżańskich, a w rok później...

Wojna flandryjska, sprawa templariuszy. Następcy Filipa IV

 

Nie wszędzie szczęście sprzyjało Filipowi. Korzystając z pretekstu, jakiego dostarczyło przymierze hrabiego Flandrii Gwidona Dampierre z Edwardem I, król francuski uwięził swojego lennika i postanowił wcielić bogate hrabstwo do domeny.

W 1301 r. Flandria została opanowana, załogi...

Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Następcy Lombarda

Zrazu metoda Lombarda spotkała się z dużą opozycją, głównym jej przeciwnikiembył Jan z Kornwalii (Carnubiensis), uczeń Lombarda w Paryżu. Napisał Eulogium- ważne jako źródło do poznania historii życia umysłowego XII w. Nastrójnieprzychylny utrzymywał się jednak krótko i już w XII w. pojawiają...