Naśladownictwo

Naśladownictwo

Czytaj Dalej

Naśladownictwo w konsumpcji

Środow isko społeczne, w którym człowiek żyje. jest źródłem różnorodnych wzorców do naśladowania. Nabywanie produktów konsumpcyjnych charakterystycznych dla danej grupy społecznej, czyli realizowanie identycznego lub zbliżonego modelu spożycia, jest istotą tzw. naśladownictwa w...

Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji – tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku.

Najdawniejsze tradycje literackie sięgają czasów Arystotelesa, który znormalizował literaturę i przeprowadził jej teoretyczną analizę. Klasyczne normy Arystotelesa, z zasadą mimesis na czele, funkcjonują aż do XVIII wieku, czyli okresu neoklasycyzmu, w którym powstał kolejny traktat teoretyzujący...

Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku

Najdawniejsze tradycje literackie sięgają czasów Arystotelesa, który znormalizował literaturę i przeprowadził jej teoretyczną analizę. Klasyczne normy Arystotelesa, z zasadą mimesis na czele, funkcjonują aż do XVIII wieku, czyli okresu neoklasycyzmu, w którym powstał kolejny traktat teoretyzujący...

Naśladownictwo

(-, imitation); jeden - ze sposobów —* uczenia się i wywierania wpływu wychowawczego, skłonność do działania niesamodzielnego, którego wzorem jest postępowanie lub pogląd innych ludzi. N. odgrywa rolę-, gdy wychowanek nie jest na tyle dojrzały, by sam mógł kierować swoim postępowaniem. Wartość n...