Nasiona

Czytaj Dalej

Nasiona i owoce

Nasiona niektórych gatunków są otoczone strzelającymi wytworami, które po ich dotknięciu gwałtownie pękają i wyrzucają nasiona na dość znaczną odległość od rośliny macierzystej.

Nasiona

: 1) kwalifikowane – materiałsiewny odpowiadający ustalonym normom jakości pochodzący z plantacji nasiennej; 2) niekwalifikowane – nasiona handlowe nieznanejodmiany; 3) handlowe – materiał siewny odpowiadający ustalonym normom jakości.

Kwalifikowane nasiona siewne i sadzeniaki

Obecnie w ocenie wartości użytkowej nasion siewnych i sadzeniaków bierze się pod uwagę nie tylko zwiększenie plenności, odporności na choroby, wymarzanie, susze itp.

Nasiona oleiste

Do roślin oleistych zalicza się rośliny, których nasiona lub owoce zawierają 20-70% tłuszczu.

Nasiona taśmowane

Ma to na celu zapewnienie równomiernego rozmieszczenia nasion w rzędzie i dobrych wschodów.

Nasiona twarde

N. o twardej łupinie nasiennej,utrudniającej przenikanie wody do ichwnętrza, a tym samym i kiełkowanie. Takie n.występują np. u łubinów i wyk.