Złamanie śródstawowe górnej nasady kości piszczelowej

Mechanizmy i typy złamań (Y, V, T), jak w -> złamaniach dalszej nasady kości udowej. Leczenie usprawniające — analogiczne do stosowanego w złamaniu dalszej nasady kości udowej czy -> złamaniu trzonu kości udowej.

Złamanie dalszej nasady kości udowej

złamanie dalszej nasady kości udowej; rozróżnia się złamania nadkłykciowe oraz przezkłykciowe.