Narząd kopulacyjny

Narząd kopulacyjny

Czytaj Dalej

Układ nerwowy i narządy zmysłów

 

Neuron- rodzaj komórek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki, jądra komórkowego oraz neurytów: dendryt i akson, za pomocą których połączone są z innymi neuronami. Połączenie między komórkami...

Zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem narządu słuchu

Największe znaczenie w procesie przyswajania mowy ma słuch. Osoby źle słyszące mają trudności w odbiorze mowy, wielkość tych trudności zależy od stopnia upośledzenia słuchu. Wady wymowy związane z zaburzeniami słuchu zależą od wieku, w którym nastąpiło obniżenie słyszalności, od stopnia...

Zaburzenia mowy spowodowane nieprawidłową budową anatomiczną narządów mowy - dysglosja

Defekty w budowie narządów artykulacyjnych pociągają za sobą konsekwencje w postaci zmiany miejsca artykulacji głosek bądź całkowitego braku ich realizacji. Zaburzenie mowy określane przez jednych autorów jako dysglosja przez innych nazywana dyslalią. Przyczynami dyslalii mogą być:

Zmiany...

Budowa i funkcje narządu wzroku

1.Budowa oka

a)gałka oczna

b)narządy dodatnie

-aparat ochronny

*rzęsy (kurz)

*brwi (pot)

*powieki (ciała obce)

*kostny oczodół (przed uderzeniami)

*tkanka tłuszczowa, łzy (przed tarciem i naciskiem)

-aparat ruchowy

*mięśnie (rzęskowy, zwieracz, rozszeżacz źrenicy)...

Charakterystyka ptaków - Układ nerwowy i narządy zmysłów

- mózg ptaka jest siedem razy większy od mózgu gada

- krótkie i bardzo rozepchnięte na boki mózgowie (środek ciężkości)

- dalszy rozwój kresomózgowia

- zatracenie liniowego układu części mózgowia

- gładkie półkule kresomózgowia

- silnie rozwinięty móżdżek

- esowate wygięcie rdzenia...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ nerwowy i narządy zmysłów

- kresomózgowie - największa część mózgu, zbudowana z dwóch półkul połączonych tzw. wielkim spoidłem; silnie pofałdowaną powierzchnię półkul zajmuje głównie sześciowarstwowa kora nowa; wyróżniamy płaty kresomózgowia: czołowy (myślenie), ciemieniowy (czucie kontaktowe), potyliczny (wzrok)...

GŁÓWNE CHOROBY UKŁADU RUCHU ORAZ "RADZENIE" SOBIE Z NIMI - Zespół przeciążeniowy narządu ruchu

Choroba "przepisywaczy i notariuszy" - powodowana pracą wymagającą tych samych szybkich ruchów tak więc narażeni na nią są przede wszystkim ludzie wykonujący zazwyczaj statyczną pracę wymagającą monotonnych energicznych ruchów.

Czynniki sprzyjające rozwojowi zespołu przeciążeniowego:

1)...

KARACZAN WSCHODNI - Narządy zmysłów

Narządami zmysłów dotyku i powonienia są różnorodne szczecinki i włoski rozmieszczone na czułkach, a także głaszczkach i odnóżach gębowych.

Długie,. Wieloczłonowe i szczeciniaste czułki w ilości jednej pary stanowią przekształconą pierwszą parę embrionalnych kończyn. Odchodzą one z okolic...

KARACZAN WSCHODNI - Narządy rozrodcze

W skład narządów rozrodczych samca wchodzi para groniastych jąder, mieszczących się w piątym segmencie odwłoka, parzyste nasieniowody, para pęcherzyków nasiennych, nieparzysty kanał wytryskowy, dwa gruczoły dodatkowe oraz złożony z szeregu chitynowych płytek aparat kopulacyjny.

Narząd słuchu i równowagi

Narzad sluchu odbierajacy fale akustyczne ma lacznosc z otoczeniem, a narzad rownowagi jest calkowicie zamkniety w puszce czaszki.

Narzad sluchu i rownowagi stanowi ucho, ktore dzieli sie na trzy czesci: ucho zewnetrzne, srodkowe i wewnetrzne.

Ucho zewnetrzne sklada sie z malzowiny usznej i przewodu sluchowego...

Narząd wzorku

Narzad wzorku stannowi oko i narzady dodatkowe. Do oka nalezy galka oczna, zwiazana z nerwem wzrokowym. Narzady dodatkowe obejmuja aparat rychowy galki ocznej, aparat ochronny i narzad lzowy.

Galka oczna jest osadzona w oczodole. Jej sciany tworza trzy blony. Od zewnatrz znajduje sie blona wloknista, a w czesci...

Narządy pierwotne

Po wytworzeniu się mezodermy i ukończeniu drugiej fazy gastrulacji tarcza zarodkowa wydłuża się nadal, szczególnie w kierunku przednim. Położona w jej części tylnej smuga pierwotna skraca się znacznie, a węzeł Hensena przesuwa się razem z nią ku tyłowi tarczy. W tym okresie rozpoczyna się...

Narządy pierwotne

Endoderma stanowi wewnętrzny listek tarczy zarodkowej oraz wyścieła od wewnątrz ścianę pęcherzyka żółtkowego. Część endodermy, która leży w obrębie tarczy zarodkowej, tworząc równocześnie strop jamy pęcherzyka żółtkowego, zagłębia się w linii pośrodkowej, przekształcając się w...

Czynność narządów płodowych i ich losy

Część tych narządów bardzo wcześnie rozpoczyna swą charakterystyczną czynność. Do pierwszych pod tym względem należą: serce, układ naczyniowy i krew zarodka oraz błony płodowe, przede wszystkim kosmówka, jako narząd pośredniczący w wymianie materii między zarodkiem a matką. Inne, jak...

Narządy zmysłów

Narządy zmysłów (organa sensuum) i powłoka wspólna (integumentum commune) odbierają wrażenia i bodźce świata zewnętrznego, które drogą nerwów dochodzą do mózgu i zostają w nim uświadomione; z obrazów tych wytwarza się nasz świat pojęciowy.

Naukę o zmysłach nazywamy estezjologią (aisthesis =...

Kręgosłup jako narząd ochronny rdzenia

Ukryte i głębokie położenie rdzenia w ustroju stwarza już samo przez się dobre warunki ochronne. Są one jednak niewspółmiernie zwiększone przez położenie rdzenia w kanale kręgowym. Od przodu chronią go trzony kręgów, od tyłu — łuki i wyrostki kolczyste, po części dachówkowato zachodzące .na...

Kręgosłup jako narząd podpory ciała

U człowieka w związku z jego pionową postawą kręgosłup, dźwigając całą górną część ciała, odgrywa pod tym względem znacznie większą rolę niż u pozostałych kręgowców. U człowieka każda część kręgosłupa tym więcej dźwiga, im niżej jest położona, i temu odpowiada stopniowo coraz...

Kręgosłup jako narząd ruchu

Ruchomość poszczególnych kręgów w stosunku do siebie jest bardzo ograniczona; ograniczenie to powoduje głównie aparat więzadłowy. a zwłaszcza krążki między kręgowe, łączące kręgi. Mimo to nieznaczne ruchy 24 kręgów prawdziwych sumując się dają w wyniku bardzo znaczną ruchomość całego...

Narządy wewnątrzotrzewnowe i zewnątrzotrzewnowe

Narząd położony pierwotnie wewnątrzotrzewnowo wtórnie może to położenie utracić. Wyobraźmy sobie, że jakiś narząd pierwotnie wewnątrzotrzewnowy (np. dwunastnica czy okreżnica wstępująca lub zstępująca), zawieszony na krezce, zmienił swe położenie, jak to nieraz następuje w rozwoju...

Ruchy narządów w jamie brzusznej

Dla mechaniki ruchów trzew jamy brzusznej duże znaczenie ma gazoszczelne (hermetyczne) zamknięcie jamy otrzewnej, przy czym między pędami jelitowymi pozostaje tylko włosowata szczelina. W warunkach prawidłowych nie może się ona powiększać i przesunięcie się jakiegoś narządu wywołuje równoczesny...