Narząd

Czytaj Dalej

CORTIEGO NARZĄD, NARZĄD ŚLIMAKOWY

Aparat zawierający wyspecjalizowane receptory słuchowe, położony na błonie podstaw-nej ślimaka, w uchu wewnętrznym ssaków. Narząd ten rozciąga się od podstawy do szczytu ślimaka i ma kształt spiralny. Komórkami receptorowymi są komórki zmysłowe włoskowate błędnika, któtych wypustki przebijają...

Układ nerwowy i narządy zmysłów

 

Neuron- rodzaj komórek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki, jądra komórkowego oraz neurytów: dendryt i akson, za pomocą których połączone są z innymi neuronami. Połączenie między komórkami...

Narządy wewnątrzotrzewnowe i zewnątrzotrzewnowe

Narząd położony pierwotnie wewnątrzotrzewnowo wtórnie może to położenie utracić. Wyobraźmy sobie, że jakiś narząd pierwotnie wewnątrzotrzewnowy (np. dwunastnica czy okreżnica wstępująca lub zstępująca), zawieszony na krezce, zmienił swe położenie, jak to nieraz następuje w rozwoju...

Wady narządów zmysłów u dzieci. Słuch

Człowiek dysponuje pięcioma zmysłami, które informują go o tym co się dzieje wokół niego. Są to: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Zajmiemy się opisaniem jednego z nich, a mianowicie słuchu. Ucho zewnętrzne widoczne na boku głowy, skierowuje dźwięk do przewodu słuchowego. W uchu środkowym dźwięki uderzają w napiętą błonę bębenkową wprawiając ją w drżenie. Wywołuje ono grzechotanie trzech malutkich kosteczek słuchowych. W uchu wewnętrznym znajduje się ...

Znaczenie psychogenności (stresu) w powstawaniu zaburzeń narządu ruchu

W niektórych państwach (USA) jest ono obiektem zainteresowania ogromnej rzeszy terapeutów, poczynając od lekarzy i psychoterapeutów, a kończąc na masażystach leczących skutki napięcia psychicznego w układzie mięśniowym.

Nadmierna i nieprawidłowa reakcja psychiki człowieka na przeciążające czynniki...

Specyfika uszkodzeń narządu ruchu w sporcie

Ciało człowieka poddawane jest w ciągu życia bardzo zróżnicowanym obciążeniom, związanym z naturalną potrzebą ruchu, doskonaleniem sprawności, „eksploatacją sportową”, czy wymogami wykonywania wyuczonego zawodu.

W przypadku osoby zdrowej i młodej przyczyną wszelkich nieszczęść jest zazwyczaj tak...

Jak znaleźć odpowiedniego dawcę narządów do transplantacji?

Poważnym problemem w transplantologii jest zna­lezienie odpowiedniego dawcy. Czasami pacjenci muszą długo czekać na narząd, którego grupa tkan­kowa będzie na tyle bliska, by żywić nadzieję na powodzenie operacji. Pod uwagę trzeba brać także rozmiary narządu. Na przykład serce pochodzące od dużego...

Narząd słuchu i równowagi

Narzad sluchu odbierajacy fale akustyczne ma lacznosc z otoczeniem, a narzad rownowagi jest calkowicie zamkniety w puszce czaszki.

Narzad sluchu i rownowagi stanowi ucho, ktore dzieli sie na trzy czesci: ucho zewnetrzne, srodkowe i wewnetrzne.

Ucho zewnetrzne sklada sie z malzowiny usznej i przewodu sluchowego...

Czynność narządów płodowych i ich losy

Część tych narządów bardzo wcześnie rozpoczyna swą charakterystyczną czynność. Do pierwszych pod tym względem należą: serce, układ naczyniowy i krew zarodka oraz błony płodowe, przede wszystkim kosmówka, jako narząd pośredniczący w wymianie materii między zarodkiem a matką. Inne, jak...

Narządy zmysłów u zwierząt

Świat w jakim żyje dane zwierzę zależy od jego narządów zmysłów. Na przykład kret, który większość Życia spędza węsząc w ciemnym tunelu, żyje w krainie zapachu i dotyku. Choć najczęściej dominuje jeden zmysł, większość zwierząt jest zalewana informacja­mi przekazywanymi jednocześnie...

Nowotwory narządu ruchu

Nowotwory, wśród których pokaźny odsetek stanowią guzy kości i tkanek sąsiednich, wysuwają się coraz bardziej na czoło jako przyczyna zgonów w miarę obniżania się śmiertelności z powodu innych chorób oraz w związku ze stałym przedłużaniem się życia człowieka. Mimo nieznanej etiologii nadal...

Co to znaczy słyszeć i jakie są konsekwencje uszkodzenia narządu słuchu dla rozumienia mowy?

Słyszeć - znaczy odbierać dźwięki kanałem słuchowym. Proces odbioru i rozumienia dźwięków zachodzi dzięki aparatowi przewodzeniowemu (ucho zewnętrzne, ucho środkowe i część ucha wewnętrznego) ora?; aparatowi odbiorczemu (narząd Corliego. nerw słuchowy, drogi słuchowe centralne, prowadzące...

Narząd rodny kobiety

Kobieta powinna znać budowę narządu rodnego i jego prawidłową czynność oraz najczęściej występujące choroby. Pozwoli jej to na orientację w istniejących schorzeniach tego narządu oraz skłoni do natychmiastowej konsultacji lekarskiej w razie wystąpienia objawów choroby.

Narząd rodny kobiety składa...

OPADNIĘCIE I PRZEMIESZCZENIE SIE NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ

Opadnięcie narządów jamy brzusznej występuje przede wszystkim w późniejszych latach. Przyczyną tego stanu jest obniżenie się napięcia mięśni i aparatu podtrzymująco-zawieszającego narządów jamy brzusznej, mięśni dna miednicy ze znajdującymi się między nimi blaszkami powięziowymi. Czynnościowa...

Problemy osób z dysfunkcją narządów ruchu

PROBLEMY OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU Uszkodzenia narządu ruchu można podzielić na wrodzone i nabyte. Do pierwszej grupy zaliczamy te wady, które spowodowane są czynnikami wewnątrzpochodnymi, takimi jak na przykład zaburzenia w chromosomach, bądź zewnątrzpochodnymi, które uszkadzają rozwijający się płód. Są to takie czynniki jak: niedotlenienie, wpływy toksyczne, infekcje, promieniowanie jonizujące czy braki pokarmowe. Uszkodzenia nabyte – kalectwa powstałe w ...

Szczegółowa budowa narządu rodnego

Do części płciowych zewnętrznych należy srom, składający się ze wzgórka łonowego, warg sromowych większych i mniejszych oraz łechtaczk. W obrębie sromu znajduje się ujście cewki moczowej oraz ujście pochwy. Między wejściem do pochwy a odbytem znajduje się krocze. Stan sromu zmienia się w...

Stosunek odbytnicy do sąsiednich narządów

W części miednicznej powierzchnia tylna graniczy z kością krzyżową (trzema dolnymi kręgami) i kością guzi-czną, a poniżej nich z częścią tylną przepony miednicy; jeżeli bańka odbytnicy jest silnie wypełniona, ściana tylna graniczy obustronnie również z dolną częścią mięśnia...

ROZWÓJ NARZĄDÓW MOCZOWYCH UWAGI OGÓLNE

Narządy moczowe : zwierząt kręgowych) mają za zadanie utrzymywanie na stałym poziomic składu chemicznego i fizykochemicznych właściwości wewnętrznego środowiska ustroju przez regulację składu osocza krwi. Zadanie to wykonują nerki przez. Wydzielanie moczu i wydalanie z nim zbędnych oraz...

Kiedy można pobrać narząd do przeszczepu?

Pobranie narządów do transplantacji wymaga naj­częściej wyraźnego zezwolenia udzielonego albo przez pacjenta przed śmiercią, albo najbliższego krewnego po śmierci. Od niedawna w Polsce obo­wiązuje ustawa o przeszczepach narządów, według której można pobrać narządy do transplantacji od każdej...

Ogólna charakterystyka ryb - Narządy zmysłów

Ryby mogą odbierać bodźce smakowe i zapachowe, słyszeć, widzieć oraz odczuwać zmiany ciśnienia otaczającej je wody. Dzięki specjalnemu narządowi - błędnikowi - potrafią określić swoje położenie w stosunku do innych przedmiotów. Ryby są także w stanie w czasie swych dalekich wędrówek tarłowych...