Naryjski Młyn

Naryjski Młyn

Czytaj Dalej

MŁYN

„Czerwony Młyn" zob. „Moulin-Rouge'V Diabelski młyn rodzaj karuzeli w kształcie obracającego się, pionowego koła młyńskiego. Młynarska świnia, księża gospodynią, ekonomski koń - to jedno dawne przysł.; jednako dobrze się mają. Młynarz budzi się w nocy, gdy młyn stanie przysł.

Młyn modlitewny...

Folusz, młyn foluszniczy

Urządzenie mech. dopowierzchniowego spilśniania tkanin wełnianych(folowanie) przez ubijanie go w ciepłej wodzie z glinkąfoluszniczą za pomocą stęp drewn. (od XIX w.metal.), podnoszonych przez wał napędowy z odpowiednimipalcami; f. poruszane były najczęściej siłąwody (młyn wodny) lub zwierząt...

Wiatrak, młyn wietrzny

Urządzenie energetycznewykorzystujące siłę wiatru do napędu kamieni młyńskich(niekiedy pomp, a ob. również i prądnic elektrycznych).

Gł. elementem w. są wieloramienne skrzydłaporuszane wiatrem, wprawiające w ruch obrotowywał napędowy zakończony kołem palecznym przekazującymruch obrotowy na...

Młyn, mistyczny

Śrdw. alegoria, która przedstawia zależności między Starym Testamentem a Nowym: pszenicę Starego Testamentu miele mistyczny młyn na mąkę, z której wypieka się Chleb Życia wiernych.

Zespół rezydencjonalno-fabryczny „Księży Młyn"

„Księży Młyn", nieruchomość należąca na początku XIX w. do proboszcza parafii łódzkiej, od 1 825 włączona do osady lniarsko-bawełnianej, w 1870 przeszła na własność Karola Wilhelma Scheiblera. Zgodnie z modą na budowanie zespołów fabryczno-rezydencjonalnych, powstały obiekty przemysłowe...