Narwiański Park Narodowy

Narwiański Park Narodowy

Czytaj Dalej

Narwiański Park Narodowy

Od kilku lat trwają przygotowania do utworzenia na części obecnego Parku Krajobrazowego Mazurskiego Parku Narodowego.

Narwiański Park Narodowy - Użytki ekologiczne

Wszystkie wyspy na jeziorach Parku w części byłego województwa suwalskiego, z wyjątkiem wysp objętych inną formą ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty) oraz wysp wykorzystywanych rolniczo i wysp posiadających trwałą zabudowę.

Narwiański Park Narodowy - Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego uznano do 1998 r. Kusnort na południowy wschód od Mikołajek, największy głaz narzutowy w Mazurskim Parku Krajobrazowym, obw.

Narwiański Park Narodowy - Muzeum przyrodnicze

Zwierzęta, które trafiają do naszego muzeum są najczęściej ofiarami zderzenia się z samochodami poruszającymi się po drogach Parku, ogrodzeniami, liniami energetycznymi (duże ptaki).

Narwiański Park Narodowy - Ścieżki przyrodnicze

W celu poznania przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego, opracowano kilka ścieżek przyrodniczych.

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

 Przez teren Parku prowadzą znakowane szlaki piesze i rowerowe, również szlak wodny Narwią.

Narwiański Park Narodowy - Rezerwaty

CZAPLINIEC - rez. ornitologiczny, pow. 17, 10 ha; chroni ponad 200 letni drzewostan sosnowy, gdzie niegdyś była kolonia czapli siwej.

CZAPLISKO - ŁAWNY LASEK - rez. ornitologiczny, pow. 7,62 ha; chroni ponad 200 letni drzewostan sosnowy, gdzie niegdyś była kolonia czapli siwej.

JEZIORO LISUNIE - rez...

Biebrzański Park Narodowy - Utworzenie parku

Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce. Dopiero 9 września 1993 roku podpisano rozporządzenie powołujące na miejsce mniejszego parku krajobrazowego - Biebrzański Park Narodowy o powierzchni z otuliną, ponad 126 tyś.

Biebrzański Park Narodowy - Położenie parku

Park położony jest w płn. Jest to największy park narodowy w Polsce.

Biebrzański Park Narodowy - Rzeźba terenu i budowa geologiczna

Biebrzański Park Narodowy obejmuje znaczną część Kotliny Biebrzańskiej (położonej na wysokościach 102 - 112 m n.

Biebrzański Park Narodowy - Stosunki wodne

długości w granicach parku). W granicach parku znajdują się dolne odcinki dopływów Biebrzy.

Biebrzański Park Narodowy - Warunki klimatyczne

Obszar należy do najchłodniejszych rejonów naszego kraju. Charakteryzuje się oddziaływaniem klimatu kontynentalnego, z wpływami klimatu północnego (borealnego). W stosunku do sąsiadujących terenów, występują tu niższe średnie temperatury, ze względu na bagienne podłoże, które ogrzewa się wolniej...

Biebrzański Park Narodowy - Flora

Szata roślinna parku odznacza się dużą różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków.

Biebrzański Park Narodowy - Fauna

żuraw, łabędź niemy, perkoz dwuczuby, kormoran czapla siwa, czapla biała, bocian biały, kaczka krzyżówka, błotniak stawowy spotkać można na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy - Turystyka

Biebrzański Park Narodowy jest ważnym obszarem dla turystyki przyrodniczej, wypoczynku sobotnio - niedzielnego, wędkarstwa, a także dla celów dydaktycznych. W Południowym i Środkowym Basenie parku wytyczone są piesze szlaki o długości ponad 195 km.

Biebrzański Park Narodowy - Zagrożenia - Ochrona przyrody

Tworzy się rezerwaty przyrody, parki narodowe, gdzie chroni się zachowaną jeszcze przyrodę, aby człowiek obudziwszy się któregoś dnia, nie musiał stwierdzić, że świat, który go otacza to jedynie fabryki i betonowe osiedla, tereny gdzie brak jest zieleni i zwierząt.

Kampinoski Park Narodowy - POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, HISTORIA

Kampinoski Park Narodowy jest jednym z dwóch parków narodowych w świecie położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy państwa.

Kampinoski Park Narodowy - GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA

Krajobraz Parku ukształtował się ponad 12 tysięcy temu, gdy płynące z południa rzeki napotkały czoło ustępującego lądolodu skandynawskiego i skierowały się wzdłuż niego ku zachodowi, żłobiąc szerokie na około 18 km koryto.

Kampinoski Park Narodowy - WODY

Park położony jest w największym w kraju węźle wodnym, jaki wyznaczają zbiegające się w tym rejonie doliny Wisły, Bugu, Narwi, Wkry i Bzury. Największym ciekiem wodnym parku jest Łasica, dopływ Bzury, w dużym stopniu zmeliorowany.

Kampinoski Park Narodowy - ROŚLINNOŚĆ

Osobliwością parku jest występowanie brzozy czarnej. Park prowadzi własne gospodarstwo szkółkarskie, skąd pozyskuje się materiał biologiczny, tj.