Narwiański Park Krajobrazowy

Czytaj Dalej

Narwiański Park Narodowy

Od kilku lat trwają przygotowania do utworzenia na części obecnego Parku Krajobrazowego Mazurskiego Parku Narodowego.

Narwiański Park Narodowy - Rezerwaty

krajobrazowo-ornitologiczny, pow. krajobrazowo-leśny, pow. krajobrazowo-florystyczno-faunistyczny, pow. krajobrazowo-florystyczno-faunistyczny, pow.

Narwiański Park Narodowy - Użytki ekologiczne

Wszystkie wyspy na jeziorach Parku w części byłego województwa suwalskiego, z wyjątkiem wysp objętych inną formą ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty) oraz wysp wykorzystywanych rolniczo i wysp posiadających trwałą zabudowę.

Narwiański Park Narodowy - Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego uznano do 1998 r. Kusnort na południowy wschód od Mikołajek, największy głaz narzutowy w Mazurskim Parku Krajobrazowym, obw.

Narwiański Park Narodowy - Ścieżki przyrodnicze

W celu poznania przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego, opracowano kilka ścieżek przyrodniczych.

Narwiański Park Narodowy - Muzeum przyrodnicze

W centrum wsi Krutyń, w zabytkowej stodole mazurskiej znajduje się Muzeum Przyrodnicze, które przedstawia zwierzęta, występujące na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej to rozległy kompleks leśny rozciągający się na północ od Białegostoku i zajmujący 73094 hektarów, z otuliną 125349 hektarów.

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Warunki klimatyczne

Klimat charakteryzuje się znacznym kontynentalizmem. Zima trwa tu ponad 100 dni, a lato ponad 90 dni. Średnia temperatura roczna wynosi ok. + 7°C, średnia temp. lipca + 18°C, średnia temp. stycznia - 4°C, amplituda roczna 22°C. Opady są stosunkowo niewielkie ok. 550 mm rocznie. Dominują wiatry zachodnie o...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Ukształtowanie terenu

Rzeźba terenu powstała podczas zaniku zlodowacenia środkowopolskiego. Występuje tu duże zagęszczenie różnorodnych form geomorfologicznych tworzących zupełnie młody krajobraz polodowcowy, jednakże bez jezior. Najwyższe wzniesienia przekraczają 200 m npm., przy deniwelacji względnej do 80 m i nachyleniu...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Stosunki wodne

Pod względem hydrograficznym obszar ten znajduje się w większości w zlewni Supraśli. Przez wschodnie tereny przebiega dział wodny Wisły i Niemna, a przez północne dział wodny Biebrzy i Supraśli, niższego rzędu. Wytworzyły się tu rzadko spotykane torfowiska wysokie, a w dolinach rzek torfowiska...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Fauna

Teren ten jest miejscem bytowania 154 gatunków ptaków w tym 139 gatunków lęgowych. Z rzadkich gatunków występuje tu między innymi bocian czarny, żuraw, orlik krzykliwy, dzięcioł trójpalczasty, kruk. Duże populacje osiągają gatunki tajgowe, takie jak: orzechówka, gil, krzyżodziób świerkowy i inne. Do...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Ochrona krajobrazu

Do największych zalicza się Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej oraz Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, którego powierzchnia wynosi prawie 60 tys.

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat Jałówka

O dużej atrakcyjności rezerwatu decyduje głównie zróżnicowanie krajobrazowe obiektu.

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat Krasne

Został utworzony w 1990 roku. Ten niewielki obiekt o powierzchni 83,61 ha leży po prawej stronie szosy Białystok - Supraśl, w pobliżu stawów rybnych Polskiego Związku Wędkarskiego. Zabiegi hydrotechniczne i okresowe regulacje stanu wody w stawach mają duży wpływ na stosunki wodne w rezerwacie.

Płaski...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat "Woronicza"

Został utworzony w 1989 roku. Położony jest na terenie Nadleśnictwa Supraśl, obręb Sokółka i zajmuje powierzchnię 133,80 ha. Charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem geomorfologicznym. Centralną jego część zajmuje płaskodenna, miejscami o stromych brzegach, dolina rzeki Woronicza...

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

 Przez teren Parku prowadzą znakowane szlaki piesze i rowerowe, również szlak wodny Narwią.

PARK KRAJOBRAZOWY

W Polsce istnieje około 110 parków krajobrazowych.

BLETCHLEY PARK - kwatera

Kryptolo-gom z Bletchley Park udało się od­czytać tysiące niemieckich depesz, co miało istotny wpływ na przebieg wielu działań bojowych.

PARK KEITH (1892-1975) - generał

Nowozelandczyk z pochodzenia, od lipca 1939 r. do kwietnia 1940 r. był oficerem sztabowym główno­dowodzącego brytyjskim lotnic­twem myśliwskim (Fighter Com-mand). W 1940 r. objął dowodzenie 11 grupą lotnictwa myśliwskiego *RAF, która osłaniała ewakuację wojsk alianckich spod *Dunkierki, a później...