Narva Trans

Narva Trans

Czytaj Dalej

Obserwacja i pościg trans graniczny

W rozdziale 1 tytułu III konwencji wykonawczej do układu z Schengen określono zasady prowadzenia obserwacji transgranicznej i pościgu transgranicznego. 41 konwencji wykonawczej, są zbliżone do tych, które dotyczą obserwacji transgranicznej.

TRANS-ATLANTYK, powieść W. Gombrowicza

TRANS-ATLANTYK, powieść W.

TRANS

Stan oszołomienia lub specyficznego snu. Stan hipnotyczny. Zmienionystan świadomości. -> NADSTAN, w którym -> EKSTRASENS lub -> MEDIUMprzejawia zazwyczaj swe zdolności w zakresie zjawisk -> PSI.

TETRA (Trans-European Trunked Radio, Terrestrial Trunked Radio)

TETRA (Trans-European Trunked Radio, Terrestrial Trunked Radio) - europejski standard zbiorowej łączności typu dyspozytorskiego (trankingowego), przystosowany do cyfrowej transmisji mowy i danych pakietowych.

Znaczenie kwasów tłuszczowych w konfiguracji trans

Biorąc powyższe pod uwagę, należy dążyć do maksymalnego obniżenia zawartości izomerów trans w tłuszczach jadalnych przetwarzanych przemysłowo przez doskonalenie procesów technologicznych (np.