Wody stojące - Jeziora

 

Jeśli nie liczyć zbiorników reliktowych: Kaspijskiego i Aralskiego, jeziora pokrywają ponad 1 powierzchni kontynentów. Nie są rozmieszczone ani równomiernie, ani przypadkowo, występują natomiast w większych skupiskach w tych obszarach, które dziesięć tysięcy lat temu były jeszcze pokryte lodem.

Masy...

Wody stojące - Słone jeziora śródlądowe

 

Wody „słodkie" zawierają od 0,01 do 1 g soli na litr. Zawartość soli w wodzie morskiej wynosi przeciętnie 35 g/l. Mieszaninę wody morskiej i słodkiej u ujścia rzek i w zatokach przymorskich określamy mianem wód słona-wych.

Zawartość soli mieści się w nich między wartościami właściwymi dla wody...

Z wody na ląd - Zalądowienie jezior

 

Każdej pobranej cząsteczce dwutlenku węgla odpowiada więc uwolniona cząsteczka węglanu wapnia, który się wytrąca w formie niezwykle czystej „kredy jeziornej". Deszcz drobnych jak pyt płytek wapiennych, opadających przez setki i tysiące lat, utworzył w wapiennych jeziorach grube pokłady kredy...

Zbiorniki retencyjne i jeziora zaporowe

 

Powszechne obwałowywanie wód płynących w XIX stuleciu spowodowało, że woda z opadów atmosferycznych coraz szybciej trafiała do rzek, co prowadziło do coraz większych powodzi. W marcu 1988 roku woda przerwała wał przeciwpowodziowy na Dunaju poniżej Ratyzbony, który przez dziesiątki lat skutecznie...

JEZIORO

Dama Jeziora zob. Dama. Jezioro łabędzie, ros. Lebiedinoje ózjero, balet klasyczny (Petersburg 1895, druga wersja; wyst. pol. Warszawa 1900) Piotra Czajkowskiego; libretto: W. Biegiczew i W. Gelcer; temat z różnych legend o dziewczynie zaklętej w ptaka; jedno z arcydzieł baletu XIX w.

Jezioro...

Angielscy Poeci Jezior - William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge

Williama Wordswortha i Samuela Taylora Coleridge'a często wymienia się jednym tchem, określając ich wspólnym mianem „Poetów Jezior". Łączyło ich głębokie umiłowanie natury, jednak pod względem osobowości trudno byłoby znaleźć bardziej różniących się od siebie ludzi.

Kiedy William Wordsworth...

Z TAMTEJ STRONY JEZIORA

Bardzo rozpowszechniona pieśń ludowa.

Z tamtej strony jeziora

Stoi lipka zielona,

A na tej lipie, a na tej zielonej,

Trzej ptaszkowie siadąją.

A nie są to ptaszkowie,

Tylko kawalerowie... 1-6.

Jezioro, staw

Często obrazowo interpretowane jako otwarte yoko ziemi. Niejednokrotnie rozumiane jako miejsce pobytu istot podziemnych, wróżek, nimf, wodników itd., które kuszą człowieka, by go wciągnąć do swego królestwa. W symbolice snów często obraz pierwiastka żeńskiego lub...

Eutrofizacja jezior

Eutrofizacja jezior Większość jezior jest utworami krótkotrwałymi w skali geologicznej. Na terenie Polski, gdzie jeziora naturalne są pochodzenia lodowcowego, w ciągu 10-11 tysięcy lat istnienia tych jezior znikło już 2/3 ich powierzchni. Zajmując obniżenia terenu, jeziora w sposób naturalny wypełniają się różnego rodzaju materiałem: jest to materia allochtoniczna znoszona do jeziora ze zlewni czyli cząstki mineralne i fragmenty organizmów, głównie roślin żyjących ...

Narta zjazdowa

narta zjazdowa; narta do zjazdów używana przez osoby z amputacją kończyny dolnej powyżej stawu kola­nowego.

Rezerwat „Jezioro Hańcza"

Wieś na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, na pd.-wsch. brzegu jeziora Hańcza. Założona w 1603, ulicówka. W czasie II wojny światowej działały tu wielkie młyny do kruszenia kamienia. Rezerwat wodno-krajobrazowy „Jezioro Hańcza" utworzono w 1963 na 304 ha, dla ochrony najgłębszego jeziora w Polsce...

jezioro Wigry

Jezioro rynnowe na pograniczu Pojezierza Suwalskiego i Równiny Augustowskiej. Kształtem przypomina literę „S". Zajmuje 2,2 tys. ha., ma długość 17,5 km, szerokość 3,5 km, głębokość 73 m. Nieregularna linia brzegowa długości około 60 km, z wysokimi brzegami porośniętymi lasami iglastymi. Liczne...

Jezioro Gardno

Jezioro przybrzeżne o pow. 2 468 ha i średniej głębokości 1,3 m zaistniało w krajobrazie, podobnie jak i Łebsko, ok. 3 tys. lat temu. Niewielka wyspa, zwana Kamienną lub Diabelską, jest ścisłym rezerwatem ornitologicznym. Tylko pd. część jeziora udostępniono dla surfingu. Ostoje ptactwa na wsch. do...

Jezioro Maltańskie

Sztuczny akwen na rzece Cybinie we wsch. części miasta. 64 ha, maksymalna głęb. 5 m. Po rekultywacji 1980-90 powstał nowoczesny tor dług. 2 km, miejsce licznych regat, w tym o randze mistrzostw świata i Europy. We wsch. części jeziora trybuny, hangary, wieża startowa oraz kemping. Po stronie pd. popularne...

jezioro Kociołek

Niewielki, kolisty akwen o pow. 4,3 ha i głęb. 8 m, leży 0,7 km na pd. od Jez. Góreckiego, nieopodal końcowej stacji linii kol. Poznań - Osowa Góra. Jezioro oraz jego otoczenie stanowi rezerwat. Ze względu na strome brzegi i dużą głębokość, występuje tu tzw. meromiksja, tj. ograniczona cyrku­lacja wody...

Dolina pięciu jezior

Na Pojezierzu Drawskim pomiędzy Połczynem Zdrojem a Czaplinkiem. Droga prowadząca przez Dolinę Pięciu Jezior jest niezwykle urozmaicona i kręta (bywa nazywana „drogą o 123 zakrętach"). Ze wzniesienia opada wąską rynną do szerokiej doliny. Znajduje się tu rezerwat krajobra­zowy „Dolina Pięciu...

Jezioro Ostrowiec

Największe jezioro w Parku (388 ha, dł. 7,5 km, szer. 1,2 km, gł. 28,5 m), znane też jako Ostrowieckie, w głębokiej rynnie polodowcowej, 2 km na pn. wsch. od Głuska. Bardzo urozmaicona linia brzegowa dł. 22 km. W całości otoczone lasami. Przez pn. część jeziora przepływa rzeka Płociczna. Wyspy: Lech...

Jezioro Turkusowe w Wapnicy

6 km na pd. od Międzyzdrojów, u podnóża Pagórków Lubińsko-Wapnickich. Pow. 7 ha, gł. 21 m, dawne wyrobisko kopalni kredy. Wrażenie turkusowej barwy wody powoduje biel kredowych skał wyścielającą misę jeziorną. Na Górze Piaskowej (53 m n.p.m.), wznoszącej się ok. 25 m nad jeziorem — punkt widokowy, do...

Grodzisko nad Jeziorem Czajczym

3 km na pd. zach. od Wisełki, przy drodze do Warnowa, leży malownicze, śródleśne Jezioro Czajcze (81 ha), o kształcie wielkiego rogala, z półwyspem pośrodku. Na pół­wyspie grodzisko stożkowe z XI-XII w., z zachowanymi wałami o wysokości ok. 10 m (dojście niebieskim szlakiem). Na grodzisku głaz z...

CASTIGLIONE, m. we Włoszech (Lombardia), na płd. od jeziora Garda

Gdzie 5 VIII 1796 Bonaparte rozbił austr. armię Wurmsera. Na pomoc oblężonej przez Francuzów Mantui ruszyła armia austr., posuwając się kilku kolumnami. Bonaparte zdołał pokonać 3 VIII pod Lonato kolumnę Quas-danovicia i zwrócił się ku głównym siłom przeciwnika pod rozkazami Wurmsera. Austriacy...