Narrator pierwszoosobowy

Czytaj Dalej

„LALKA” - STARY SUBIEKT JAKO NARRATOR - ZNACZENIE PAMIĘTNIKA RZECKIEGO

Gdy narrator odautorski przedstawia świat w miarę wszechstronnie i obiektywnie to Rzecki pisze tylko o tym, co sam wie, o bohaterach i zdarzeniach, w których sam brał udział.

NARRATOR, opowiadacz

NARRATOR, opowiadacz, podmiot —> narracji, bądź wyraziście kreowany przez autora w roli opowiadającego, bądź pośrednio zarysowujący się w jej toku.

PODMIOT LITERACKI — NARRATOR I NARRACJA

Drugim podtypem narratora autorskiego jest NARRATOR REJESTRUJĄCY (albo NARRATOR-OBSERWATOR). Pierwszy z nich to NARRATOR-BOHATER, zwany też NARRATOREM PIERWSZOOSOBOWYM.