Narracja

Czytaj Dalej

PODMIOT LITERACKI — NARRATOR I NARRACJA

W tym ostatnim przypadku może dojść do nałożenia się na siebie czasu narracji i czasu akcji, czyli do zmiany przeszłego czasu narracji na czas teraźniejszy. Wydłużanie czasu narracji i proporcjonalne skracanie czasu akcji oraz stosowanie teraźniejszego czasu narracji to w gruncie rzeczy cechy prozy XX wieku.

Narracja w opowiadaniach Antoniego Czechowa „Grisza”, „Głupi Francuz” i „W sądzie”

Skoro moim celem jest analiza narracji w opowiadaniach Antoniego Czechowa, pracę tę muszę zacząć od definicji samej narracji. Dlatego skłaniałabym się raczej za sklasyfikowaniem tego opowiadania jako przykładu narracji personalnej.

Narracje chrystofanijne

Mimo to należy podkreślić, że w Nowym Testamencie pozostawiono oba typy narracji chrystofanijnych, nie podejmując próby ich harmonizacji; -         narracje chrystofanijne z przewagą elementu rozpoznania i narracje chrystofanijne z przewagą elementu rozesłania.

Narracja Sklepów cynamonowych

Cechę wyróżniającą prozy Schulza stanowi współistnienie narracji dyskursywnej i kreacyjnej.

NARRACJA, opowiadanie

przytoczenia narracyjne. Wśród rozmaitych klasyfikacji wypowiedzi narracyjnych podstawowe znaczenie ma podział wynikający ze sposobu językowego przejawiania się narratora, tzn.

„CHŁOPI” WŁADYSŁAWA REYMONTA - KOMPOZYCJA, NARRACJA, JĘZYK

Reymont zajął się tematem wsi i życiem chłopów. Dostrzegł on pewien moment dziejowy i chciał go ukazać w książce.  Przełom XIX i XX wieku to różne procesy zachodzące na wsi. Dawna struktura wsi przestaje się liczyć, odchodzi w przeszłość. Pojawiają się ludzie bardziej światli, rozwinięci...

Komunikat perswazyjny - NARRACJA - AKCJA

Apele ilustrowane „żywymi" przykładami okazują się mieć większą siłę perswazji w porównaniu do reklam bazujących tylko na danych statystycznych. „Suche" argumenty dystansują odbiorcę podczas gdy akcja wciąga adresata w wydarzenia, które prezentuje. W przypadku zastosowania akcji reklama pobudza procesy...