Narok (fikcyjna kraina)

Czytaj Dalej

KRAINA DZIECIŃSTWA W LITERATURZE

KRAINA DZIECIŃSTWA W LITERATURZE

 

W psychice ludzkiej zakodowane jest dążenie do prawdy, dobra i piękna. Często ten ideał jestnieosiągalny, możemy jedynie „dotykać” poszczególnych wartości ogólnoludzkich, takich jak :miłość, przyjaźń, miłosierdzie, honor, umiłowanie wolności.Czym zatem jest...

WIERSZE „USTĘPU” JAKO REPORTAŻ Z KRAINY DESPOTYZMU

„Droga do Rosji”

 Tereny puste, niezaludnione. Ukazana siła, ogrom przyrody. Kraj przykryty śniegiem, który często bywa niebezpieczny. Zbiorowisko wielu niedużych, takich samych chatek. Spotkani ludzie są potężni, zdrowi. Ich twarze są jednak bez wyrazu, w oczach nie widać żadnych uczuć. Ludzie Ci...

Królestwa i krainy zoogeograficzne

Współczesne rozmieszczenie zwierząt na Ziemi jest wynikiem ewolucji świata zwierząt oraz zmian klimatycznych notowanych w dziejach Ziemi i „wędrówki kontynentów". Miejscem życia zwierząt są dolne warstwy at­mosfery, powierzchnia i górna część litosfery oraz wody. W każdym z tych środowisk zwierzęta...

Stosunki pokrewieństwa rzeczywistego i fikcyjnego (rytualnego)

System stosunków pokrewieństwa określony jest przez rodzinę. 

Pokrewieństwo rzeczywiste – nazywane także pokrewieństwem genetycznym.

Jest ono oparte na biologicznym pochodzeniu, zakres jego obowiązywania w różnych kręgach kulturowych poddawany jest społecznemu definiowaniu i wyznaczaniu (starsze i...

Podział kraju na krainy geograficzne

Kraina geograficzna, czyli region geograficzny, jest obszarem odróżniającym się od obszarów sąsiednich swoistymi cechami środowiska geograficznego.

W Polsce w ramach regionów wyróżnia się; krajobrazy gór, wyżyn, dolin, równin akumulacyjnych.

Podział Polski na krainy geograficzne jest...

Azja - Krainy geograficzne

Morza

M. Karskie

M. Łaptiewów

M. Wschodniosybereyjskie

M. Czukockie

M. Ochockie

M. Żółte

M. Południowochińskie

M. Andamańskie

M. Arabskie

Przylądki i wyspy

Nowa Ziemia

Ziemia Północna

Przyl. Czeluskin

Przyl. Dieżniewa

Przyl. Arktyczny

Przyl. Kamau

W-y Nowosybirskie

W...

Krainy Polski

Krainy Polski

1. Pobrzeża:

a). Pobrzeże Szczecińskie (Wolin, Uznam)

b). Pobrzeże Koszalińskie

c). Pobrzeże Gdańskie (Żuławy Wiślane)

d). Nizina Staropruska

2. Pojezierza:

a). Pojezierze Mazurskie

b). Pojezierze Pomorskie

c). Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie

d). Pojezierze...

Województwo Podlaskie - Podział województwa podlaskiego na krainy geograficzne

Na obszarze województwa podlaskiego ze względu na genezę form morfologicznych wyróżniono następujące regiony naturalne (wg J. Kondrackiego i A. Richlinga) :

Makroregion Pojezierze Litewskie

- mezoregion Pojezierze Zachodniosuwalskie

- mezoregion Pojezierze Wschodniosuwalskie

- mezoregion Równina...

KRAINA

Kraj, ojczyzna; dzielnicą, prowincja, ziemia stanowiąca pewną całość pod jakimś względem, okolice, strony.

Kraina Cieni zob. Elizjum. Kraina lenistwa zob. Kukania. Kraina mlekiem i miodem płynąca, kraj żyzny, błogosławiony, ziemia dobra i przestronna, obiecana Mojżeszowi przez Boga w Biblii, Ex...

Budapeszt i Środkowa Kraina Naddunajska

Węgry swoją powieszchnią nie przekraczają 100 tys.km2 a i tak ukształtowanie i różnorodność powieszchni i krajobrazów sprawia, że możemy ten kraj podzielić na sześć regionów. Każdy z nich charakteryzują inne cechy. Dużą rolę w podziale kraju pełnią rzeki Dunaj i Cisa. Węgry leżą na obszarze będącym pod wpływem klimatu kontynentalnego ciepłego. Statystycznie najzimniejszym miesiącem jest styczeń, gdy średnia temperatura powietrza wynosi -10C, a najcieplejszym ...