Dochód narodowy

  Dochód narodowy – jest to produkt narodowy netto (PNN) w cenach czynników produkcji .

Tworzenie dochodu narodowego w gospodarce rynkowej

Kategorie związane z dochodem narodowym statystyka posługuje się różnymi kategoriami dochodu narodowego: produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto, produkt narodowy netto, dochód narodowy wg cen czynników wytwórczych, osobisty dochód ludności, dyspozycyjny dochód ludności.

"Wesele" Wyspiańskiego jako dramat narodowy

-> Walka narodowo-wyzwoleńcza jako główny problem utworu; # myśl o walce narodowowyzwoleńczej nutuje od początku prawie wszystkich uczestników "Wesela" # o chęci walki przez chłopów opowiada Maryna -> Ocena teraźniejszości, przeszłości i przyszłości w "Weselu": # o teraźniejszości mówi akt 1 - satyra komediowa, ocena chłopstwa i inteligencji, krytyka mitu o sielankowym współżyciu inteligencji i chłopstwa # o ...

Cechy epopeji narodowej na podstawie utworu Mickiewicza pt. "Pan Tadeusz"

Epopeja to dłuższy utwór epicki, ukazujący losy narodu, w przełomowym jego momencie, ukazany na tle natury, która urasta do rangi osobnego bohatera.

• występuje akcja, narrator, dominująca forma podawcza: opowiadanie, dialog, opis 

• obecność inwokacji (zwrot do Matki Boskiej, Litwy z prośbą o...

Ewolucja poglądów Mickiewicza na problem walki narodowo - wyzwoleńczej

  "Pan Tadeusz - Ostatni zajazd na Litwie" to największa epopeja narodowa z 1834r. Jak zostało to zaprezentowane na przykładzie twórczości Adama Mickiewicza w wielu różnych utworach okresu romantyzmu możemy dostrzec problem walki narodowo - wyzwoleńczej.

Rola i zadania technicznej infrastruktury zarządzania

Technologia – konkretne zastosowanie wiedzy naukowej i technicznej do tworzenia, rozwijania i wytwarzania jakiegoś produktu.

Dziady cz. III – dramat romantyczny i narodowy

Jest to także jeden z najwybitniejszych utworów literatury polskiej, określany mianem dramatu narodowego, a więc ważnego dla naszej narodowej świadomości. Tłumaczył jak spełnić wymagania narzucone narodowi polskiemu, jak przetrwać do chwili zwycięstwa.

Technical ladders - Szczeble techniczne

Określony szczebel techniczny przypisywany jest pracownikowi na podstawie konkretnych, szczegółowych kryteriów wiedzy, umiejętności i osiągnięć profesjonalnych.

Pojecie i cel technicznego przygotowania produkcji

  Techniczne przygotowanie produkcji jest to działalność związana technicznym przygotowaniem produkcji i jego wytworzeniem.

Komórki realizujące techniczne przygotowanie produkcji w przedsiębiorstwie

Im szybszy jest w przedsiębiorstwie postęp techniczny tym większego znaczenia nabierają zagadnienia technicznego przygotowania produkcji.

Techniczne przygotowanie produkcji w przemysłowych aparaturach

  Celem technicznego przygotowania jest: ustalenie receptury opracowanie procesu technologicznego zaprojektowanie aparatury i urządzeń   Typowe etapy przygotowania produkcji: Badania laboratoryjne Badania wyrobów w użytkowaniu Projektowanie aparatury i urządzeń produkcyjnych Badanie na skalę półtechniczną – budowanie fabryki w mikroskali lub pewnych elementów tej fabryki pozwalających ...

Wybór wariantu konstrukcyjno – technicznego w tpp

 

W przygotowaniu konstrukcyjnym problem sprowadza się stwierdzenia, co będzie przedmiotem produkcji. W przygotowaniu technologicznym chodzi o ustalenie sposobu wytwarzania. W praktyce te dwa etapy technologicznego przygotowania produkcji w pewnej mierze przeprowadza się równolegle. W ten sposób pragnie się...

Techniczne środki produkcji.

 

 

ZOZ gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa. Zakład Opieki Zdrowotnej jako całość zajmuje teren o powierzchni ok. 4 ha. Kompleks ZOZ-u składa się z budynku szpitala oraz innych budynków gospodarczych.

Budynek główny szpitala – to budynek...

Techniczne środki produkcji

 

Firma dysponuje terenem o powierzchni 1,75ha. Na powierzchni tej znajduje się sześć budynków:

- biurowiec o powierzchni 200 m2

- hala produkcyjna nr.1 o powierzchni 350 m2

- hala produkcyjna nr.2 o powierzchni 250 m2

- magazyn półproduktów i materiałów o powierzchni 600 m2

- magazyn wyrobów gotowych o...

„Społeczeństwo, któremu trudno wyzbyć się wad narodowych, buduje kolejne kaplice” odnosząc się do wybranej epoki (epok) skomentuj zdanie księdza profesora Józefa Tischnera

Kwestia prawdziwości i fałszywości w tak zwanych wartościach i tradycji narodowej dotyczy nas Polaków szczególnie, gdyż nasza narodowa historia między innymi ze względu na geopolityczne położenie Polski obfituje w wydarzenia sprzyjające powstawaniu kaplic.

„Stał dwór szlachecki z drewna, lecz podmurowany.” Rola tradycji szlacheckiej w kształtowaniu polskiej kultury narodowej

W taki oto sposób wszystko, co było najlepsze w tradycji szlacheckiej, przenikało do kultury narodowej i wraz z tradycją ludową stało się esencją polskości.

Maria Pawlikowska – Jasnorzewska - Barwy narodowe

Białokrwawy,

Krwawobiały, lniany,

Opatrunku, który zwiesz się: sztandar,

Coś się z wielkim krwotokiem uporał!

Wiatr rozwija ten dokument rany,

Wznosi w górę bohaterski bandaż,

Tę pamiątkę,

Ten dług

I ten morał.

(Balet powojów, 1935)

Na czym polega znaczenie twórczości M. Reja dla rozwoju literatury narodowej?

Mikołaj Rej jest jednym z przedstawicieli polskiej literatury odrodzeniowej. Wywodził się z zamożnej szlachty małopolskiej. Do nauki zbytnio się nie garnął, choć uczył się w Skalmierzu koło Krakowa, później we Lwowie, a nawet rok był słuchaczem Akademii Krakowskiej. Gdy znalazł się na dworze...

Problemy społeczne i narodowe w twórczości Wacława Potockiego

Apeluje on do uczuć patriotycznych szlachty, do jej dumy rodowej i narodowej.