Narodowy Kościół Katolicki w Angoli

Czytaj Dalej

Reformacja. Reforma kościoła katolickiego w Polsce na tle walk religijnych w Europie Zachodniej

Po postanowieniach z Soboru Trydenckiego kościół katolicki w Polsce przeszedł do kontrofensywy, początkując tym samym kontrreformację.

Kościół Katolicki od połowy VIII do połowy XI wieku

-  rozpowszechniony pogląd o nadchodzącym końcu świata

-  rozprzężenie obyczajów kleru, rozkład organizacji kościelnej, brak dyscypliny w klasztorach

-  „pornokracja”

-  obsada godności kościelnych nie zależała od cesarza lub króla, ale od najbliższego seniora, niektórzy sami siebie wybierali np. na...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Kościół katolicki. Watykan

  Przez cały okres powojenny Kościół katolicki i Watykan pozostawały niezwykle ważnym czynnikiem międzynarodowym.

Walka z Kościołem Katolickim w Polsce po roku 1945.

Wyrazem dobrej współpracy stało się wyłączenie kościelnych majątków ziemskich z rozpoczętej 6 września 1944 roku reformy rolnej, zwrot zrabowanego przez Niemców Kościołowi majątku, zgoda na wydawanie pracy katolickiej między innymi „Tygodnika Powszechnego” i nauczanie religii w szkołach państwowych a także reaktywowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Nauka społeczna Kościoła katolickiego

Nauka społeczna Kościoła katolickiego >> Pius IX (1846-1878) >Leon XIII (1878-1903)

Doktryna Kościoła Katolickiego

Doktryna Kościoła Katolickiego - wynika z światopoglądu katolickiego - doktryna wątpliwa zawiera jednak pogląd na władze, państwo, prawo, człowieka - poglądy te mają odzwierciedlenie w szerszym kontekście filozoficznym (metafizyki) - wynikają z tradycji KK mające 2000 lat - kościół dostosowuje się do sytuacji w jakiej przyszło mu deklarować swe poglądy - doktryna ta to wypowiedzi papieży odnoszące się dop państwa, władzy, życia od ...

Osobowość prawna nowopowstających kościołów partykularnych Kościoła katolickiego

Polska uznaje (…) osobowość prawną wszystkich instytucji kościelnych terytorialny„Kościoły partykularne są uformowane na wzór Kościoła powszechnego; w nich istnieje i z nich składa się jeden i jedyny Kościół katolicki\" Historia powstania i rozwoju Kościoła katolickiego to fascynujące zjawisko religijno – społeczne.

Polski Kościół Katolicki a Unia Europejska

Rozmowy między Unią Europejską a Kościołem katolickim toczą się. Inny model obowiązuje w państwach tradycyjnie katolickich, to jest Austrii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii, gdzie stosunki miedzy państwem a kościołem można określić mianem przyjaznej separacji.

Historia Kościoła Katolickiego - EPOKA STAROŻYTNOŚCI 30 - 692

Kościół, powołany przez Jezusa Chrystusa do istnienia i działania, został ukształtowany przepowiadaniemEwangelii przez Apostołów. Po Zesłaniu Ducha Świętego (ok. 30) wyszedł ze swej kolebki w Jerozolimiei objął przede wszystkim ówczesne cesarstwo rzymskie z jego kulturą helleńską. Przez naukę...

Kościół Katolicki - W RZYMIE – STOLICY CESARSTWA

Wśród słuchających katechezy Piotrowej w dniu Zesłania Ducha Świętego byli żydowscy pielgrzymi zRzymu. Należy więc przypuszczać, że oni pierwsi przenieśli do stolicy cesarstwa Ewangelię, a co najmniejwieść o Niej. Według świadectwa Euzebiusza z Cezarei, Piotr przybył do Rzymu po raz pierwszyna...

Kościół Katolicki - ZWYCIĘSKIE ZMAGANIA (260 - 525)

Czterdziestoletni pokój dla chrześcijaństwa przed prześladowaniem Dioklecjana pomógł rozwinąć iutrwalić misyjne osiągnięcia Kościoła. Niespodziany wybuch prześladowania za Dioklecjana, poprzedzonywrogim piśmiennictwem antychrześcijańskim, rozpoczął dwudziestoletnie śmiertelne zmaganie...

Narodowe Kościoły chrześcijańskie

Ucisk Turków, a później ingerencja Rosji i innych państw europejskich stwarzały narodowym niekatolickimKościołom chrześcijańskim na Wschodzie niekorzystne warunki do rozwoju i wewnętrznych reform.

Kościół katolicki wschodni

Strukturalnie najbardziej rozwinął się rumuński Kościół katolicki obrządku bizantyjskiego,a po drugiej wojnie światowej ukraiński Kościół katolicki obrządku bizantyjskiego.

BENEDYKT XVI - Katechizm Kościoła Katolickiego

Wprost przeciwnie, to praca obszerna, prawdziwa summawiary chrześcijańskiej, podzielona na cztery części: pierwsza opisuje symbol apostolski,druga - siedem sakramentów, trzecia, skoncentrowana na dziesięciu przykazaniach, traktuje omoralności katolickiej, czwarta mówi o modlitwie chrześcijańskiej, w formie komentarza doOjcze nasz.

Pojecia takie jak ekonomia,inflancja,gospodarka narodowa...

Dochód narodowy – to suma wartości dodanych ze wszystkich przedsiębiorstw w gospodarce w ciągu roku, pomniejszona o podatki pośrednie.

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

Narodowy charakter polskiej sztuki romantycznej Jedną z cech literatury polskiej okresu romantyzmu jest jej narodowość. : dramat narodowy, epopeja narodowa.

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Dyskusje na temat mitów romantycznych w następnych epokach a) kult bohaterów narodowych u E.

Tragizm powstań narodowych.

Tragizm powstań narodowych. Należałoby się zastanowić nad tragizmem powstań narodowych.

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok   Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok.

Społeczeństwo, któremu trudno wyzbyć się wad narodowych, buduje kolejne kaplice” – odnosząc się do wybranej epoki (epok) skomentuj zdanie księdza profesora Józefa Tischnera.

Kwestia prawdziwości i fałszywości w tak zwanych wartościach i tradycji narodowej dotyczy nas Polaków szczególnie, gdyż nasza narodowa historia – między innymi ze względu na geopolityczne położenie Polski – obfituje w wydarzenia sprzyjające powstawaniu kaplic.