Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Czytaj Dalej

Państwowy Zakład Higieny, PZH

) Zakładu Epidemiologii w Warszawie; był głównym ośrodkiem naukowym mikrobiologii i higieny do 1944 r. Po odbudowie z ruin popowstaniowych PZH stal się państwowym instytutem naukowo-badawczym.

Narodowe modele administracji publicznej na przykładzie Wielkiej Brytanii i Francji

Proces ten bezpośredni łączy się z 3 czynnikami, które miały wpływ na naturę działań w sferze pub: kryzys państwa opiekuńczego problemy w obszarze służb publicznych (wynik dyfuzji sektora pub z organizacjami polit) wzrost deficytu budżetowego ( redukcja personelu w służbie publicznej wywołana trudną sytuacją finansową)

Narodowe modele administracji publicznej

Do zadań obligatoryjnych należą: szkolnictwo budownictwo służba zdrowia biblioteka Do fakultatywnych natomiast: kultura dostawa energii elektrycznej zabezpieczenie stanu dróg Na poziomie województwa do zadań dzielą się podobnie, jednak dotyczą większego obszaru.

Znaczenie zasady Hipokratesa "Przedewszystkim nie szkodzić" w pracy pracowników zdrowia publicznego

Salus aegroti suprema lex – zdrowie chorego najważniejszym prawem). : usuwanie ciąży, eutanazja, manipulowanie genotypem, eksperymentowanie na ludziach, chirurgia mózgu, przeszczepy organów, obowiązek informowania chorego o stanie jego zdrowia, paternalizm wobec pacjenta.

PAŃSTWOWY zaklad lecznicy dla zwierzat

PAŃSTWOWY zaklad lecznicy dla zwierzat — zakład weterynaryjny,którego zadaniem jest ochrona i podnoszeniezdrowotności zwierząt. Składa się na to: 1) leczeniezwierząt w obrębie zakładu lub w obsługiwanymrejonie (najczęściej 3 gromady), 2) dokonywanieoperacji, 3) prowadzenie weterynaryjnychakcji...

Narodowy Program Zdrowia, NPZ

Cele strategiczne określają pożądane zmiany w stanie zdrowia społeczeństwa polskiego, koncentrujące się na zmniejszaniu rozpowszechnienia najczęściej występujących I najbardziej rozpowszechnionych negatywnych zjawisk zdrowotnych (np. Cele operacyjne wskazują główne zagrożenia zdrowia, którym należy przeciwdziałać (m.

Pojecia takie jak ekonomia,inflancja,gospodarka narodowa...

Dochód narodowy – to suma wartości dodanych ze wszystkich przedsiębiorstw w gospodarce w ciągu roku, pomniejszona o podatki pośrednie.

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

Narodowy charakter polskiej sztuki romantycznej Jedną z cech literatury polskiej okresu romantyzmu jest jej narodowość. : dramat narodowy, epopeja narodowa.

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Dyskusje na temat mitów romantycznych w następnych epokach a) kult bohaterów narodowych u E.

Tragizm powstań narodowych.

Tragizm powstań narodowych. Należałoby się zastanowić nad tragizmem powstań narodowych.

Formuła telewizji publicznej w Polsce - działalność informacyjno-publicystyczna.

Dwie trzecie Polaków (66%) uważa, że telewizja publiczna ma do wypełnienia wobec społeczeństwa szczególne obowiązki określane jako “misja”, 21% jest przeciwnego zdania.

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok   Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok.

Społeczeństwo, któremu trudno wyzbyć się wad narodowych, buduje kolejne kaplice” – odnosząc się do wybranej epoki (epok) skomentuj zdanie księdza profesora Józefa Tischnera.

Kwestia prawdziwości i fałszywości w tak zwanych wartościach i tradycji narodowej dotyczy nas Polaków szczególnie, gdyż nasza narodowa historia – między innymi ze względu na geopolityczne położenie Polski – obfituje w wydarzenia sprzyjające powstawaniu kaplic.

GESTAPO (Geheime Staatspolizei) - tajna policja państwowa

Niemiecka tajna policja państwowa utworzona w 1933 r. w Prusach przez premiera tego kraju Hermanna *G6ringa. Pierwotna nazwa brzmia­ła Geheimes Staatspolizeiamt (Gestapa) - Urząd Tajnej Policji Państwowej. W 1934 r. Góring przekazał zwierzchnictwo nad Gestapa Heinrichowi *Himmlerowi, który w 1936 r...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ” ANDRZEJ FRYCZ-MODRZEWSKI (DIAGNOZA)

Dzieło to nawiązuje do myśli Arystotelesa i Cycerona i związane jest z ówczesną myślą społeczno-polityczną zapoczątkowaną przez Erazma z Rotterdamu. Traktat ten wynika z obserwacji sytuacji w Polsce, stosunków politycznych, społecznych, ekonomicznych i religijnych w niej panujących. Jest to...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „PIEŚŃ O SPUSTOSZENIU PODOLA” JAN KOCHANOWSKI

Jest to V pieśń. Ma ona charakter patriotyczny. Po ucieczce Henryka Walezego Podole łupią Tatarzy. Nazywa ich zbójcami. Jednocześnie zachęca Polaków do walki. Boleje nad porwaniami. Jest oburzony zachowaniem się Polaków. Poddali się oni niemal bez walki. Zwyciężyli ich innowiercy, koczownicy, nie godni...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH”

Akcja tej tragedii rozgrywa się w starożytnej Troi lecz problem jest aktualny w czasach Kochanowskiego. Dylemat bohaterów dramatu: czy oddać Helenę posłom i uchronić ojczyznę od wojny czy pozostawić ją w Troi według życzenia królewicza, a ojczyznę narazić na wojnę. Staje się to uniwersalnym problemem...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „NA SOKOLSKIE MOGIŁY”

Jest to krótki utwór o patriotycznym wyrazie. Przesłanie jego jest następujące: Nie ma nic ponad ojczyznę, człowiek powinien nawet z radością umierać za nią.

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „KAZANIA SEJMOWE” PIOTR SKARGA

Polska w XVI wieku nie miała potężnej armii i systemu prawnego ani mocnego skarbu. Wśród szlachty szerzyła się anarchia. Nie którzy chcieli uzdrowić tę sytuację po przez odwołanie się do sumienia i przekonań szlachty. Piotr Skarga był doradcą króla i kaznodzieją królewskim. Chciał on poprawić...

WIEK XVIII W POLSCE - KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

Podstawowe zadania określało hasło: „Stworzyć naród przez wychowanie publiczne”.