Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych

Czytaj Dalej

Świat OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH i łagrów sowieckich na podstawie poznanych utworów.

Ofiara wojny to także młody człowiek, który zabił kobietę przy torze kolejowym. Nałkowska pokazuje wielką mękę skrzywdzonych przez Niemców ofiar.

Świat obozów koncentracyjnych i łagrów, ratowanie człowieczeństwa w sytuacjach ekstremalnych

Świat obozów koncentracyjnych i łagrów, ratowanie człowieczeństwa w sytuacjach ekstremalnych. Świat obozów koncentracyjnych i łagrów.

Świat obozów koncentracyjnych i łagrów, ratowanie człowieczeństwa w sytuacjach ekstremalnych

Świat obozów koncentracyjnych i łagrów, ratowanie człowieczeństwa w sytuacjach ekstremalnych. Świat obozów koncentracyjnych i łagrów.

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "U nas w Auschwitzu"

Borowski ukazuje degradację moralną człowieka w warunkach obozu koncentracyjnego i całkowity zanik jego godności; Żyd pracujący przy kominie walczy o swoje życie i tak bardzo boi się esesmana, że każe swojemu ojcu iść do komory gazowej, okłamując go: "Idź ojciec, wykąp się", - to nadzieja przetrwania powoduje, że syn tak postępuje wobec ojca, okrutnym przykładem przystosowania i moralnego zdeprawowania człowieka przez obózjest Żyd Abramek, pracujący przy ...

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "Ludzie, którzy szli"

  Ciągłość procesu zagłady ludzi - masowo mordowano ludzi, - Borowski ujawnia i podkreśla masowość i ciągłość procesu zagłady ludzi w obozach koncentracyjnych, - masowość i ciągłość zbrodni ludobójstwa oraz nieprzerwalność procesu śmierci podkreśla pisarz przez zastosowanie powtórzeń tej samej konstrukcji zda, - "ludzie szli", oddającej rytm dobrze pracującej fabryki; system zbrodni działa więc taśmowo, takjak dobrze zorganizowana

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "Proszę państwa do gazu"

Warunki przeżycia obozu koncentracyjnego -rezygnacja z podstawowych norm etycznych stworzonych przez świat cywilizowany, -przystosowanie się do "nowych praw" rządzących życiem obozowym, zgoda na obóz, uznanie życia w obozie za normalne, -przystosowanie się do warunków obozowych i otoczenia, -uległość wobec prześladowców połączona z bezwzględnośćią wobec współwięźniów.

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "Pożegnanie z Marią"

Zajęcia, przeżycia i postawy moralne ludzi w latach okupacji  -życie ludzi w okupowanej Warszawiejest trudne, chociaż zbliżone do normalnego; jest w nim miejsce na uroczystości weselne, miłość, naukę, książki, rozmowę o poezji, przygotowywanie zbioru własnych wierszy, jak w przypadku Tadeusza, dla którego poezja stanowi możliwość ucieczki od przykrej rzeczywistości okupacyjnej, - głównym sensem życia ludzi jest walka o biologiczne przetrwanie okresu ...

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "Dzień na Harmenzach"

Nałkowska określił swoje zdumienie, inaczej niż inni ukazał tragedię obozów koncentracyjnych; przeżycie obozu koncentracyjnego znaczyło dla niego zupełnie coś innego niż dla twórców literatury martyrologicznej, -dopiero Borowski odsłonił obóz i stworzyłjedną z najbardziej wstrząsających wizji człowieka zlagrowanego, zniszczonego przez system; nikt takjak on nie potrafił oddać prawdy o nieludzkich warunkach i strasznych ...

Dawny obóz koncentracyjny „Majdanek"

ofiar z ponad 50 narodowości z 26 krajów.

Pojecia takie jak ekonomia,inflancja,gospodarka narodowa...

Dochód narodowy – to suma wartości dodanych ze wszystkich przedsiębiorstw w gospodarce w ciągu roku, pomniejszona o podatki pośrednie.

Mój dzień - przykład

 

Ich stehe um 6 Uhr auf-Wstaję o 6. Dann ich fruhstucke mich-Potem jem śniadanie.Um 9:00 verlasse ich mein Haus O 9:00 opuszczam mój dom. Um 8:00 Uhr beginne ich den Unterricht-O 8.00 zaczynam lekcje . Ich bleibe in der Schule 5 bis 7 Stunden-zostaję w szkole 5 do 7 godzin.Gegen 18:00 Uhr bin ich nach Hause...

Opis dnia - przykład

 

Ich bin um 7 Uhr auf gemacht.

Ich bin um 7:10 Uhr aufgestagen und Ich bin ins Bad gegangen.

Dann ach habe Ich geduscht und Zächne gepuntet und Ich habe nich angenongen.

Um 7:30 Uhr habe Ich zum Frühstück gegesen. Später bin Ich zum Schule geahen.

Ich bin in der Schule won 10 bis 14 Uhr gewessen.

Um 14:30...

Słówka - dni wolne

 

Die Ferien – wakacje ( wolne)

Die Sommerferien – wakacje

Wann sind die Sommerferien in Polen? - kiedy zaczunają się wakacje w Polsce

Die Sommerferien in Polen sind im Juli und Augusat. - Wakacje w polsce w polsce są w lipcu i sierpniu.

Die sommerferien in Polen vom ersten Juli bis zum 31 August.

Was...

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

Narodowy charakter polskiej sztuki romantycznej Jedną z cech literatury polskiej okresu romantyzmu jest jej narodowość. : dramat narodowy, epopeja narodowa.

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

XIX wieku to okres po klęsce powstania styczniowego, panuje kryzys idei narodowowyzwoleńczych, - trudna sytuacja ziemiaństwa (np.

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

XIX wieku to okres po klęsce powstania styczniowego, panuje kryzys idei narodowowyzwoleńczych, - trudna sytuacja ziemiaństwa (np.

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Dyskusje na temat mitów romantycznych w następnych epokach a) kult bohaterów narodowych u E.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Ich wspólny udział w powstaniu styczniowym był dowodem na to, że są sprawy, dla których każdy kochający ojczyznę Polak powinien zapomnieć o swoich drobnych konfliktach czy uprzedzeniach klasowych * powstanie styczniowe stało się symbolem solidaryzmu klasowego i jedności narodowej , węzłem, który zawiązał losy wszystkich Polaków w jedną, nierozerwalną całość.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Ich wspólny udział w powstaniu styczniowym był dowodem na to, że są sprawy, dla których każdy kochający ojczyznę Polak powinien zapomnieć o swoich drobnych konfliktach czy uprzedzeniach klasowych * powstanie styczniowe stało się symbolem solidaryzmu klasowego i jedności narodowej , węzłem, który zawiązał losy wszystkich Polaków w jedną, nierozerwalną całość.

Tragizm powstań narodowych.

Reymonta społeczność wiejska nie wykazuje zainteresowania powstaniem, większość ludności uważa powstanie za zło, ponieważ pochłania wiele ofiar i naraża wieś na straty. Należałoby się zastanowić nad tragizmem powstań narodowych.