Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników

Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników

Czytaj Dalej

CENTRUM, Zentrumspartei, Niemiecka Partia Centrum

Adenauer)znalazła się w utworzonej w RFN partii Christlich-DemokratischeUnion (CDU); istniejąca od 15 VII 1945 szczątkowapartia C. Bartosz, Rola Niemieckiej Partii Centrowej w latach 1930-1933, Wwa 1970; R.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1940 r.

niemieckie kolum­ny pancerne przekroczyły granicę Belgii i Luksemburga i w ciągu 2 dni doszły do środkowej Mozy. 21 maja, wcześniej niż planowano, niemieckie czołówki pancerne doszły do Abbeville nad kanałem La Manche.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Rankiem 16 grudnia niemieckie armie uderzyły na froncie o długo­ści 130 km na 5 dywizji amerykań­skich (99, 106 z V korpusu, 28, 4 z VIII korpusu, 9 pancerną) nie spodziewających się ataku.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Rankiem 16 grudnia niemieckie armie uderzyły na froncie o długo­ści 130 km na 5 dywizji amerykań­skich (99, 106 z V korpusu, 28, 4 z VIII korpusu, 9 pancerną) nie spodziewających się ataku.

KRIEGSMARINE - niemiecka marynarka wojenna

W czerwcu tego roku marynarka niemiecka nie miała wystarczają­cych sił, aby zapobiec inwazji wo­jsk alianckich na *Normandię.

LUFTWAFFE - niemieckie siły powietrzne

Niemieckie siły powietrzne powołał do życia tajny rozkaz Adolfa Hitle­ra z 1 marca 1935 r. Rozwój produkcji lotniczej nastąpił jednak zbyt późno i przemysł niemiecki nie mógł dorównać prze­mysłowi państw sprzymierzonych, który w 1943 r.

U-BOOTY - (Unterseeboote - niemieckie okręty podwodne)

Niemieccy konstrukto­rzy wykorzystali doświadcze­nia z budowy i eksploatacji okrętów UB III z 1 wojny światowej i na tej podstawie zaprojektowali w 1931 r. zanurzenie 250 m); Typ 1XC - drugi podstawowy typ niemieckich okrętów; zbu­dowano 143 jednostki C (oraz 54-A,B,D,D2).

WEHRMACHT - niemieckie siły zbrojne

Woj­ska niemieckie liczące ok. niemieckie siły zbrojne liczyły 9,48 min żołnierzy, ale po wielkich klęskach na Wschodzie i Zachodzie liczba ta zaczęła się zmniejszać.

ROLA PAŃSTW NIEMIECKICH W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Powstanie 2 państw niemieckich miało istotny wpływ na rozwój sytuacji międzynarodowej w Europie.

Niemiecki - zdania

 

1.Jak długo ?

Wie lange ?

2.Jak ci się powodzi ?

Wie geht es dir ?

3.Cieszę się .

Ich freue mich .

4.Ciesze się , że ciebie poznałem .

Es freut mich , dich kennen zu lernen .

5.Miło mi ciebie poznać .

Wie nett dich kennen zu lernen .

6.Dziękuje , cieszę się również .

Danke , freut mich...

Tradycyjne i współczesne poglądy na temat konfliktu oraz przyczyny i metody rozwiązywania konfliktów między linią i sztabem oraz kierowaniem a robotnikiem.

 

W ciągu ostatnich trzydziestu lat poglądy na konflikty w organizacjach istotnie się zmieniły. Stephen P. Robbins prześledził tę ewolucję, podkreślając różnicę między tradycyjnym spojrzeniem na konflikt a obecnym, który nazywa interakcyjnym. Tradycyjny pogląd na konflikt: konfliktu można uniknąć;...

Czynniki wypływające na wielkość partii produkcyjnej

Czynniki wpływające na partie produkcyjne: czynniki przemawiające za zwiększeniem partii produkcyjnych: zmniejszenie czasu (przygotowawczo – zakończeniowego) przypadającego na jednostkę – im dłuższa partia tym mniejszy czas wyższe wykorzystanie czasu pracy stanowiska dla celu produkcyjnego wyższa wydajność i poprawa jakości produktów wskutek nabierania przez wykonawców wprawy.

Kryteria określania wielkości partii produkcyjnych w procesie produkcji

Partie określonych wyrobów mogą być realizowane jednorazowo wówczas jest to produkcja seryjna niepowtarzalna albo powtarzana i wówczas jest to produkcja seryjna powtarzana.

Sposoby przebiegów partii produkcyjnych w procesie produkcyjnym.

Dla sprawności przebiegów partii produkcyjnych ma istotne znaczenie również stanowisko robocze ze swoją specyfikacją.

Portret niemieckiego przestepcy na przykladzie "Rozmow z katem" Kazimierza Moczarskiego

Przyczyniajac sie do zwyciestwa partii w Detmoldzie zyskal laski Himmlera. Umysl Stroopa byl produktem wychowania domowego, niemieckiej obyczajowosci, wlasnych ambicji i faszystowskiej propagandy. Wykonywal najbardziej zwariowane polecenia partii.

Politolog holenderski ARREND LIJPHART i niemiecki uczony GERARD LEMBRUCH

Wysunęli koncepcję demokracji konsocjacyjnej jako szczególnego rozwiązania w społeczeństwach podzielonych. Jest to demokracja oparta na współdecydowaniu, a współdecydowanie oparte jest na porozumieniu. Istotną cechą demokracji konsocjacyjnej jest zgoda wszystkich grup na to, że większość nie będzie...

Polska myśl socjalistyczna, reprezentujące ją partie i główni działacze do 1939r.

Partią socjalistyczną była PPS- Polska Partia Socjalistyczna (1892) Socjalizm był bardzo zróżnicowany: presocjalizm, socjalizm polistopadowy, socjalizm patriotyczny, socjalizm marksistowski, socjalizm bezpaństwowy, anarchizm, rewolucyjny syndykalizm, socjalizm chrześcijański, socjalizm etyczny, socjalizm humanistyczny.