Narodowość śląska

Narodowość śląska

Czytaj Dalej

Wyżyna śląska

 

ŚLĄSKA, WYŻYNA, pd.-zach. część Wyż. Śląsko-Krakowskiej, między Niz. Śląską na zach. i pn., Wyż. Krakowsko-Częstochowską na wsch. a Kotliną Oświęcimską na pd.; wys. 200–400 m, kulminacja na G. Św. Anny (400 m) w garbie Chełm; zbud. z węglonośnych skał wieku karbońskiego, wychodzących...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Program ochrony środowiska w województwie śląskim

Ochrona środowiska w województwie śląskim zajmuje priorytetowe miejsce wśród działań gospodarczej polityki regionalnej. Stan środowiska determinuje bowiem możliwości rozwoju gospodarki oraz jakość życia mieszkańców województwa. Zły stan środowiska jest czynnikiem zniechęcającym zewnętrznych...

Czasy powstań śląskich

GRANICA POLSKO-NIEMIECKA

1. Pomorze -decyzję o przyłączeniu Pomorza Gdańskiego do Polski podjęto 28 czerwca 1919 w Wersalu. Gdańsk został przekształcony w "wolne miasto Gdańsk" znajdujące się pod kontrolą Ligi Narodów, poza granicami państwa polskiego

2. Wielkopolska - na przyłączenie Wielkopolski...

Rozbicie dzielnicowe - Monarchia Henryków śląskich

Wraz z objęciem rządów w Krakowie ugruntował Henryk Brodaty swoją opiekuńczą władzę nad sandomierską dzielnicą nieletniego Bolesława Wstydliwego. Już wcześniej sprawował rządy opiekuńcze w dzielnicy opolsko-raciborskiej, która stanowiła pomost między Śląskiem właściwym, a Krakowem. Do...

Łukowiec śląski

 

Wygląd: Darnie luźne, blado lub żywo zielone; łodygi z jednostronnie skierowanymi gałązkami, ulistnione bogato, odstająco; liście podłużnie lancetowate, zazwyczaj sierpowate, w górze drobno piłkowane, w dole nieco zbiegające; komórki blaszki grubościenne; seta ok. 2 cm; puszka pochylona...

POLSKA ZACHODNIA, śląski dziennik informacyjno-polityczny

POLSKA ZACHODNIA, śląski dziennik informacyjno-polityczny, poświęcony sprawom nar. i społ. na kresach zach.'', wyd. w Katowicach 1926-39. Związany z obozem sanacji, pozostawał pod wpływem woj. śląskiego M. Grażyńskiego, z czasem nawiązał także współpracę ze środowiskami o in. zapatrywaniach...

Temat powstań śląskich w literaturze powojennej

Temat powstań śl. w literaturze powojennej służył podkreśleniu tradycji plebejskich i rewolucyjnych. Morcinek łączył w powieściach dzieje powstań z ogółem problemów społ. i narodowościowych na Ś. (Pokład Joanny, Górniczy zakon), dokonując niekiedy uproszczeń hist. (Mat Kurt Kraus). Dyskusję z...

Wkład innych narodowości w kulturę Polską.

POCZĄTEK: I Wojna Światowa zmieniła ukształtowanie i pozycję państw europejskich. Duże znaczenie miała także rewolucja październikowa w Rosji. Wzbudziła ona nadzieje wśród proletariatu innych państw, stanowiła początek niepokojów. Zakończenie I Wojny Światowej wyzwoliło dążenia niepodległościowe i zamknęło epokę kolonializmu. Do przekształcenia nowej rzeczywistości przyczyniły się także rozwój nauki i techniki, wzrost komunikacji, pojawienie się lotnictwa,

Rodzina śląska

Śląsk - to praca, kopalnie, huty, przemysł. Ale obok tego czarnego, jest także Śląsk zielony, choć mniej znany. To Beskidy, piękne i w lecie, i w zimie. A przede wszystkim człowiek z określonymi, wykształconymi przez wieki cechami, z etosem pracy, który jeszcze nie zaginął i trwa nadal. Śląsk to także wielka różnorodność kulturowa i religijna - są tu katolicy i ludzie innych wyznań. Rodzina na Śląsku - to potęga. Jej specyfikę kształtowała praca, a jeszcze ...

Zagadnienia z socjologi politechnika śląska

1) Ruchy społeczne ze względu na tożsamość, przeciwników i cel Każdy ruch społeczny określa się według: - tożsamości - podstawowego wroga - celu a) Ruch zapatystów meksykańskich - uciskani, wyzyskiwani Indianie - rząd meksykański, globalny kapitalizm - godność, demokracja i ziemia b) amerykańscy patrioci i NWO - uważają się za prawdziwych amerykańskich obywateli - rząd federalny, bo współpracuje z Nowym Porządkiem Światowym (NWO) - wolność i ...

Organizacja Branży Turystycznej woj. śląskiego

Spis treści 1.Biura podróży – ogólne informacje, dane statystyczne, opis działalności jednego wybranego biura. 2 2.Izby turystyczne. 4 3.Regionalna Organizacja Turystyczna. 5 4.Lokalne organizacje turystyczne i stowarzyszenia. 7 5.Organizacje współpracujące z branżą turystyczną. 7 6.Urzędy i samorządy współpracujące z branżą turystyczną. 8 1.Biura podróży – ogólne informacje, dane statystyczne, opis działalności jednego wybranego biura. Głównym celem ...

Zwyczaje żwieniowe polaków i innych narodowości

ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE POLAKÓW I INNYCH NARODOWOŚCI Patriotyzm kulinarny Polaków jest ogromny. Bez większej przesady można się pokusić o stwierdzenie, że rodzima kultura kulinarna traktowana jest jako część narodowej tożsamości. Na próbę o wskazanie rodzaju potraw, które najbardziej odpowiadają ich gustowi (wg raportu Knorra), 41% respondentów bez wahania wskazało na potrawy według przepisów kuchni polskiej. Równie zdecydowanych w wyborze potraw innych kuchni świata ...

Pas śląski

pas śląski; najpowszechniej stoso­wany rodzaj zawieszenia protez uda. Zapobiega rotacji protezy na kikucie, kontroluje odwodzenie kończyny pro-tezowej w stawie biodrowym. Ma for­mę miękkiego pasa skórzanego lub parcianego, obejmującego podgrzebie-niowo biodro po stronie przeciwnej kończyny i zamocowanego...

Województwo śląskie

Powierzchnia 12,3 tys. km2, ludność: 4.882 tys. mieszkańców. Najbardziej i najgęściej zaludniony region Polski. Leży w górnej części dorzeczy Wisły, Odry i Warty na Wyżynach: Śląskiej i Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Kotlinach: Raciborskiej i Oświęcimskiej. Na południu Przedgó­rze i Beskidy:...

Piekary śląskie

Miasto na Wyżynie Śląskiej, nad Brynicą. 66 tys. mieszkańców. Wzmiankowane w 1277, prawa miejskie  od 1947. Od XVII w. ważny ośrodek życia religijnego; liczne pielgrzymki ze Śląska, Czech i Moraw. W 1683 był tu Jan III Sobieski, śpiesząc na odsiecz Wiednia.

Kopalnie węgla kamiennego, rud cynku...