Narodowo-Socjalistyczny Korpus Motorowy

Narodowo-Socjalistyczny Korpus Motorowy

Czytaj Dalej

Narodowe siły zbrojne i ich zaplecza polityczne. Założenia programowe

Wyroki wykonywane były przez Państwowy Korpus Bezpieczeństwa.

Proces formowania się świadomości narodowej

Świadomość narodowa – subiektywny aspekt, który pojawia się jako następstwo cech narodowych. Proces formowania narodu jest długowieczny. Na bazie cech obiektywnych zaczyna rozwijać się świadomość narodowa. Nie ma narodu bez świadomości narodowej. Rozwój świadomości powstaje pod wpływem elit...

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Kwestia narodowa w Europie

Jeśli pod pojęciem naród rozumiemy poczucie bliskości obyczajów, historii, języka, to proces formowania się trwałej wspólnoty ludzi, sięga głębokiego średniowiecza. W dziewiętnastowiecznej Europie większość narodów dysponowała własnym terytorium państwowym. Obok państw w zasadzie jednonarodowych...

OCENA POLSKICH POWSTAŃ NARODOWYCH

Często inteligencja jest związana z zawodowym korpusem administracyjnym.

Walka narodu polskiego o utrzymanie tożsamości narodowej

Do pierwszego starcia doszło pod Stoczkiem - korpus kawalerii generała Józefa Drewneckiego odniósł zwycięstwo nad częścią wojsk rosyjskich.

Narodowe modele administracji publicznej

Wielką wagę przywiązuje się do roli urzędników – w Wielkiej Brytanii istnieje w pełni ukształtowany korpus służby cywilnej.

Szkoła narodowa i szkoła historyczna a ekonomia klasyczna

Doktryna protekcjonizmu wychowawczego wyrosła z potrzeb kraju opóźnionego w rozwoju gospodarczym i zagrożonego szczególną inwazją obcych towarów przemysłowych na rynek wewnętrzny. Zapotrzebowanie na wyrwanie się z takiej zależności zostało wzmocnione przez proces jednoczenia ziem zamieszkałych przez jeden naród, ale politycznie rozdrobnionych. Znaczenie więzi gospodarczych, politycznych i społecznych ujawniło się z całą mocą w krajach niemieckich w pierwszej połowie ...

Dwie drogi do niepodległości – Piłsudski czy Dmowski? Ideologia narodowa czy rewolucja socjalna ? Ocena dwóch dróg do wolności.

Dwie drogi do niepodległości – Piłsudski czy Dmowski? Ideologia narodowa czy rewolucja socjalna ? Ocena dwóch dróg do wolności. Józef Piłsudski i Roman Dmowski, nikt tak jak oni nie zapisał się w historii przedwojennej Polski, nikt tak jak oni nie podzielił domów tamtej i przyszłej Polski. Polska odrodzona po 1918 roku to w zasadzie historia dwóch ludzi: Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego. Inne postacie tego okresu wydają się być tłem dla ich zmagań. Obie te ...

Geneza i działalności Komisji Edukacji Narodowej.

Korpus Kadetów nie był, jak to wynika ze sformułowania treści „Katechizmu”, wyłącznie szkoła wojskowa, ale w równym stopniu i szkołą kształcenia obywatelskiego.

Przeobrażenia centralnego aparatu administracji i systemu zarządzania gospodarką narodową

Centralny aparat administracji tzw. nowego typu wykazywał na ogół wiele formalnych podobieństw do administracji centralnej współczesnych państw kapitalistycznych. Na jego czele tak samo stała Rada Ministrów, określana jako rząd, w skład której wchodzili przede wszystkim ministrowie - jednoosobowe...