Narodowo Niemiecka Partia Ludowa

Czytaj Dalej

CENTRUM, Zentrumspartei, Niemiecka Partia Centrum

Adenauer)znalazła się w utworzonej w RFN partii Christlich-DemokratischeUnion (CDU); istniejąca od 15 VII 1945 szczątkowapartia C. Bartosz, Rola Niemieckiej Partii Centrowej w latach 1930-1933, Wwa 1970; R.

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

Nowy kanclerz, konserwatysta i wróg liberalizmu nie przejmuje się uchwałami Landtagu (parlamentu pruskiego), dla osiągnięcia wytyczonych celów gotowy jest współpracować z ludźmi, których nie lubi, jest jednym z najzdolniejszych polityków niemieckich.

Pojecia takie jak ekonomia,inflancja,gospodarka narodowa...

Dochód narodowy – to suma wartości dodanych ze wszystkich przedsiębiorstw w gospodarce w ciągu roku, pomniejszona o podatki pośrednie.

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

Narodowy charakter polskiej sztuki romantycznej Jedną z cech literatury polskiej okresu romantyzmu jest jej narodowość. : dramat narodowy, epopeja narodowa.

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Dyskusje na temat mitów romantycznych w następnych epokach a) kult bohaterów narodowych u E.

Tragizm powstań narodowych.

Tragizm powstań narodowych. Należałoby się zastanowić nad tragizmem powstań narodowych.

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

” Jako giermek jednego hrabiego niemieckiego staje po stronie najeźdźców.

Społeczeństwo, któremu trudno wyzbyć się wad narodowych, buduje kolejne kaplice” – odnosząc się do wybranej epoki (epok) skomentuj zdanie księdza profesora Józefa Tischnera.

Kwestia prawdziwości i fałszywości w tak zwanych wartościach i tradycji narodowej dotyczy nas Polaków szczególnie, gdyż nasza narodowa historia – między innymi ze względu na geopolityczne położenie Polski – obfituje w wydarzenia sprzyjające powstawaniu kaplic.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1940 r.

niemieckie kolum­ny pancerne przekroczyły granicę Belgii i Luksemburga i w ciągu 2 dni doszły do środkowej Mozy. 21 maja, wcześniej niż planowano, niemieckie czołówki pancerne doszły do Abbeville nad kanałem La Manche.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Rankiem 16 grudnia niemieckie armie uderzyły na froncie o długo­ści 130 km na 5 dywizji amerykań­skich (99, 106 z V korpusu, 28, 4 z VIII korpusu, 9 pancerną) nie spodziewających się ataku.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Rankiem 16 grudnia niemieckie armie uderzyły na froncie o długo­ści 130 km na 5 dywizji amerykań­skich (99, 106 z V korpusu, 28, 4 z VIII korpusu, 9 pancerną) nie spodziewających się ataku.

KRIEGSMARINE - niemiecka marynarka wojenna

W czerwcu tego roku marynarka niemiecka nie miała wystarczają­cych sił, aby zapobiec inwazji wo­jsk alianckich na *Normandię.

LUFTWAFFE - niemieckie siły powietrzne

Niemieckie siły powietrzne powołał do życia tajny rozkaz Adolfa Hitle­ra z 1 marca 1935 r. Rozwój produkcji lotniczej nastąpił jednak zbyt późno i przemysł niemiecki nie mógł dorównać prze­mysłowi państw sprzymierzonych, który w 1943 r.

NKWD - (Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł - Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

Ofiarami terroru organi­zowanego przez NKWD padły mi­liony przedstawicieli nierosyjskich narodowości ZSRR (ludność z anek­towanych Litwy, Łotwy i Estonii, Tatarzy krymscy, Niemcy nadwoł-żańscy, Czeczeni i in.

U-BOOTY - (Unterseeboote - niemieckie okręty podwodne)

Niemieccy konstrukto­rzy wykorzystali doświadcze­nia z budowy i eksploatacji okrętów UB III z 1 wojny światowej i na tej podstawie zaprojektowali w 1931 r. zanurzenie 250 m); Typ 1XC - drugi podstawowy typ niemieckich okrętów; zbu­dowano 143 jednostki C (oraz 54-A,B,D,D2).

WEHRMACHT - niemieckie siły zbrojne

Woj­ska niemieckie liczące ok. niemieckie siły zbrojne liczyły 9,48 min żołnierzy, ale po wielkich klęskach na Wschodzie i Zachodzie liczba ta zaczęła się zmniejszać.

WIEK XVIII W POLSCE - KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

Po raz pierwszy zezwolono na naukę dziewcząt w szkołach, zaczęto powoływać szkoły ludowe → dla wszystkich.

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - dzieje teatru

17 listopada 1765 roku został otwarty polski teatr publiczny dla wszystkich. Powstał w budynku operalni saskiej. Pierwszą wystawioną sztuką była komedia „Natręty” Józefa Bielawskiego. Komedie tworzył Franciszek Bohomolec. Stworzył między innymi: „Małżeństwo z kalendarza”, utwór ośmieszający Polaków...

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - obyczajowa komedia warszawska

Po ponownym otwarciu teatru w 1774 roku nastąpił rozkwit komedii warszawskiej. Twórcy teatralni to: Franciszek Zabłocki („Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”, „Fircyk w zalotach”). Charakteryzuje się ona tym, że tematyka polityczna nie jest najważniejsza, a rzecz krąży wokół intrygi...