Narodowo-Ludowa Organizacja Wojskowa

Czytaj Dalej

BLISKI I ŚRODKOWY WSCHÓD W STOSUNKACH MIĘDZY NARODOWYCH - LIBAN

EFEKT - Palestyńczycy zostali zmuszeni do ewakuacji wojskowych ośrodków palestyńskich z Libanu i przeniesienia władzy OWP do Tunisu. Syria utrzymuje na terenie Libanu znaczne siły wojskowe, które maja chronić integralność terytorialną tego kraju.

Obrazy martyrologii narodowej w III części "Dziadów" A. Mickiewicza

Nie wiedzą, o co są oskarżeni, wielu z nich nie słyszało o organizacjach spiskowych.

Narodowe siły zbrojne i ich zaplecza polityczne. Założenia programowe

Narodowa Organizacja Wojskowa wywodziła się z inicjatywy Stronnictwa Narodowego miała służyć do usunięcia okupanta z kraju i dokonania „przewrotu narodowego”.

OCENA POLSKICH POWSTAŃ NARODOWYCH

Do organizacji rewolucyjnych w Rosji należą także młodsi oficerowie: Z. Rosyjskie organizacje wojskowe zakładały współdziałanie Polaków, Rosjan i Ukraińców w celu obalenia rządów carskich.

Walki narodowo - wyzwoleńcze na tereni Lubaczowa w 1918 r.

Żyjąca w sercach młodych myśl o przyłączeniu Lubaczowa do państwa polskiego niejako samoczynnie rozwijała się, a rosnąc i krzepnąc wywoływała z czasem potrzebę czynu, co skrystalizowało się w ramy Polskiej Organizacji Wojskowej.

FALANGA, Obóz Narodowo - Radykalny

Zhierarchizowane i zdyscyplinowanewzorce organizacyjne czerpała z —» faszyzmu; wydawałaczasopisma „ J u t r o " , „Falanga", „Ruch Młodych", „Przeł o m " , „Kuźnica" (Katowice); 1937 powołała własną centralęzwiązków zawodowych (Nar.

Przeobrażenia centralnego aparatu administracji i systemu zarządzania gospodarką narodową

Organizacja wyższych szczebli zarządzania była o wiele bardziej zróżnicowana niż organizacja przedsiębiorstw, jeżeli pominąć rozwiązania polskie z 1981 r. wielkich organizacji gospodarczych (WOG), sterowanych głównie metodami ekonomicznymi.

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

I.

WSTĘP: Bohaterowie narodowi kreowani są w historii lub literaturze. Są to wybitne postacie wojowników, wodzów, mężów stanu, nawet artystów zasłużonych dla narodu. To ludzie, którzy odnosili sukcesy na polach...

WIEK XVIII W POLSCE - KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

Powołana w 1773 r. przez sejm na wniosek króla. Była pierwszym ministerstwem oświaty w Europie. Podstawowe zadania określało hasło: „Stworzyć naród przez wychowanie publiczne”.

Pod kierownictwem komisji przeprowadzono reformę szkół w całym kraju. Po raz pierwszy zezwolono na naukę dziewcząt w...

Powstania narodowe i konspiracje jako temat literatury polskiej

Ojczyzna zawsze obecna w literaturze polskich twórców

„Nie masz obowiązków większych

nad obowiązek względem ojczyzny,

dla której nawet życie należy poświęcić”

(M.Kopernik)

Chyba żaden naród nie ma tak długiej, pięknej i równie tragicznej, bolesnej historii, co naród polski. I chyba o literaturze...

„Stał dwór szlachecki z drewna, lecz podmurowany.” Rola tradycji szlacheckiej w kształtowaniu polskiej kultury narodowej.

Tradycja odgrywała i odgrywa wielka rolę w życiu człowieka, ponieważ przekazuje obyczaje i poglądy przodków, które my z kolei powinniśmy wpoić naszym dzieciom. Zasady postępowania i obyczaje, przechodzące już od wieków z ojca na syna, ukształtowały polską kulturę. Dzięki niej właśnie...

CZYNNIK NARODOWY

Sposoby zapobiegania tym problemom, to:zapewnienie ochrony mniejszością narodowym, pod nadzorem organizacji międzynarodowych.

Dziady cz. III – dramat romantyczny i narodowy

Dziady Adama Mickiewicza jest to dzieło wyjątkowe, wymykające się wszelkim klasyfikacjom. Jest to także jeden z najwybitniejszych utworów literatury polskiej, określany mianem dramatu narodowego, a więc ważnego dla naszej narodowej świadomości. Od chwili swego powstania w 1832 r. budzi dyskusje, podziw...

„Stał dwór szlachecki z drewna, lecz podmurowany.” Rola tradycji szlacheckiej w kształtowaniu polskiej kultury narodowej

Tradycja odgrywała i odgrywa wielka rolę w życiu człowieka, ponieważ przekazuje obyczaje i poglądy przodków, które my z kolei powinniśmy wpoić naszym dzieciom. Zasady postępowania i obyczaje, przechodzące już od wieków z ojca na syna, ukształtowały polską kulturę. Dzięki niej właśnie...

Udowodnij, że "Pan Tadeusz" jest romantyczną epopeją narodową

Epopeja, czyli epos, jest jednym z głównych gatunków epiki. Dominowała ona wśród gatunków epickich aż do powstania powieści. Jest to zazwyczaj jeden, wybrany utwór w literaturze danego narodu, pisany wierszem i ukazujący realistyczny obraz życia tego narodu na tle przełomowych wydarzeń historycznych. Aby...

Związek Ludowo - Narodowy, partie nacjonalistyczne

” Wyrazem niezadowolenia z takiego absolutyzowania narodu w tej deklaracji było zachowanie katolickiej organizacji Odrodzenie, której lwowska filia zorganizowała szereg wystąpień publicznych.

Obóz Narodowo Radykalny i jego rozbicie na ONR-ABC, ONR - Falanga, ich ideologia

Deklaracja ONR jest skierowana przeciwko organizacjom międzynarodowym zarówno o charakterze komunistycznym, jak i kapitalistycznym.

Narodowe modele administracji publicznej na przykładzie Wielkiej Brytanii i Francji

W rzeczywistości kwestie związane z zarządzaniem finansami, projektowaniem organizacyjnym nie stanowiły części globalnego i systematycznego podejścia z racji wdrażania menedżerskiego sposobu działania admin.

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w teorii oraz praktyce stosunków międzynarodowych

Narodowe -Bezpieczeństwo to kod informacyjny adresowany do państw, organizacji md.

Suwerenność państwa narodowego a proces integracji europejskiej

1 Konstytucji Polska — na podstawie umowy międzynarodowej — przekazała „organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwo­wej w niektórych sprawach".