Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown

Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown

Czytaj Dalej

Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej

tu wzrok, gdy ukazała mu się Matka Boska z Dzieciątkiem i płonącym nad nią krzyżem. drewnianą figurę Matki Bo­skiej Wambierzyckiej, pochodzącą, wbrew legendzie, najprawdo­podobniej dopiero z XIV wieku.

BOLESNA MATKA BOŻA

Tytuł kultowy nadawanyMatce Bożej w celu podkreślenia jej -» cierpień duchowychi fiz.

BOLESNA MATKA BOŻA - KULT

DomiechowskiegoMatka Bolesna, Panna Maryja (Pz 1872); motyw M. Wiśniewskiego Bolesna MatkaMiłości. Nulla) Matka Boska Zwycięska w roku 1944 oraz StabaiMater (Wiersze, Ki 1947), W.

BOLESNA MATKA BOŻA - W IKONOGRAFII

W ikonach typu Glykofilusy Jezusprzytula policzek do twarzy Matki, obejmując ją obu rączkami zaszyję; błogi nastrój tulącego się z ufnością dziecka kontrastujez zacienionymi głębokim smutkiem oczami Matki przewidującejjego mękę (np.

BOLESNA MATKA BOŻA - BRACTWA

(-»-Arcybractwo Matek Chrześcijańskich); pod tą nazwąistniały także bractwa matek w innych ośrodkach. B, oraz podręcznik dla Bractwa Siedmiu Boleści Matki Boskiej, Kr 1909; P.

BOLESNA MATKA BOŻA - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Kult M.B.B, propagują licznewspólnoty zak. o charakterze charytatywno-wychowawczym,zakładane pod tym wezwaniem; większość ich powstała w XIXw.; pierwszym zakonem szerzącym ten kult są słudzy NMP(-» serwici).

1. Męskie

° Bracia MB od Siedmiu Boleści(Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten)...

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża

Tytuł związany z obrazem Matki Bożej w Częstochowie na Jasnej Górze, będącej pol. sanktuarium nar.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - OBRAZ

RECEPCJA — Poza kopiami przeznaczonymi do kościołów, wykonywanymi przez znanych malarzy dążących do wiernego oddania pierwowzoru cudownego obrazu (-> Częstochowska Matka Boża II E), powstawały przeznaczone dla masowego odbiorcy (zwł. daro-wywane były przez paulinów jako pamiątki ważniejszym osobistościom odwiedzającym sanktuarium.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - ROZWÓJ KULTU

(-> Częstochowska Matka Boża V) oraz erekcje kościołów i ołtarzy (-» Częstochowska Matka Boża II E); natomiast w zaborze ros.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PIELGRZYMKI

250000 było 1966 na centr, uroczystościach -* Milenium Chrztu Polski (odtąd episkopat Polski corocznie pielgrzymuje 3 V), 1967 — dziękczynnie za odzyskanie niepodległości, 1971 — oddanie świata Maryi Matce Kościoła; 1967 w 250-lecie koronacji obrazu było ok. Czas ich pobytu w sanktuarium nie przekraczał 1 dnia; na modlitwę poświęcali ok.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - TWÓRCZOŚĆ

powstały Już-ci słoneczko zaszło, Matko Częstochowska, Sieroty zebrane idźmy do Matki (1908) oraz Marsz, marsz me serce do Częstochowy (1909) i 2 pieśni okolicznościowe z okazji koronacji obrazu (1910) Dwie korony nowe z Rzymu oraz Dzień Świętej Trójcy w pamięci zostanie (koronacja odbyła się w uroczystość Trójcy Świętej).

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

Członkami byli głównie pątnicy różnych stanów i narodowości, m. Kuźmak, Bractwa MB Wspomożycielki Chrześcijan na ziemiach polskich w XVIII stuleciu, R 1973 (passim); Legia Częstochowskiej Królowej przy Narodowej Organizacji Kobiet, bmrw; J.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PEREGRYNACJA

w Waszej parafii oddaję w macierzyńską niewolę Matki Boga--Człowieka i Matki Kościoła [.

DOBREGO PASTERZA MATKA BOŻA

) i z jej wizerunkiem; do bardziej czczonych należy obraz w konwencie Los Angeles w Barcelonie, w kościele Kapucynów w Sewilli, Manrezie i León (Hiszpania), w sanktuarium w Caracas i w Santa Rosa (Wenezuela) oraz w kościele w Thaining k.

DOBREJ RADY MATKA BOŻA

, a 1903 nadał sanktuarium w Genazzano tytuł bazyliki mniejszej i do Litanii loretańskiej włączył wezwanie „Matko Dobrej Rady", zatwierdził nabożeństwo 12 sobót lub niedziel na jej cześć, a teksty modlitw obdarzył odpustami; Pius X, który nadał odpust tekstowi modlitwy ułożonemu przez Jadwigę Zamoyską, Jan XXHI, który odbył 1959 pielgrzymkę do Genazzano.

FATIMSKA MATKA BOŻA

Tytuł kultyczny -» MatkiBożej wywodzący się z objawień 1917 w —» Fatimie, w następstwiektórych powstało tam świat, centrum jej kultui nar. sanktuarium Portugalii; pod p a t r o n a t em M.

FATIMSKA MATKA BOŻA - OBJAWIENIA

w Rzymie, Tygodnik Powszechny 38(1984) nr 15; Jan Pawel II, Akt oddania Matce Najświętszej, Tygodnik Powszechny 38(1984) nr 13; L'Osservatore Romano 5(1984) nr 1-2.

FATIMSKA MATKA BOŻA - KULT

Wanat, Sanktuaria salwatorianów, w: Salwatorianie w Polsce 1900-1975, R 1975, 323-330; J. Marszalek, Tarnów - Matka Boża Fatimska, w: Sanktuaria diecezji tarnowskiej, Tw 1983.

FATIMSKA MATKA BOŻA - INSTYTUCJE

Ryana SJ, z 5-letnimi programami modlitw i pokuty liczy26 000 członków z 44 narodowości; ekspiacyjny ruch mężczyzn,zainicjowany 1965 przez amer, żołnierzy, ma ponad 2 min członków. Matka Boża do kapłanów swoich najmilszych synów, Mi i980); J.

FATIMSKA MATKA BOŻA - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Pod wezw. M.B.F.powstało kilka zgromadzeń zak.:

° wynagrodzicielki MB Bolesnej z Fatimy, Irmas reparadorasde Nossa Senhora das Dores de Fátima, zał. 1926 wLizbonie przez ks. Manuela Nunes Formigäo i Cecylię Santos,a zatwierdzone 1949 przez bpa Leirii (od 1934 d om macierzystyw Fatimie); pełnią wieczystą...