Narodowa Rada Kościołów w Stanach Zjednoczonych

Czytaj Dalej

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

W 1803 roku nabył od Francji Luizjanę, obszar stanowiący około 1/3 terytorium dzisiejszych Stanów Zjednoczonych.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - ROZWÓJ TERYTORIALNY STANÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX W.

Po uzyskaniu niepodległości Stany Zjednoczone obejmowały w końcu XVII w. Liczba stanów tworzących państwo wzrosła z 13 do 34.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - ZASIEDLANIE NOWYCH TERENÓW

Niejednokrotnie mordowano podstępem wodzów plemiennych , na mocy układów przenoszono całe szczepy na nowe tereny o gorszej ziemi i zamykano je w rezerwatach lub wybijano stada bawołów , stanowiących podstawę bytu Indian.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - ZMIANY GOSPODARCZE

Choć większość krajów europejskich zakazała już handlu niewolnikami jako nie licującego z godnością ludzką , to jednak do Stanów nadal przemycano z Afryki znaczne transporty "czarnego hebanu" do pracy na plantacjach bawełny.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - DEMOKRACI I REPUBLIKANIE

Ponieważ nie odgrywali decydującej roli w stolicy Stanów Waszyngtonie , pragnęli aby postanowienia o ważniejszych zagadnieniach mogły podejmować władze każdego stanu , a nie wspólny rząd federalny.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - WALKA Z NIEWOLNICTWEM

Dla gospodarki przemysłowej praca niewolników nie miała znaczenia. Nic więc dziwnego , że wśród społeczeństwa Północy powstał ruch zwany abolicjonizmem, domagający się zniesienia niewolnictwa.

Początkowo miał on podłoże tylko humanitarne i nie przedstawiał większej siły politycznej. Jednakże w...

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - RYWALIZACJA DEMOKRATÓW I REPUBLIKANÓW

Ostra walka rozgorzała o stan Kansas , w którym siłą wprowadzono niewolnictwo wbrew woli większości mieszkańców.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - ABRAHAM LINCOLN

Napięcie stosunków między Północą a Południem doszło do szczytu w 1860 roku. Prezydentem wybrany został wówczas republikanin Abraham Lincoln. Był on synem ubogich farmerów i dzięki własnej ciężkiej pracy osiągnął pozycję znanego adwokata. Ponieważ Lincoln pragnął stopniowego likwidowania...

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - SECESJA POŁUDNIA

Na początku 1861 roku 11 stanów południowych po wystąpieniu z Unii utworzyło KONFEDERACJĘ POŁUDNIOWĄ ze stolicą w Richmond i wybrało własnego prezydenta Jeffersona Davisa.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - STANOWISKO PAŃSTW EUROPEJSKICH

że stanom niewolniczym sprzyjać będą państwa Europy Zachodniej.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - ZNIESIENIE NIEWOLNICTWA

Ostatecznie jednak 1863 ogłosił akt o zniesieniu niewolnictwa na obszarze zbuntowanych stanów niewolniczych (w całych Stanach zostało ono zniesione ostatecznie w 1865 roku ).

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - AKT O "DOMOSTWACH"

Dzięki niej uzyskano poparcie dla Unii ze strony mas ludności w samych Stanach a później także napływ licznych rzesz imigrantów którzy liczyli na osiedlenie się na własnym kawałku ziemi.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - ZWYCIĘSTWO UNII

Wojska Północy pod wodzą generałów Ulissesa Granta i Williama Shermana pustoszyły coraz bardziej stany południowe , pozbawiając Konfederację wszelkiego oparcia.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - SKUTKI WOJNY SECESYJNEJ

Dotychczasowe skupienie przemysłu w stanach północno-wschodnich ulegało stopniowemu rozładowaniu , powstały natomiast liczne zakłady na wybrzeżu zachodnim i na południu.

Idea supremacji Konstytucji w Stanach Zjednoczonych

Ta nadrzędność wyraża się w następujący sposób : wszystkie ustawy zarówno ogólne , federalne, jak i konstytucyjne poszczególnych stanów muszą być zgodne z konstytucją federalną.

Światowa Rada Kościołów

Spotkania ogólne odbyły się w Amsterdamie (1948), w Evanstone w Stanach Zjednoczonych (1954), w New Dehii (1961), w Uppsali (1968), w Na-irobi (1975), w Vancouver (1983), w Canberra (1991) i w Harare (1998).

Negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi

Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych sprzedają swe towary na całym świecie. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych sprzedają swe towary na całym świecie.

Rola Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych

ROLA SĄDU NAJWYŻSZEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH FEDERACJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ OGÓLNA STRUKTURA WŁADZ SĄDOWYCH W USA Stany Zjednoczone Ameryki są federacją, w której skład wchodzi 50 stanów.

Wielki kryzys ekonomiczny w latach 1929 - 1935 w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Skutki owego kryzysu który z początku był odczuwalny jedynie w Stanach Zjednoczony, rozprzestrzenił się na resztę państw Świata, a stan gospodarki globalnej z tamtejszych czasów zgodnie określono jako ?

Narodowe problemy Kościoła polskiego

Arcybiskup Jakub Świnka, zasłużony w dziele reformy Kościoła polskiego, zwłaszcza przez odprawionesynody prowincjonalne, odegrał pierwszorzędną rolę w zjednoczeniu państwa polskiego.