Narodowa Partia Robotnicza-Prawica

Czytaj Dalej

Jakimi poglądami charakteryzują się partie od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy?

Uważa, że celem polityki powinna być realizacja interesu narodowego, który należy przedkładać nad jednostkowe uprawnienia.