Narodnyj Dim w Przemyślu

Narodnyj Dim w Przemyślu

Czytaj Dalej

NKWD - (Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł - Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

Ludowy Komisariat Spraw Wewnę­trznych, utworzony w lipcu 1934 r., kontynuował działalność OGPL) (Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny) i był aparatem masowe­go terroru wobec ludności Związku Radzieckiego. Instytucji tej podlega­ła milicja, służba bezpieczeństwa, straż graniczna, wywiad wewnętrzny...

KOMISJA UE v Wielka Brytania (sprawa świateł samochodowych DIM - DIP)

muszą być dodatkowo wyposażone w światła typu Dim-dip.