Narkotyki (album)

Czytaj Dalej

Okres dorastania: zagrożenia rozwoju - Uzależnienie od alkoholu i narkotyków

Owa tendencja, w połączeniu z łatwą dostępnością alkoholu i narkotyków, reklamowaniem alkoholu oraz skłonnością młodzieży do eksperymentowania powoduje, że wiek dorastania jest okresem szczególnie częstych inicjacji dotyczących wszelkiego rodzaju używek.

Podstawy prawne zwalczania handlu narkotykami

- wspólne działanie (96/699/WSiSW) z 1996 roku w sprawie wymiany informacji o chemicznym profilowaniu narkotyków w celu wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi w walce z przemytem narkotyków; - wspólne działanie z 1996 roku dotyczące zbliżania ustawodawstwa i praktyk państw członkowskich UE w zakresie walki z uzależnieniem narkotykowym oraz przemytem narkotyków; - decyzję 2001/419/WSiWS z ...

Narkotyki - Informacje ogólne

Narkotyki stosuje się jako leki przeciwbólowe, uspokajające, nasenne oraz do narkoz (anestezji, narkotyki chirurgiczne). Przy ONZ istnieje od 1971 Fundusz Narodów Zjednoczonych dla Kontroli Nadużywania Narkotyków.

Narkotyki - NARKOTYKI CHIRURGICZNE

Narkotyki chirurgiczne dzielą się na: 1) wziewne, np.

Narkotyki - HASZYSZ

Szczytowe odcinki kwiatostanów konopi indyjskich, zlepione wydzielaną żywicą i sprasowane, używane jako środek narkotyczny. Tą samą nazwą obejmuje się też samą żywicę z konopi.

Jest to jeden z najstarszych preparatów psychoaktywnych, wytwarzany głównie na południu Azji, był używany od...

Narkotyki - MARIHUANA

Narkotyk otrzymywany z kwiatów konopi indyjskich (haszysz) (występujących w Ameryce Północnej i Meksyku), palony zwykle w mieszaninie z tytoniem.

Narkotyki - AMFETAMINA

Psychedryna, środek psychostymulujący, wpływający głównie na korę mózgową i układ sympatyczny (autonomiczny układ nerwowy). Kiedyś amfetamina stosowana była jako lek przeciwdepresyjny (depresja) i podnoszący ciśnienie krwi. Obecnie jest używana jako środek dopingujący (anaboliczne środki) przez...

Narkotyki - HEROINA

Pochodna morfiny, działa przeciwbólowo, narkotycznie i przeciwkaszlowo. Działa 6-7-krotnie silniej od morfiny, bardzo szybko powoduje uzależnienie (a zależność heroinowa jest znacznie groźniejsza od morfinowej).

Narkotyki - LSD, kompot i inne

"Narkotyki zażywasz przegrywasz" to hasło jest dowodem na to ,że na zażywanie narkotyków niema społecznego przyzwolenia ,a organy prawne nakładają sankcje karne na wytwarzanie ,przerabianie ,nakłanianie do zażywania ,sprzedaż i posiadanie narkotyków.

Nikotyna - "łagodny" narkotyk

O tym, że nikotyna jest wysoce toksyczna, wiedziano już w XVII wieku. Zaledwie kropla tej "niegroźnej" substancji wystarczy by zabić... Do dziś jest to jedna z najszybciej działających trucizn znanych toksykologii. Pierwszymi objawami zatrucia nią są: ślinotok, mdłości, podwyższone ciśnienie, wymioty...

ALBUM LITERACKIE. Pismo zbiorowe poświęcone dziejom i literaturze polskiej

ALBUM LITERACKIE. Pismo zbiorowe poświęcone dziejomi literaturze polskiej, almanach, wyd. w Warszawie 1848-49 (t.1-2) przez K.W. Wójcickiego. Obok prachist. J. Bartoszewicza,S. Lisowskiego, W.A. Maciejowskiego, kilku szkiców Wójcickiegozawiera utwory lit., m. in. T. Lenartowicza (scena dram.Simara), J...

Ograniczenie dostępu do narkotyków jako prawny sposób przeciwdziałania narkomanii

  Jednym ze sposobów ograniczenia dostępu do narkotyków jest nadzór nad uprawami maku i konopi jako surowców stosowanych do nielegalnej produkcji narkotyków, a także wprowadzenia kontroli nad obrotem tymi substancjami.

Album

W staroż. Rzymie bielona tablica lub fragmentmuru, na którym podawano do wiadomościogłoszenia; w uniwersytetach w okresie późnegośredniowiecza księga, w której rejestrowano nazwiskaprofesorów, studentów, znakomitych gości; przezanalogię książeczka studencka zw. album amicorum,zawierająca prócz tekstu...

Narkotyki.

Obecnie opium stosunkowo rzadko stosowane w naturalnej postaci jako narkotyk (głównie palenie), gdyż wyodrębnienie czystej morfiny oraz acetylacja do heroiny jest znacznie opłacalniejsza.

Powody, dla których młodzież sięga po narkotyki

Innym razem nałóg staje się wynikiem panującej w danym kręgu młodzieżowej mody na „ćpanie” lub ciekawości nastolatka, jakie to też przeżycia wywołuje narkotyk.

Dlaczego młodzież sięga po narkotyki

- Daje im to pewność siebie, - Szukają rozluźnienia, - Chcą się obronić przed problemami i negatywnymi uczuciami, - Chcą poczuć się niezależnie, - Narkotyki kojarzą mu się z zabawą i przyjemnością, nie zaś z uzależnieniem, HIV-em, samotnością czy problemami, - Nastolatek wierzy, że narkotyk zaspokaja jego potrzeby, że dzięki niemu może poznawać świat, znaleźć przyjaciół i stać się niepospolitym człowiekiem Nie zostanie narkomanem ...

Narkotyki

NARKOTYKI - NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZMARNOWANIE SOBIE ŻYCIA Narkotyki towarzyszyły ludziom od zawsze - jako część środków leczniczych, oraz "warsztatu pracy" różnych czarowników, szamanów i kapłanów (wszyscy oni byli jednocześnie ówczesnymi lekarzami) oraz znachorów a nawet kucharzy.

Narkotyki – „Nie biorę”

Nic nie zmieni faktu, że owe narkotyki „miękkie”, do których zaliczyć można marihuanę i haszysz działają odurzająco narkotykami są w mniejszym lub większym stopniu.

Narkotyki jako środek farmakologiczny

Narkotyki, środki odurzające to naturalne lub syntetyczne substancje zmniejszające wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego, hamujące jego reaktywność; zależnie od wielkości dawki powodują uspokojenie, euforię, odurzenie lub sen; narkotyki stosuje się jako leki przeciwbólowe, uspokajające, nasenne oraz do narkoz; ich używanie wiąże się jednak z niebezpieczeństwem wywołania uzależnienia i przyzwyczajenia do ich zażywania, czyli narkomanii Słownik języka ...

Przyczyny i problem młodzieży z narkotykami.

-B Szukalski Narkotyki, Kompendium wiedzy o środkach uzależniających, Warszawa 2005. -D Richard Narkotyki, Więcej wiedzieć, odkrywać siebie i świat, Katowice 1990. org/wiki/Historia_narkotyk%C3%B3w -http://narkotyki.