Narkomani

Czytaj Dalej

Leczenie narkomanów jako prawny sposób przeciwdziałania narkomanii

  Postępowanie z osobami uzależnionymi, a zwłaszcza ich leczenie, rehabilitacja i readaptacja to jeden z najważniejszych sposobów przeciwdziałania narkomanii.