Nareszcie sami

Nareszcie sami

Czytaj Dalej

„Sami przedajni te ziemię zamieszkują”. Czy zgadzasz się z opinią Weycherta Wrzeszczowicza o polskim XVII-wiecznym społeczeństwie wypowiedzianą w „Potopie”?

Marzył o detronizacji Jana Kazimierza, aby samemu się koronować. Sam Weyhard Wrzeszczowicz nie jest świetlanym przykładem.

Dylematy współczesnego konsumenta - Dylemat trzeci – różni czy tacy sami?

Co więcej, poprzez sam akt wyboru „indywidualizmu”, wyrażamy zgodę na zaszufladkowanie, bowiem poprzez nasze gusta i smaki (nawet te złudnie pozostające poza sferą „masy”) poddajemy się klasyfikacjom i unifikacji.

Andragogika - Kiedy dorośli sami staną się źródłem i ośrodkiem emancypacji

Masowo przyjmowane nawyki spowodują, że nasza tożsamość będzie chwiejna.