Narcyz z Jerozolimy

Czytaj Dalej

Misteria działalności publicznej Jezusa - Zbliżanie się Jezusa do Jerozolimy

"Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy" (Łk 9,51). Trzykrotnie zapowiada On swoją mękę i Zmartwychwstanie (Mk 8,31n; 9,31n; 10,32n).

Misteria działalności publicznej Jezusa - Mesjański wjazd Jezusa do Jerozolimy

Jest On ogłoszony synem Bożym, tym który przynosi zbawienie (Hosanna oznacza "zbaw nas", "daj nam zbawienie"). (KKP 559) Wjazd Jezusa do Jeruzalem objawia Przyjście Królestwa, którego Król-Mesjasz dopełni przez Paschę swojej Śmierci i Zmartwychwstania.

Narcyz

Z rośliną tą wiąże się znany grecki mit o młodzieńcu imieniem Narcyz, który zobaczywszy swoją twarz odbitą w wodzie, zakochał się w jej pięknie i nie mogąc ruszyć się z miejsca usechł z tęsknoty i zmarł.

Narcyz drobnoprzykoronkowy

Jeśli zdarzy nam się kiedyś znaleźć je w katalogu z roślinami cebulowymi, możemy być zaskoczeni, ich ogromną różnorodnością. Można je jednak posadzić pod liściastymi drzewami, które z końcem zimy i na początku wiosny pozbawione są jeszcze zielonej okrywy.

Narcyz wielokwiatowy

Umieszczamy je na powierzchni i wciskamy tak, by schowała się ich dolna część wraz z korzonkami. GDY ZAUWAŻYSZ Brak kwitnienia może być spowodowany zbyt niską wilgotnością przy korzeniach.

Narcyz cyklamenowaty

Posadzone na zewnątrz, odporne żonkile kwitną przez cały marzec, Zapach mają słaby. Sadzimy pod koniec września, aż do końca stycznia, z 2-3 tygodniowymi przerwami, zapewniającymi niejednolity okres kwitnienia.

Narcyz trąbkowy

Pochylone kwiaty pojedyncze, tylko z małymi wyjątkami po 2 kwiaty na jednej łodydze, duże, po całkowitym otwarciu mogą dochodzić do 10 cm średnicy. Ciemniejszy w kolorze jasnego żółtka, kubeczkowaty przykoronek 3-6 cm średnicy z falistym brzegiem.

OLIZAR NARCYZ, hrabia

OLIZAR NARCYZ, hrabia, ur. 1794 w Zahorowie (Wołyń), zm. zbioru satyr, obrazków z życia kresowego ziemiaństwa, opartych w gł.

JEROZOLIMA

Królestwo Jerozolimskie państwo utworzone z ziem zdobytych przez krzyżowców w czasie I krucjaty, 1096-99, będące lennem papieskim na obszarze Syrii i Palestyny; jego upadek rozpoczął się oddaniem Edessy w 1144, a zakończ w 1291 utratą Akki.

NARCYZ

Narcyz ginie z tęsknoty za nieosiągalnym przedmiotem swego uczucia, a po śmierci zostaje zmieniony w kwiat nazwany jego imieniem, który stał się symbolem zimnej, nieczułej urody Pierwsza poetycka wersja mitu w Metamorfozach, 3,341-510, Owidiusza; renesans tej postaci pod koniec XIX w.

ŻMICHOWSKA NARCYZA, pseud. Gabryella

- w więzieniu i u rodziny podczas przymusowego pobytu w mieście do lata 1855 -przypada ostateczne zerwanie burzliwej przyjaźni z P. , dopóki nie pociągały za sobą krwawych ofiar, witała z radością, wybuch powstania - z przerażeniem; po jego upadku spieszyła z pomocą uwięzionym i skazanym.

Druga krucjata. Upadek Jerozolimy

Maszerująca lądem została rozbita przez Turków, a płynącą do Syrii na czele z Ludwikiem VII została niemile przywitana przez miejscowych Franków.

RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - UTRATA JEROZOLIMY

Nieszczęściem dla łacinników, korona królewska znalazła się w tym czasie w rękach Gwidona z Lusignan, pozbawionego zarówno talentów wojskowych, jak dyplomatycznych.

ALEKSANDER Św. bp. Jerozolimy

Septymiusza Sewera (193-211) przebywał w więzieniu, z którego został zwolniony za ces. , wskutek czego popadł w zatarg z bpem Aleksandrii, Demetriuszem ; w Jerozolimie założył bibliotekę, w której zgromadz wiele cennych dzieł, głównie teol.

BIBLIJNA SZKOŁA w JEROZOLIMIE, Ecole Biblique

kładzie się szczególny naciskna bezpośredni kontakt z ośrodkami prowadzącymi wykopaliska;organizuje się wycieczki nauk. Biblii w przekładziez zyków oryginalnych, tzw.

CHRYZYP z KAPADOCJI, Chryzyp z Jerozolimy

głosił, że NMP z grzechu pierworodnego została oczyszczona dopiero w chwili zwiastowania; zasługuje jednak na kult, gdyż jako „kwitnąca gałązka Jessego" całej ludzkości przyniosła życie.

BABILOŃSKA NIEWOLA JEROZOLIMY 586-538 p.n.e.

król Judy (południowa Palestyna) zrzucił zwierzch­nictwo Babilonii, które miał po bitwie pod KARKEMISZ, i zawarł przymierze z Egip­tem.

JEROZOLIMY OBLĘŻENIE 70.

Po dozna­nych niepowodzeniach Tytus zbudował długi mur otaczający całe miasto, by uniemożliwić dostawy żywności z zewnątrz i wziąć je głodem.

EUSTACHY z JEROZOLIMY Św.

Uczestniczył w Soborze Konstantynopolskim II i przyczynił się do zakończenia sporu o -»> Trzy Rozdziały; mimo opozycji mnichów z Nowej Ławry zrealizował w Jerozolimie postanowienia Soboru przy pomocy mnichów sprowadzonych z klasztoru Mar Saba; wskutek intryg Makarego, ok.

EUTYMIUSZ z JEROZOLIMY Św.

i został wizytatorem bpstwa Melitene; 406 odwiedził wspólnoty anachoreckie w Ziemi Świętej i wraz z przyjacielem Theoktistosem osiadł w ławrze pod Jerozolimą; 411 przenieśli się obaj do jaskini w dolinie Dabor; wspólnotę, która tam powstała, przekazał Theo k t ist oso wi; z uczniem D omet ian osem osiadł na pustyni k.