Narcyz Wiatr

Narcyz Wiatr

Czytaj Dalej

Rodzaje wiatrów

Za wiatry okresowo-zmienne uznaje się: • bryzę - zmieniającą kierunek na przeciwny w cyklu dobowym, po­wstającą wzdłuż wybrzeży morskich i innych większych zbiorników wodnych, mającą zasięg kilku lub kilkunastu kilometrów, • monsun - wiatr zmieniający kierunek w rytmie rocznym obejmujący ogromne obszary kontynentalne i oceaniczne.

Wiatry, ich geograficzny rozkład, wiatry lokale

Pojawia się po przejściu wilgotnego powietrza nad łańcuchem górskim ) bora , (suchy wiatr zstępujący z gór, napływa z okolic zimniejszych do cieplejszych i przynosi ochłodzenie ) mistral (zimny, silny, wiejący dolinami, występuje zimą i wiosną ) Wiatry lokalne – wiatry na wybrzeżu wiejące w ciągu dnia znad morza na ląd, a w nocy z lądu

Energia w przyrodzie - Energia wiatrów

Wiatr dawał człowiekowi energię już od kilku tysiącleci. Dopiero w latach siedemdziesiątych po powstaniu kryzysu naftowego powrócono do idei wykorzystania energii wiatrów na szerszą skalę.

Odnawialne źródła energii w Polsce - Wiatr

Elektrownia wiatrowa może produkować energię przy wietrze stałym wiejącym z prędkością 5 m/s i większą. W innych częściach polski montaż elektrowni wiatrowych jest opłacalny jedynie na niektórych wysokich wzniesieniach w pofałdowanej, otwartej okolicy.

Wiatr a życie człowieka

Wydajność siłowni wiatrowej (w kWh/rok) określa się wzorem: EW =Ep * F * h gdzie: Ep - potencjał energetyczny wiatru kWh/m2 powierzchni zakreślonej skrzydłami wirnikana rok, h - sprawność całkowita (wirnik, przekładnia, generator) Sprawność zamiany energii kinetycznej i dalej potencjalnej wiatru na energięmechaniczną i dalej na elektryczną nie przekracza 40-50% i w dużym stopniu zależy od rozwiązań konstrukcyjnych, prędkości ...

Wiatr - rejestracja i sposoby notowania

Wiatr charakteryzuje się kierunkiem i predkością. Za kierunek uważamy tę stronę świata, z której wieje wiatr.

Wiatr - Kierunek wiatru

Gdy kierunek wiatru mierzymy wiatromierzem Wilda lub oceniamy na podstawie reakcji niektórych przedmiotów na wiatr, określamy je na podstawie 16-kierunkowej rozy wiatrów.

Wiatr - Pomiary wiatromierzem Wilda

Stajemy przy słupie wiatromierza pod przeciwwagą chorągiewki i w ciągu 2 min sledzimy jej ruchy względem prętów rozy wiatrów, oceniamy średnie położenie przeciwwagi i zapisujemy własciwym skrótem kierunek odpowiadający temu położeniu.

Wiatr - Wiatry fenowe

Uwolnienie ciepła utajonego jest jednym z podstawowych procesów prowadzących później do rozwoju wiatrów fenowych.

Wiatr - Zmiany temperatury w czasie wiatru fenowego

Temperatura końcowa będzie więc taka sama jak temperatura początkowa i wiatr fenowy nie powstanie. Wiatry lokalne różnych typów są odpowiedzialne za wiele charakterystycznych cech pogody w miejscach, gdzie powierzchnia Ziemi nie jest jednorodna.

Wiatr - Wiatry dolinne (anabatyczne)

Wiatry dolinne (anabatyczne) są wytwarzane przez proces odwrotny do procesu generującego wiatr górski (katabatyczny, grec. Wiatr dolinny jest łagodnym strumieniem wstępującym wzdłuż zboczy wzgórz w piękny, ciepły dzień.

Wiatr - Wiatry górskie (katabatyczne)

Jeśli wzgórza leżą w pobliżu wybrzeża, to wiatr górski może być wzmocniony przez nocną bryzę lądową. Może to prowadzić do dość silnych wiatrów wiejących ku morzu.

Wiatry huraganowe

strefa wiatrów maksymalnych ( szerokość strefy 50-150 km, chmury burzowe, intensywne opady, wiatry o prędkościach 50-60 m/s, duże spadki ciśnienia ) .

Wyspa Wolin - Wiatry

Wg procentowego rozkładu miesięcznego i rocznego rozkładu prędkości wiatru dla 8 kierunków w Świnoujściu (wg Atlasu Klimatycznego Polski) oraz róży wiatrów 200 Świnoujście (opracowanej przez PROAT Szczecin) przeważają tu wiatry zachodnie i południowo-zachodnie oraz północno-wschodnie.

Narcyz

Najgrożniejsza dla narcyzów jest fuzarioza cebul. Szara pleśń narcyzów poraża młode pędy, na których pojawiają się gnilne plamy i nalot grzybni.

Narcyz drobnoprzykoronkowy

  Równomiernie rozłożone płatki tych narcyzów tworzą podstawę kwiatka, ale ich trąbki są dużo krótsze i wyglądają jak filiżanka. Narcyzy preferują dobre nasłonecznione miejsca.

Narcyz wielokwiatowy

Większość narcyzów kwitnie wiosna, jednakże dobierając uważnie odmiany do uprawy mozemy sprawić, że narcyzy zakwitną na zewnątrz poza sezonem.

Narcyz cyklamenowaty

Te narcyzy nie potrzebują nawożenia, gdyż rosną w świeżej ziemi tylko przez jeden sezon. Narcyzy są podatne na wiele nieuleczalnych chorób wirusowych.

Na czym polega żeglowanie pod wiatr?

Gdy natomiast przewidywano częste wyko­rzystanie silnych wiatrów wiejących od rufy, pozo­stawiano żagle czworoboczne, by wykorzystać w jak największym stopniu korzystny wiatr.

Czym jest wiatr anabatyczny, a czym wiatr katabatyczny?

Tak więc w ciągu dnia wiatr wieje w górę zbocza (wiatr anabatyczny), podczas gdy w nocy jego kierunek zmienia się na przeciwny (wiatr katabatyczny).