Narcystyczne zaburzenie osobowości

Czytaj Dalej

Zaburzenia osobowości

-Jest stały, jego przejawianie uwidacznia się w okresie dorastania lub wczesnej dorosłości -Wzorzec ten nie jest wywołany zaburzeniami somatycznymi / cielesnymi, lub używaniem różnorodnych substancji chemicznych / narkotyków, alkoholu/ 3 wiązki zaburzeń osobowości: Wiązka „A” / Nadmierna dziwaczność i ekscentryczność w zachowaniu / -Osobowość paranoiczna -Osobowość schizotypowa -Schizoidalna Wiązka „B” cechuje się ...

Antyspołeczne zaburzenie osobowości. Genetyka.

Wyniki badań nad przyczynami antyspołecznego zaburzenia osobowości pokrywają się z wynikami badań dotyczących przyczyn dziecięcego zaburzenia zachowania; okazuje się, że rolę odgrywa tu zarówno dziedziczność, jak i środowisko.

Zaburzenia osobowości

zaburzenia osobowości; osobowość nieprawidłowa; psychopatia; obejmują różne postacie zmian osobowości, które nie są spowodowane -> psychozą, -> nerwicą lub obniżeniem sprawności intelektu i dotyczą sfery uczuć i dążeń.

Zaburzenia osobowości

Brent z zespołem (1993a) porównali tych nastoletnich pacjentów oddziałów całodobowych, którzy usiłowali popełnić samobójstwo, ‘ z grupą kontrolną pacjentów, którzy nigdy nie podjęli takiej próby, i stwierdzili, że : osoby, które podjęły próby samobójcze, częściej miały zaburzenia osobowości lub : cechy takich zaburzeń (81% w porównaniu z 58% w grupie kontrolnej), szcze- ' ...

Ocena cech zaburzenia osobowości z pogranicza oraz problemów z nimi związanych

Przypominamy, że zgodnie z DSM-IV-TR (APA, 2000) można u nastolatków (poniżej 18 lat) zdiagnozować zaburzenie osobowości z pogranicza, jeżeli cechy dezadaptacyjne są trwałe, utrzymują się przez co najmniej rok i prawdopodobnie nie ograniczają się do okresu rozwojowego ani epizodu związanego z zaburzeniem osi I.

Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów.

Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów.

1.Stereotypy istnieją od początku ludzkości. Uogólniając zachowania ludzkie, nie zastanawiamy się, czy jestesmy sprawiedliwi, czy nie wyrządzamy przypadkiem komuś krzywdy. Co sprzyja powstawaniu stereotypów:

- kategoryzacja

- niesprawdzenie...

Osobowości biblijne na wybranych przykładach

Osobowość to zespół stałych cech psychicznych, regulujących zachowanie człowieka i wyróżniających go spośród innych ludzi; indywidualność. Osobowości w świecie biblijnym jest wiele, np.: Hiob, Mojżesz, Kohelet, Abraham, Salomon, Chrystus. Hiob - bogobojny, szczery, pełen dobroci, otoczony...

Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów

1.

Stereotypy istnieją od początku ludzkości. Uogólniając zachowania ludzkie, nie zastanawiamy się, czy jestesmy sprawiedliwi, czy nie wyrządzamy przypadkiem komuś krzywdy. Co sprzyja powstawaniu stereotypów:

- kategoryzacja

- niesprawdzenie informacji, przyjmowanie usłyszanych opinii

- lęk przed...

Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów

Stereotypy istnieją od początku ludzkości. Uogólniając zachowania ludzkie, nie zastanawiamy się, czy jesteśmy sprawiedliwi, czy nie wyrządzamy przypadkiem komuś krzywdy. Co sprzyja powstawaniu stereotypów:

- kategoryzacja

- niesprawdzenie informacji, przyjmowanie usłyszanych opinii

- lęk przed...

Wpływ telewizji na psychikę i osobowość dziecka.

Inne problemy to : zaburzenia spostrzegania perspektywy , kształcenie podatności na sugestię i bezkrytyczność , niebezpieczeństwo kształtowania się niewłaściwych postaw i stereotypów , indukcja zachowań agresywnych.

Osobowość czy sytuacja oraz aktywność czy geny - wyjaśnianie w psychologii.

 

Czemu tak jest, że jabłko pada nie daleko od jabłoni, albo nie chcemy być podobni do rodziców, ale później stwierdzamy, że jesteśmy tacy jak oni? Dlaczego coś jest typowe dla nas, a coś nie jest?

Kształt czaszek morderców jest inny niż u zwyczajnych ludzi ,czy jest dobrym matematykiem czy nie...

Czynniki społeczno - kulturowe a osobowość 

Osobowość org cech wew przez które człowiek dośw i reaguje na świat i siebie; zaczyna się od dzieciństwa i trwa przez pr socjalizacji i internalizacji wartości, kszt ją życie społ-kult.

Osobowość ukł stałych cech i mech wew, zdeterminowane czynnikami nat (gen, klimat, fizjograficznymi), społ- kult...

Słabe ogniwa socjalizacji, skutki zaburzenia procesu socjalizacji

Zaburzenia procesu socjalizacji mogą wystąpić z trzech powodów: Po pierwsze, dlatego, że każda z tych agend socjalizacji (W przypadku socjalizacji początkowej są, to grupy pierwotne - rodzina, grupa rówieśnicza, wspólnota lokalna.

Osobowości menedżerów

 

 

Typowe wzorce osobowe (profile psychologiczne) i zachowań menedżerów wobec problemów zarządzania. Zdaniem N. A. Horsteina praktyka zarządzania na Zachodzie wykształciła cztery wzorce osobowe menedżerów, jakimi są menedżerowie odważni, wyzywający, niezadowoleni i konformiści.Menedżerowie odważni...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Wyuczony schemat zachowania

W rezultacie tego system nerwowy nie działa właściwie, co się objawia między innymi bezsennością, przemęczeniem, zmianami apetytu i zaburzeniami pracy serca.

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Manipulowanie

W pewnych przypadkach depresja staje się sposobem radzenia sobie z innymi ludźmi. Szczerze mówiąc, może ona być bardzo potężnym środkiem do manipulowania innymi i osiągania tego, czego się chce. Można posługiwać się depresją, by manipulować współmałżonkiem. Dzieci mogą ją wykorzystywać, by...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Zadowalanie swego sumienia

W depresji nasze „ja” zwraca się przeciwko sobie. Dlatego gdy ktoś czuje się pogrążony w depresji i nieszczęściu, wydaje mu się, że otrzymuje to, na co zasłużył. Taka reakcja zadowala jego sumienie. Wywołuje emocjonalny ból, który zakorzeniony jest w potępiającym nas sumieniu. Leczenie takiego...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Zaburzenia w myśleniu

Gdy człowiek pogrąża się w depresji, jego myślenie coraz bardziej pogrąża go w bólu. Innymi słowy, czuje się coraz bardziej pozbawiony nadziei, bezradny, bezwartościowy i winny. Jest wobec siebie bardzo krytyczny i poniża siebie. Ogólnie rzecz ujmując, gdy ktoś pogrąża się w depresji, umacnia w...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Niewłaściwy system nagradzania

Dzieci uczą się reagowania na to, za co są nagradzane lub karcone. Przykład: jeśli w czasie depresji dziecko jest nagradzane możliwością zostania w domu i niepójścia do szkoły oraz dodatkową uwagą, będzie miało skłonności do reagowania depresją w swym zachowaniu. Jest niewłaściwie nagradzane za...