Narciso dos Santos

Czytaj Dalej

SANTOS - DUMONT Aiberto de (1873 - 1932)

Santos przez wiele lat cierpiał nadepresję wywołaną wyrzutami sumienia w związku z wykorzystywaniem lotnictwa docelów militarnych.

EKSPERYMENT, DOŚ­WIADCZENIE

EKSPERYMENT (łac. experimen. tum = próba, doświadczenie; experiri = próbować, doświadczać), DOŚ­WIADCZENIE

Podstawowy, obok zwykłej obserwacji, rodzaj badania stosowany w nauce, polegający na wywoływaniu w określonych warun­kach danego zjawiska (zdarzenia, stanu) przyrodniczego, psychicznego lub...

DOS (Disk Operating System)

DOS (Disk Operating System) - dyskowy system operacyjny zaprojektowany przez firmę Microsoft dla komputerów osobistych klasy IBM PC. Obecnie funkcjonuje w kilku zbliżonych do siebie wersjach jako: system MS-DOS (Microsoft), działający na komputerach zgodnych z koncepcją komputerów firmy IBM; system PC-DOS...

DOS DE MAYO, czyli „Drugi Maja”

Powstanie mieszkańców Madrytu 2 V 1808 przeciwko Francuzom. Na wiadomość, że pod pałac królewski podstawiono karety, aby zabrać stamtąd ostatnich członków dynastii burbońskiej, królową Etrurii i infanta don Francisco, ludność stolicy chwyciła za broń i zaczęła mordować żoł. franc. Centrum...