Narciso Mina

Czytaj Dalej

GOLIATH (Sd Kfz 302 i Sd Kfz 303) - mina samojezdna

Niemiecki niewielki pojazd gąsieni­cowy przeznaczony do niszczenia umocnień, gniazd karabinów ma­szynowych, barykad, budynków itp., a także czołgów, uzbrojony w ładunek 50-100 kg TNT. W końcu lat trzydziestych zakłady Borgward Ziindapp przystąpiły do konstruowania samobieżnego poja­zdu gąsienicowego...

WPŁYW INNYCH ELEMENTÓW MARKETING MIN NA CENĘ

Cena końcowa musi uwzględniać jakość produktu i wydatki poniesione na jego promocję. Farris i Reibstein badając związek pomiędzy relatywną ceną. relatywną jakością i relatywną wielkością promocji dla 227 przedsiębiorstw produkujących wyroby konsumpcyjne i doszli do następujących...

MINA (1)

W staroż. Grecji jednostka wagi = ok. 436 g i walutowa jednostka obliczeniowa = 100 drachm = 600 oboli = 1/60 talenta, nigdy w starożytności nie bita jako moneta; z łac. od gr. mna.

MINA (2)

Dawn. wygląd, pozór, postawa; wyraz twarzy; z fr. mine 'wygląd; wyraz twarzy'. Gęsta, tęga mina zadzierzysta, dziarska. Marsowa mina groźna, surowa, sroga. Mina bałabańska zob. Bałaban.

Nie stracić, nie tracić miny nie (s)tracić kontenansu, rezonu, pewności siebie, kurażu, ducha. Rzadka mina...

MINA (3)

Dawn. kopalnia minerałów; przest. podkop podziemny przeznaczony do umieszczenia w nim materiału wybuchowego; ładunek materiału wybuchowego w specjalnej obudowie, z urządzeniem zapalającym (miny lądowe i morskie); z fr. miner 'podminować, podkopać' od mine 'kopalnia kruszcu'.

W minach kruszec kując...

ABU MINA

Miasto św. Menasa, zespół budowli sakr. w odległości 65 km na pd.-zach. od Aleksandrii. Za czasów ces. Konstantyna zbudowano tu kościół na grobie św. Menasa; ces. Arkadiusz rozbudował go w dużą bazylikę o bogatej dekoracji architektonicznej oraz zbudował drugi kościół w pobliżu źródła świętego;...

AETERNE SOL, Qui LU MINE

Nowy hymn nieszporny, od 1971 w oficjum brewiarzowym na święta doktorów Kościoła; wysławia Chrystusa jako światłość umysłów, która przez Ducha Świętego zajaśniała w słowach przekazywanych przez jego sługi; prosi o osiągnięcie prawdy dzięki światłu ich nauki.

 

(LH I...

CYRYL VI, Mina el - Baramussi

ur. 1902, zm. 11 III 1971 w Aleksandrii, Papież prawosł. Kościoła koptyjskiego.

Po studiach w Kairze wstąpił do monasteru Deir Baramus w Wadi en-Natrun i przez 10 lat prowadził życie anachorety (4 lata w grocie górskiej, 6 lat w grocie k. Kairu) ; wspierając studentów, wielu z nich zachęcił do życia...

HO SZI MIN

(do 23 XI 1976 Sajgon), metropolia w pd.Wietnamie z sufraganiami: Cantho, Da Lat, Long Xuyen,My Tho, Phan Thiet, Phu Cuong, Vinh Long, Xuan Loc.

Utworzony 2 III 1844 wikariat apost. Kochinchina Zach,(zmieniał granice 1850, 1870, 1907) został przemianowany 3XII 1924 na Sajgon, który podniesiono 24 XI 1960 do...

Mina khane

Ornament stosowany w —> kobiercach wiązanych pers. typu dżuszegan, jako tzw. wzór dżuszeganów, składający się z równoległych rzędów dużych kwiatów lub palmet, układanych na przemian z mniejszymi, odmiennymi w rysunku.

CLARKE Henri-Jacques (17 X 1765 - 28 X 1818), ks. Feltre, gen. franc., min. wojny

Ur. w Lan-drecies, dep. Nord, ukończył paryską szkołę wojsk, 1782 ppor., służył w kaw. 1790 w ambasadzie franc. w Londynie, 1791 wrócił do służby wojsk., 1793 gen. bryg., szef sztabu Armii Renu, aresztowany jako „arystokrata”. 1796 posłany przez Dyrektoriat do Armii Italii z misją nadzorowania...

CZARTORYSKI Adam Jerzy (14 I 1770 - 15 VII 1861), polityk poi., zastępca min. spr. zagr. Rosji

Ur. w Warszawie, po III rozbiorze Polski wysłany z bratem Konstantym na dwór w Petersburgu, by pozyskać łaski carycy Katarzyny II i w ten sposób ocalić rodowe majątki. Zaprzyjaźnił się z w.ks. Aleksandrem, a po jego wstąpieniu na tron został jednym z najbliższych współpracowników.

Członek tajnego...

DARU Pierre-Antoine (12 I 1767 - 5 IX 1829), hr., min. franc., generalny intendent WA

Ur. w Montpellier, dep. Herault, syn wysokiego urzędnika królewskiej intendentury. Po ukończeniu szkoły wojsk, w Toumon wstąpił do administr. wojsk.

Od 1784 komisarz, od 1792 komisarz wojenny, uczciwy, lecz mało skuteczny w swych działaniach, korzystał z protekcji niejakiego Claude Petieta, który w...

DECRES Denis (18 VI 1761 - 7 XII 1820), adm. franc. i min. marynarki

Ur. w Chateauvillain, dep. Haute-Marne, od 1779 w marynarce wojennej. Wziął udział w amer. wojnie o niepodległość w eskadrze adm. de Grasse’a. Przeszedł na stronę Rewolucji i w przeciwieństwie do większości ofic. marynarki nie emigrował. 1793 kpt., 1796 dow. eskadry, uczestniczył w nieudanej...

DEJEAN Jean-Franęois (6 X 1749 - 12 V 1824), gen. i min. franc.

Ur. w Castelnaudary, dep. Aude, ukończył Szkołę Wojsk Inżynieryjnych w Char-leville-Meziere. Ofic. saperów, uczestniczył w oblężeniach wielu twierdz nad Renem, w Belgii i Holandii, fortyfikował też tamtejsze miasta. 1794 gen. bryg., 1795 generalny inspektor fortyfikacji i gen. dyw., od III 1802 do...

MATUSZEWICZ Tadeusz (ok. 1765 - 30 XI 1819), polityk poi, min. skarbu Ks. Warszawskiego

Ur. w Ratnie na Litwie, poseł na Sejm Czteroletni, współredagował „Gazetę Narodową i Obcą”, świetny mówca i publicysta.

W powstaniu kościuszkowskim członek Rady Najwyższej Narodowej. Współzałożyciel warsz. Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W Ks. Warszawskim od 1811 min. skarbu, uzyskał bardzo silną...

MINA Francisco Espoz y (17 VI 1781 - 13 XII 1836), partyzant hiszp.

Ur. w Nawarze, w 1808 wstąpił do oddziału partyzanckiego swego bratanka Javiera Miny, a kiedy ten został 29 III 1810 pochwycony przez gen. Harispe'a, objął po nim dow. Awansowany przez centralną juntę do stopnia płk i gen.-mjr.

Odznaczał się niezwykłą od-wagą, a jednocześnie bezwzględnością...

MINA Javier Espoz y (1789 - 12 XI 1817), dow. hiszp. partyzantów

1808 podjął walkę z Francuzami. W III 1810 został pochwycony przez gen. Harispe w Lubiano. Wzięty do niewoli, wrócił w 1814 do kraju. Wraz ze swym stryjem Don Franciszkiem próbował opanować Pampelunę. Po fiasku tej próby wyjechał do Meksyku, gdzie w 1817 stanął na czele powstania. Ujęty przez...