Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 - jazda na muldach kobiet

Czytaj Dalej

Definicja synkretyzmu. Wybierz dowolny utwór epoki romantyzmu i podaj argumenty na jego synkretyczność.

 

Synkretyzm to łączenie w jedną strukturalną całość właściwości różnych rodzajów, a nawet różnych gatunków literackich. Zjawisko to obejmuje wszystkie warstwy wypowiedzi literackiej. Synkretyczny charakter dzieł literackich powoduje, że granice pomiędzy nimi są płynne i często oparte o...

Fizycy na tropie wehikułu czasu - Fizycy wkraczają na teren fantastów

Gdy uczeni zaczęli poważnie myśleć nad podróżami nie tylko w przyszłość, ale i również w przeszłość, weszli na teren okupowany dotąd przez science fiction. Za przełomową datę uważa się rok 1988. Trzech fizyków - Kip Thorne i Michael Morris z California Institute of Technology oraz Ulvi Yurtsever z...

Konsekwencje społeczno - gospodarcze rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich

Przewrót przemysłowy, przejście od manufaktury do fabryki, rozpoczął się na zachodzie Europy, najwcześniej w Anglii, bo już w końcu XVIII w. Wiązał się on z jednej strony z wzrastającą mechanizacją produkcji, ułatwioną zwłaszcza dzięki zastosowaniu siły parowej, z drugiej ze zniesieniem...

POCZĄTKI IGRZYSK OLIMPIJSKICH

Od tego czasu igrzyska olimpijskie odbywały się regularnie co 4 lata z wyjątkiem lat 1916 oraz 1940 i 1944 , kiedy działania wojenne uniemożliwiły ich zorganizowanie .

Rola igrzysk olimpijskich w starożytnej Grecji

Taki sposób i tak ogromne zaangażowanie w organizację Igrzysk Olimpijskich może świadczyć o szalenie ważnej roli, jaką spełniały Igrzyska Olimpijskie w starożytnej Grecji i o odpowiedzialności, jaka spoczywała na organizatorach Igrzysk.

Zanalizuj konsekwencje społeczno - gospodarcze rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich

Przewrót przemysłowy, przejście od manufaktury do fabryki, rozpoczął się na zachodzie Europy, najwcześniej w Anglii, bo już w końcu XVIII w. Wiązał się on z jednej strony z wzrastającą mechanizacją produkcji, ułatwioną zwłaszcza dzięki zastosowaniu siły parowej, z drugiej ze zniesieniem...

JAKIE SĄ PODSTAWY NADZWYCZAJNEGO ZŁAGODZENIA KARY? NA CZYM POLEGA ZMIANA RODZAJU KARY NA ŁAGODNIEJSZY?

Podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary

art. 60 § 1-2 kk:

a) ustawa, np. przekroczenie granic obrony koniecznej art. 25 § 2 kk, popełnienie czynu w stanie poczytalności w znacznym stopniu ograniczonej art. 31 § 2 kk;

b) młodociany, jeżeli przemawiają za tym względy wycho­wawczego oddziaływania...

Omówić dowolnie wybrany rozkład zmiennej losowej skokowej, przedstawić na wykresie

f(x), F(x)

Zmienna losowa przyjmuje dwie wartości 1, 2 każda z wartości przyjmuje z prawdopodobieństwem ½.

Podaj jakie należności na podstawie Ordynacji podatkowej traktuje się na równi z zaległością podatkową

Na równi z zaległością podatkową traktuje się także:

nadpłatę, jeżeli w zeznaniu lub w deklaracji, została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych...

Na czym polega komputerowe dodawanie szczegółów na mapie?

Gdy mapa w komputerze jest już gotowa, można na nią wprowadzić tekst o dowolnej czcionce, kolorze i rozmiarze. Przy tworzeniu mapy niezbędne jest oprogramowanie i sprzęt pozwalający na sprawne i szybkie wpisywanie na grafikę liter w dowolny sposób.

Czy przedsiębiorstwo powinno się koncentrować na swoich umiejętnościach i doświadczeniu, czy na produkcie finalnym?

Profesorowie Gary Hamel i C>. K. Prahalad napisali znakomity- artykuł, w którym pokazali jak Japończycy przechytrzyli przedsiębiorstwa amerykańskie przejmując ich kluczowe umiejętności podczas gdy Amerykanie o nich zapominali. Według autorów kluczowe umiejętności to te, które zapewniają potencjalny...

Na czym polega metoda indukcyjna, a na czym metoda dedukcyjna?

 

Metoda indukcyjna polega na empirycznym badaniu pewnej klasy zjawisk i formułowaniu na jego podstawie hipotez. Metody tej nie stosuje się już raczej w mikroekonomii, gdyż dziedzina ta jest zbyt skomplikowana.

Metoda dedukcyjna polega na dedukcyjnym wnioskowaniu i odkrywaniu zależności z modelu o...

Działalność dyplomatyczna intelektualistów w Stolicy Apostolskiej i na soborach - Uczeni w służbie królewskiej na soborze w Konstancji

 

Polska pozostawała w obediencji Jana XXIII aż do soboru w Konstancji. Jagiełło popierał działania Zygmunta Luksemburskiego, zmierzające do zwołania soboru i zażegnania schizmy.

W europejskich ośrodkach uniwersyteckich, kościelnych i monarszych dojrzewała myśl, że tylko sobór może...

Zerowowanie manometru, podział ciśnieniomierzy ze względu na zasadę działania oraz ze względu na rodzaj mierzonego cisnienia

Wyzerowanie manometru kompensacyjnego: zawory zbiornika ustawić w położeniu otwartym; wypoziomować mikromakrometr kompensacyjny; obracając głowicą usatwić ruchomy zbiornik na wysokości 0,00; śruba regulacyjną ustawić zbiornik w takim położeniu aby w lusterku uzyskać obraz dwóch trójkątów stykających się wierzchołkami; odczytać lo na skali mikromanometru z rurką pochyła. Podział ciśnieniomierzy ze względu na zasadę działania: a) cieczowe:pizometr, barometr ...

JABŁONNA, m. na prawym brzegu Wisły, 17 km na płn. od Warszawy

Gdzie w 1778 bp płocki Michał Poniatowski, brat króla, wybudował klasycy-styczny pałac według projektu Dominika Merliniego. W epoce napoleońskiej ulubiona rezydencja ks. Józefa Poniatowskiego. 23 XII 1806 był tu przejazdem Napoleon, udający się pod Pułtusk.

Tu także 1 I 1807 Napoleon spotkał po...

WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Wzrost i charakterystyka mikroorganizmów na podłożach stałych

Ma zastosowanie w diagnostyce, przy otrzymywaniu czystych kultur oraz w analizach ilościowych.

Charakterystyka wzrostu kolonii bakterii na płytce Petriego

Kolonia to skupisko bakterii widoczne gołym okiem, wyrosłe najczęściej z jednej komórki. W standardowych warunkach środowiska kolonie charakteryzują...

Wpływ kompleksowego usprawniania z uwzględnieniem krioterapii ogólnoustrojowej na stan napięcia mięśniowego u chorych na stwardnienie rozsiane

U niektórych chorych spastyczność mięśni jest przyczyną upośledzenia ruchów dowolnych, a nawet znacznego zabu-rżenia chodu oraz trudności w utrzymaniu prawidłowej pozycji leżącej i siedzącej, bolesnych skurczów mięśni, przykurczów oraz odleżyn.

Na,przy, w.... - słówka

in-w,

an-przy,

auf-na,

neben-obok,

zwischen-po-między,

vor-przed,

hunter-za,

über-nad,

unter-pod,

geger-übur-naprzeciwko,

sich befinden-znajdować się,

sein-być,

stehen-stać,

liegen-leżeć,

hängen-wisieć.

dasFenster-okno,

dasFensterbrett-parapet,

dasPoster-plakat,

dieWand-ściana...

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka

PRODUKTY ZBOŻOWE:źródło węglowodanów(zwłaszcza skrobia&błonnik),dostarczają energii;mała zawartość tłuszczu; białko niepełnowartościowe roślinne;składniki mineralne:żelazo niehemowe,magnez,cynk,wit.z gr.B.

MLEKO:pokarm dla młodych ssaków,zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze poza...

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka cz.2

ZIEMNIAKI:Skład chemiczny ziemniaków:sktobia(15-18%),substancje białkowe(1,2%),skł.mieneralne(1%), tłuszcz (0,1%),woda(60-70%),witaminy(C,B1,B2).Najbogatsza w białko,skł.mineralne i wit jest warstwa podskórna. Największa zawartość witaminyCwZiemniakach jest jesienią. Wartość odżywczą ziemniaków...