Narciarstwo dowolne

Czytaj Dalej

Celem życia ludzkiego jest szczęście, tylko jak je osiągnąć. Rozwiń w oparciu o dowolnie wybrane postacie różnych epok.

Czym jest szczęście, że stawiamy je jako najważniejszą sprawę w naszym życiu? Według jednych jest to wyzbycie się wszelkich trosk - gdzie nie ma nieszczęścia, tam musi być szczęście. Nie ma stanów pośrednich. Inni zaś twierdzą, że aby być szczęśliwym należy korzystać z uroków życia do...

“CZŁOWIEK JEST ZDUMIEWAJĄCY, ALE ARCYDZIEŁEM NIE JEST” (JOSEPH CONRAD). Przedstaw swoje refleksje na temat złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów.

Człowiek - któż to taki? Istota pełna miłości do świata i wewnętrznego ciepła duchowego, czy egoista walczący wyłącznie o wymiar swojego życia? Twórca wielkich i wspaniałych budowli, czy morderca potrafiący zabijać dziesiątki innych ludzi w imię politycznych interesów swoich...

Trwałe wartości czy przemijająca maniera? przedstaw na dowolnie wybranej epoce literackiej.

Myślę, że powyższy temat najzręczniej będzie mi omówić na epoce baroku, ponieważ właśnie te czasy hołdowały swoistej manierze, jaką na przykład był marinizm.

Barocco po włosku znaczyło: dziwaczny, niezgodny z dobrym smakiem. Styl barokowy w sztuce i literaturze cechowała widowiskowość...

Funkcja motta w utworze literackim – na dowolnie wybranym przykładzie

 

Motto to wyraz pochodzący z języka włoskiego, oznaczający dosłownie dowcip, powiedzonko. Jest to cytat przytoczony na początku utworu literackiego lub którejś z jego części (np. rozdziału w powieści czy pieśni w poemacie), stanowiący jakby wprowadzenie w problematykę utworu, komentarz...

Definicja synkretyzmu. Wybierz dowolny utwór epoki romantyzmu i podaj argumenty na jego synkretyczność.

 

Synkretyzm to łączenie w jedną strukturalną całość właściwości różnych rodzajów, a nawet różnych gatunków literackich. Zjawisko to obejmuje wszystkie warstwy wypowiedzi literackiej. Synkretyczny charakter dzieł literackich powoduje, że granice pomiędzy nimi są płynne i często oparte o...

Zaproponuj hasło reklamowe dla dowolnie wybranego produktu.

 

Reklama jest podstawową formą komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu stanowi ona masową , odpłatną i bezosobową formę prezentowania oferty sprzedaży. Pierwszy kontakt nabywcy z reklamą zaczyna się od zwrócenia uwagi na...

Trwałe wartości czy przemijająca maniera? Przedstaw na dowolnie wybranej epoce literackiej

Myślę, że powyższy temat najzręczniej będzie mi omówić na epoce baroku, ponieważ właśnie te czasy hołdowały swoistej manierze, jaką na przykład był marinizm.

Barocco po włosku znaczyło: dziwaczny, niezgodny z dobrym smakiem. Styl barokowy w sztuce i literaturze cechowała widowiskowość...

Degradacja środowiska naturalnego na dowolnym przykładzie z obszaru Polski - KRAKÓW

Kraków jest trzecim co do wielkości miastem w Polsce, zamieszkanym przez 745 tyś. osób. Aglomeracja ta została doprowadzona do stanu zagrożenia ekologicznego, którego przyczyna jest działalność człowieka. Stan ten przejawia się w zanieczyszczeniu powietrza, wód i degradacji gleb. Głównymi źródłami...

Omówić dowolnie wybrany rozkład zmiennej losowej skokowej, przedstawić na wykresie

f(x), F(x)

Zmienna losowa przyjmuje dwie wartości 1, 2 każda z wartości przyjmuje z prawdopodobieństwem ½.

Na czym polega opcjonalizacja celów nauczania? Przedstaw na dowolnym przykładzie

OPERACJONALIZACJA- to zamiana celów ogólnych na cele operacyjne. W toku operacjonalizacji cele ogólne ulegają następującym zmianom:

1.Cele są jasno sprecyzowane (tzn. pozbawione luźnych wyrażeń)

2.Cele są konkretne (potrafię coś zrobić, wyliczyć)

3.Cele są uszczegółowione

4.Cele są upodmiotowane...

Wymień trzy dowolne zasady ustrojowe Rzeczpospolitej Polskiej i omów je

Zasada:

1) demokratycznego Państwa prawa

2) unitarnej formy państwa

3) zwierzchniej władzy narodu

4) trójpodziału władzy

5) pluralizm polityczny

6) republikańska forma rządu

Zasada suwerenności narodu 

Zasada ta jest podstawą państwa demokratycznego. Zgodnie z nią najwyższym źródłem władzy...

Próba określenia orientacji marketingowej dowolnie wybranego podmiotu gospodarczego na podstawie jego ukierunkowania na produkcję, produkt, sprzedaż, rynek (klienta).

Orientacja marketingowa to pojęcie, które oznacza działania jakie przedsiębiorstwo prowadzi by poznać i zaspokoić potrzeby potencjalnego konsumenta. Najlepiej jest orientację marketingową określić na konkretnym przykładzie. W tym przypadku wybierzmy biuro podróży XXXX z XXXXX. Firma ta swoją strategię opiera głównie na rozpoznawaniu potrzeb różnych grup klientów i przygotowaniu, w oparciu o to, odpowiedniej oferty. W założeniu stawia na jakość i na dobro klienta, a nie ...

Charakterystyka wybranej formy promocji na przykładzie dowolnego produktu

List HTML wygląda praktycznie jak dowolna strona internetowa.

Rozwój narciarstwa w gminie Masłów

Czynniki sprzyjające rozwojowi narciarstwa -czas wolny(weekendy,święta,urlopy,zimowe ferie . Korzyści i wpływ na rozwój narciarstwa IV.

Ryzyka zagrażające małej firmie oraz sposoby zarządzania nimi na przykładzie dowolnie wybranej firmy

Nazywam się Marcin Przybyszewski, jestem mieszkańcem Mogilna. Z tym miastem chciałbym wiązać swoją przyszłość, dlatego postanowiłem kontynuować tradycję rodzinną i prowadzić dalej działalność firmy założonej przez mojego ojca. Firma moja zajmuje się transportem turystycznym osób, posiadam dwa autokary o europejskim standardzie, wyposażone są w klimatyzację, cafe bar, toaletę, wideo. Działalność usługowa mojej firmy w większości polega na wykonywaniu kursów ...

Przedstaw dowolną periodyzację życia. Wyjaśnij, w którym okresie rozwoju dziecka, rozwój może być stymulowany przez opiekunkę.

Periodyzacja według M. Żebrowskiej Niemowlęctwo - 1 rok życia Wiek poniemowlęcy - 1-3 rok życia Wiek przedszkolny - 3-7 rok życia Wczesny wiek szkolny - 7-11 rok życia Dorastanie - 12-18 rok życia Periodyzacja według M. Przetacznik –Gierowskiej 1.Okres prenatalny 2.Okres dzieciństwa a) wczesne dzieciństwo – do 3 roku życia - I faza – noworodek – 1 miesiąc - II faza – niemowlęctwo – 1 rok życia - III faza – małe dziecko b) okres ...

Gdybym chciała być filozofem, to jedynie na wzór… odp. uzasadnij. Zaprezentuj jak najciekawiej dowolną postać filozoficzną.

?Nie warto żyć życiem przez nas niepoznanym?, lecz jeśli chciałabym być filozofem to jedynie na wzór Sokratesa. Sokrates sam nic nie napisał, nie ma ani jednej tezy, ani jednej maksymy, o której można powiedzieć, że na pewno pochodzi od niego, a mimo to, w historii filozofii greckiej jest on centralną i przełomową postacią. Niedościgniony wzór filozofa. Nieśmiertelny dzięki dialogom Platona, wciąż stoi nam przed oczami, bez butów, łysy, stale poszukujący nowych,

Porównanie trzech dowolnie wybranych programów nauczania zintegrowanego.

Wielu z nas stawia sobie zasadnicze pytanie: W jaki sposób wychowywać młode pokolenie, aby świadome zadań, które stawia przed nimi współczesność mogło na miarę swoich zdolności budować kolejne warstwy wielkiej budowli cywilizacji?. Wielka odpowiedzialność spada na nauczycieli nauczania początkowego, którzy obok rodziny są najważniejszym elementem wprowadzającym młodego człowieka w świat współczesnego społeczeństwa. Moment tego wprowadzania przypada na szczególnie ...

Projekt dowolnych zajęć twórczych dla wybranej grupy wiekowej

Projekt dowolnych zajęć twórczych dla wybranej grupy wiekowej Zajęcia plastyczne w klasie III szkoły podstawowej Temat: METAFORYCZNE PRZEDSTAWIENIE TEMATU „CIEKAWE DRZEWO” Czas trwania zajęć: 45 min.

Scharakteryzuj dowolne państwo wyznaniowe

Scharakteryzuj dowolne państwo wyznaniowe Państwo wyznaniowe to takie, które zasady religii przekłada na struktury państwowe.