Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2010 - slalom kobiet - osoby na wózkach

Czytaj Dalej

Środki zaskarżenia na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji na drodze sądowoadministracyjnej

W postępowaniu egzekucyjnym podlegają zaskarżeniu do NSA postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tak jak k.p.a., przyjmuje rozwiązanie, że na postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak...

NA CZYM POLEGA INSTYTUCJA TZW. SPOCZYWANIA BIEGU PRZEDAWNIENIA? NA CZYM POLEGA ZASADA NIEPRZEDAWNIENIA PRZESTĘPSTW I Z CZEGO WYNIKA?

Kodeks karny przewiduje ( w art. 104) tzw. spoczywanie biegu przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie , jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego. Przeszkoda we wszczęciu lub prowadzeniu postępowania musi więc mieć charakter przeszkody prawnej (np. immunitet...

Na czym polega szczególne znaczenie jakie odgrywają agenci na rynkach zagranicznych?

Szczególne znaczenie n rynkach zagranicznych odgrywa akwizycja realizowana przy pomocy agentów handlowych. Z punktu widzenia formalnoprawnego agent jest osobą fizyczną lub prawną działającą w cudzym imieniu i na cudzy rachunek. Zgodnie z tą zasadą, nie włada on towarem, posiada jednak wpływ na rozmiary...

Co oznacza punkt na granicy możliwości produkcyjnych, wewnątrz granicy możliwości produkcyjnych, na zewnątrz granicy możliwości produkcyjnych?

 

Na granicy możliwości produkcyjnych znajdują się punkty oznaczające wykorzystanie w całości i w najlepszy sposób posiadanych czynników.

Wewnątrz granicy możliwości produkcyjnych znajdują się kombinacje dóbr, które można wytworzyć przy niepełnym wykorzystaniu czynników produkcji (bezrobocie...

Kto i na jakich zasadach może przeprowadzać kontrolę osób na zwolnieniach lekarskich

Kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny dokonują pracodawcy zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego, czyli zatrudniający ponad 20 pracowników. Jeśli pracodawca zatrudnia mniej pracowników, na jego wniosek chorego może skontrolować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS sprawdza także, czy właściwie korzysta ze zwolnienia lekarskiego przedsiębiorca ...

Sport niepełnosprawnych - Tenis na wózkach.

Turnieje rozgrywane są w kategoriach: juniorów, mężczyzn, kobiet i quad (osoby z porażeniem czterokończynowym). W czasie Igrzysk Paraolimpijskich w Barcelonie w 1992 roku tenis na wózkach został oficjalnym sportem paraolimpijskim.

Koszykówka na wózkach

koszykówka na wózkach; gra zespołowa dla osób z uszkodzeniem rdze­nia kręgowego (-> grupa startowa in­walidów IV), poruszających się na wózku; udział dwóch drużyn liczących po dwunastu zawodników, z których pięciu w czasie gry może jednocześnie przebywać na boisku. Drużynę na boisku stanowią...

Na,przy, w.... - słówka

in-w,

an-przy,

auf-na,

neben-obok,

zwischen-po-między,

vor-przed,

hunter-za,

über-nad,

unter-pod,

geger-übur-naprzeciwko,

sich befinden-znajdować się,

sein-być,

stehen-stać,

liegen-leżeć,

hängen-wisieć.

dasFenster-okno,

dasFensterbrett-parapet,

dasPoster-plakat,

dieWand-ściana...

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka

PRODUKTY ZBOŻOWE:źródło węglowodanów(zwłaszcza skrobia&błonnik),dostarczają energii;mała zawartość tłuszczu; białko niepełnowartościowe roślinne;składniki mineralne:żelazo niehemowe,magnez,cynk,wit.z gr.B.

MLEKO:pokarm dla młodych ssaków,zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze poza...

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka cz.2

ZIEMNIAKI:Skład chemiczny ziemniaków:sktobia(15-18%),substancje białkowe(1,2%),skł.mieneralne(1%), tłuszcz (0,1%),woda(60-70%),witaminy(C,B1,B2).Najbogatsza w białko,skł.mineralne i wit jest warstwa podskórna. Największa zawartość witaminyCwZiemniakach jest jesienią. Wartość odżywczą ziemniaków...

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Kobieta cmentarna). W centrum Norwidowskiego świata wartości pozytywnych znajduje się człowiek jako reprezentant rodzaju (nie narodu) i jako osoba ludzka uczestnicząca w chrześcijańskiej wspólnocie wierzących.

Uzasadnij znaczenie słów A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele" na podstawie literatury dwóch wybranych epok

Król Filip i jego syn Carlos kochają tę samą kobietę. Król Filip i jego syn Carlos kochają tę samą kobietę.

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

WSTĘP: Tak postawiony problem zmusza do zastanowienia czy rzeczywiście literatura każdej z epok zawiera zbiorowy portret literacki naszych przodków? Po drugie, o ile jest on rzeczywisty, obiektywny, o ile sprzyja...

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

Bohaterką Wiernej rzeki jest kobieta - Salomea Brynicka. Trudno jej się dziwić, nie jest to miejsce dla kobiety.

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

I.

WSTĘP: Jest to temat bardzo obszerny, bo właściwie w każdej epoce znajdujemy utwory, zawierające ilustrację tezy, w których ojczyzna jest traktowana jako dobro najwyższe. Stówa: Polska, Rzeczpospolita, ojczyzna...

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

Kasprowicz W chałupie, Z chałupy — W konwencji naturalistycznej poeta szczegółowo opisuje nędzę chłopów na przykładzie pojedynczych osób: śpiących kobiet (W chałupie), chłopca ze wsi, który chciał się uczyć, a zmarł z biedy, wyrobnicy, która zamarzła w polu itd.

Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

Literatura miała za zadanie propagować hasła pozytywistyczne: scjentyzm, pracę organiczną, pracę u podstaw, emancypację kobiet, równouprawnienie Żydów.

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich

Wzór osobowy bohatera romantycznego, wzór patriotyczny staje się znów aktualny.

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich

Wzór osobowy bohatera romantycznego, wzór patriotyczny staje się znów aktualny.

Świat OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH i łagrów sowieckich na podstawie poznanych utworów.

Ofiara wojny to także młody człowiek, który zabił kobietę przy torze kolejowym. Najpełniejszym wzorem takiej postawy, jest osoba ojca Maksymiliana Kolbe z eseju J.